source: apps/i2psnark/locale/messages_cs.po @ 89ee0bb

Last change on this file since 89ee0bb was 89ee0bb, checked in by kytv <kytv@…>, 6 years ago

translation updates pulled from transifex (cs, es, fi, fr, ja, nb, pl, ro, ru,
uk), and English po file updates

  • Property mode set to 100644
File size: 35.5 KB
Line 
1# I2P
2# Copyright (C) 2009 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the i2psnark package.
4# To contribute translations, see http://www.i2p2.de/newdevelopers
5#
6# Translators:
7# tradukisto <inactive+tradukisto@transifex.com>, 2014
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: I2P\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2014-01-09 19:27+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2014-09-14 21:28+0000\n"
14"Last-Translator: tradukisto <inactive+tradukisto@transifex.com>\n"
15"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/I2P/language/cs/)\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Language: cs\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22#: ../java/src/org/klomp/snark/IdleChecker.java:69
23#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1949
24#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1960
25msgid "I2P tunnel closed."
26msgstr "I2P tunel uzavřen."
27
28#: ../java/src/org/klomp/snark/MagnetURI.java:42
29#: ../java/src/org/klomp/snark/MagnetURI.java:52
30#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1655
31msgid "Magnet"
32msgstr ""
33
34#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:515
35#, java-format
36msgid "Total uploaders limit changed to {0}"
37msgstr "Celkový limit sdílečů změněn na {0}"
38
39#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:517
40#, java-format
41msgid "Minimum total uploaders limit is {0}"
42msgstr "Nejmenší celkový limit sdílečů je {0}"
43
44#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:529
45#, java-format
46msgid "Up BW limit changed to {0}KBps"
47msgstr "Horní BW limit změněn na {0}KBps"
48
49#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:531
50#, java-format
51msgid "Minimum up bandwidth limit is {0}KBps"
52msgstr "Nejmenší horní limit přenosové rychlist je {0}KBps"
53
54#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:543
55#, java-format
56msgid "Startup delay changed to {0}"
57msgstr "Prodleva při startu změněna na {0}"
58
59#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:554
60#, java-format
61msgid "Refresh time changed to {0}"
62msgstr "Doba aktualizace stavu (refresh time) změněna na {0}"
63
64#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:556
65msgid "Refresh disabled"
66msgstr "Aktualizace stavu vypnuta"
67
68#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:572
69#, java-format
70msgid "Page size changed to {0}"
71msgstr ""
72
73#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:581
74msgid "Data directory must be an absolute path"
75msgstr ""
76
77#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:583
78msgid "Data directory does not exist"
79msgstr ""
80
81#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:585
82msgid "Not a directory"
83msgstr ""
84
85#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:587
86msgid "Unreadable"
87msgstr ""
88
89#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:592
90#, java-format
91msgid "Data directory changed to {0}"
92msgstr ""
93
94#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:647
95msgid "I2CP and tunnel changes will take effect after stopping all torrents"
96msgstr "Změny I2CP a tunelu se projeví až po zastavení všech torrentů"
97
98#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:651
99#, java-format
100msgid "I2CP options changed to {0}"
101msgstr "Nastavení (options) I2CP změněno na {0}"
102
103#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:657
104msgid "Disconnecting old I2CP destination"
105msgstr "Odpojuji se od starého I2CP cíle"
106
107#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:659
108#, java-format
109msgid "I2CP settings changed to {0}"
110msgstr "Nastavení (settings) I2CP změněno na {0}"
111
112#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:664
113msgid ""
114"Unable to connect with the new settings, reverting to the old I2CP settings"
115msgstr "Nemůžu se připojit s novým nastavením I2CP, vracím se k předhozímu."
116
117#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:668
118msgid "Unable to reconnect with the old settings!"
119msgstr "Nemohu se opětovně připojit ani s předchozím nastavením!"
120
121#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:670
122msgid "Reconnected on the new I2CP destination"
123msgstr "Opětovně připojeno k novému I2CP cíli"
124
125#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:677
126#, java-format
127msgid "I2CP listener restarted for \"{0}\""
128msgstr "I2CP listener restartován pro \"{0}\""
129
130#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:691
131msgid "New files will be publicly readable"
132msgstr "Nové soubory budou veřejně přístupné"
133
134#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:693
135msgid "New files will not be publicly readable"
136msgstr "Nové soubory nebudou veřejně přístupné"
137
138#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:700
139msgid "Enabled autostart"
140msgstr "Automatické spuštění zapnuto"
141
142#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:702
143msgid "Disabled autostart"
144msgstr "Automatické spuštění vypnuto"
145
146#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:708
147msgid "Enabled open trackers - torrent restart required to take effect."
148msgstr "Zapnuto automatické spuštění"
149
150#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:710
151msgid "Disabled open trackers - torrent restart required to take effect."
152msgstr "Otevřené trackery vypnuty - aby se změna projevila je nutné restartovat všechny torrenty"
153
154#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:717
155msgid "Enabled DHT."
156msgstr "DHT povoleno."
157
158#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:719
159msgid "Disabled DHT."
160msgstr "DHT zakázáno."
161
162#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:721
163msgid "DHT change requires tunnel shutdown and reopen"
164msgstr ""
165
166#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:728
167#, java-format
168msgid "{0} theme loaded, return to main i2psnark page to view."
169msgstr "Téma {0} bylo nahráno, přejděte prosím na hlavní stránku i2snark"
170
171#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:738
172msgid "Configuration unchanged."
173msgstr "Nastavení nebylo změněno."
174
175#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:770
176msgid "Open Tracker list changed - torrent restart required to take effect."
177msgstr "Seznam otevřených trackerů změněn - aby se změna projevila je nutné restartovat všechny torrenty"
178
179#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:780
180msgid "Private tracker list changed - affects newly created torrents only."
181msgstr ""
182
183#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:826
184#, java-format
185msgid "Unable to save the config to {0}"
186msgstr "Nemůžu uložit soubor s nastavením do souboru {0}"
187
188#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:904
189msgid "Connecting to I2P"
190msgstr "Připojuji se k I2P"
191
192#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:907
193msgid "Error connecting to I2P - check your I2CP settings!"
194msgstr "Při připojování k I2P nastala chyba, zkontrolujte prosím nastavení I2CP!"
195
196#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:916
197#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1692
198#, java-format
199msgid "Error: Could not add the torrent {0}"
200msgstr "Chyba: nepodařilo se přidat torrent {0}"
201
202#. catch this here so we don't try do delete it below
203#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:938
204#, java-format
205msgid "Cannot open \"{0}\""
206msgstr "Nejde otevřít \"{0}\""
207
208#. TODO - if the existing one is a magnet, delete it and add the metainfo
209#. instead?
210#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:957
211#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1058
212#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1140
213#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:162
214#, java-format
215msgid "Torrent with this info hash is already running: {0}"
216msgstr "Torrent s tímto infohašišem již běží: {0}"
217
218#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:963
219#, java-format
220msgid "ERROR - No I2P trackers in private torrent \"{0}\""
221msgstr ""
222
223#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:965
224#, java-format
225msgid ""
226"Warning - No I2P trackers in \"{0}\", will announce to I2P open trackers and"
227" DHT only."
228msgstr ""
229
230#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:968
231#, java-format
232msgid ""
233"Warning - No I2P trackers in \"{0}\", and open trackers are disabled, will "
234"announce to DHT only."
235msgstr ""
236
237#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:970
238#, java-format
239msgid ""
240"Warning - No I2P trackers in \"{0}\", and DHT and open trackers are "
241"disabled, you should enable open trackers or DHT before starting the "
242"torrent."
243msgstr ""
244
245#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:992
246#, java-format
247msgid "Torrent in \"{0}\" is invalid"
248msgstr "Torrent v \"{0}\" je chybný"
249
250#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:999
251#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:186
252#, java-format
253msgid "ERROR - Out of memory, cannot create torrent from {0}"
254msgstr "CHYBA - nedostatek paměti, nemohu vytvořit torrent z {0}"
255
256#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1011
257#, java-format
258msgid "Torrent added and started: \"{0}\""
259msgstr "Torrent přidán a spuštěn: \"{0}\""
260
261#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1013
262#, java-format
263msgid "Torrent added: \"{0}\""
264msgstr "Torrent přidán:  \"{0}\""
265
266#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1069
267#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:89
268#, java-format
269msgid "Fetching {0}"
270msgstr "Získávám {0}"
271
272#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1075
273#, java-format
274msgid ""
275"Open trackers are disabled and we have no DHT peers. Fetch of {0} may not "
276"succeed until you start another torrent, enable open trackers, or enable "
277"DHT."
278msgstr ""
279
280#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1079
281#, java-format
282msgid "Adding {0}"
283msgstr "Přídávám {0}"
284
285#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1111
286#, java-format
287msgid "Download already running: {0}"
288msgstr ""
289
290#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1150
291#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1173
292#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1611
293#, java-format
294msgid "Failed to copy torrent file to {0}"
295msgstr "Chyba: nepodařilo se zkopírovat soubor torrentu do {0}"
296
297#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1400
298#, java-format
299msgid "Too many files in \"{0}\" ({1}), deleting it!"
300msgstr "V \"{0}\" ({1}) je příliš mnoho souborů, mažu je!"
301
302#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1402
303#, java-format
304msgid "Torrent file \"{0}\" cannot end in \".torrent\", deleting it!"
305msgstr "Jméno souboru torrentu \"{0}\" nemůže končit na \".torrent\", mažu ho!"
306
307#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1404
308#, java-format
309msgid "No pieces in \"{0}\",  deleting it!"
310msgstr "\"{0}\" neobsahuje žádné části, mažu to!"
311
312#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1406
313#, java-format
314msgid "Too many pieces in \"{0}\", limit is {1}, deleting it!"
315msgstr "Příliš mnoho částí v \"{0}\", maximum je {1}, mažu to!"
316
317#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1408
318#, java-format
319msgid "Pieces are too large in \"{0}\" ({1}B), deleting it."
320msgstr ""
321
322#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1409
323#, java-format
324msgid "Limit is {0}B"
325msgstr ""
326
327#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1411
328#, java-format
329msgid "Torrent \"{0}\" has no data, deleting it!"
330msgstr ""
331
332#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1419
333#, java-format
334msgid "Torrents larger than {0}B are not supported yet, deleting \"{1}\""
335msgstr ""
336
337#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1435
338#, java-format
339msgid "Error: Could not remove the torrent {0}"
340msgstr ""
341
342#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1456
343#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1474
344#, java-format
345msgid "Torrent stopped: \"{0}\""
346msgstr "Torrent zastaven: \"{0}\""
347
348#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1495
349#, java-format
350msgid "Torrent removed: \"{0}\""
351msgstr "Torrent smazán: \"{0}\""
352
353#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1503
354#, java-format
355msgid "Adding torrents in {0}"
356msgstr ""
357
358#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1534
359#, java-format
360msgid "Up bandwidth limit is {0} KBps"
361msgstr ""
362
363#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1556
364#, java-format
365msgid "Download finished: {0}"
366msgstr "Stahování dokončeno: {0}"
367
368#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1607
369#, java-format
370msgid "Metainfo received for {0}"
371msgstr ""
372
373#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1608
374#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1837
375#, java-format
376msgid "Starting up torrent {0}"
377msgstr ""
378
379#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1623
380#, java-format
381msgid "Error on torrent {0}"
382msgstr ""
383
384#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1686
385msgid "Unable to connect to I2P!"
386msgstr ""
387
388#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1836
389#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:126
390msgid "Opening the I2P tunnel"
391msgstr ""
392
393#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1860
394msgid "Opening the I2P tunnel and starting all torrents."
395msgstr ""
396
397#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1923
398msgid "Stopping all torrents and closing the I2P tunnel."
399msgstr ""
400
401#: ../java/src/org/klomp/snark/SnarkManager.java:1942
402msgid "Closing I2P tunnel after notifying trackers."
403msgstr ""
404
405#: ../java/src/org/klomp/snark/TrackerClient.java:234
406#, java-format
407msgid "No valid trackers for {0} - enable opentrackers or DHT?"
408msgstr ""
409
410#: ../java/src/org/klomp/snark/UpdateHandler.java:49
411#: ../java/src/org/klomp/snark/UpdateRunner.java:227
412msgid "Updating"
413msgstr ""
414
415#: ../java/src/org/klomp/snark/UpdateRunner.java:114
416#, java-format
417msgid "Updating from {0}"
418msgstr ""
419
420#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:77
421#, java-format
422msgid "Download torrent file from {0}"
423msgstr ""
424
425#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:99
426#, java-format
427msgid "Torrent was not retrieved from {0}"
428msgstr ""
429
430#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:153
431#, java-format
432msgid "Torrent fetched from {0}"
433msgstr ""
434
435#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:174
436#, java-format
437msgid "Torrent already running: {0}"
438msgstr ""
439
440#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:176
441#, java-format
442msgid "Torrent already in the queue: {0}"
443msgstr ""
444
445#: ../java/src/org/klomp/snark/web/FetchAndAdd.java:184
446#, java-format
447msgid "Torrent at {0} was not valid"
448msgstr ""
449
450#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:247
451msgid "I2PSnark - Anonymous BitTorrent Client"
452msgstr "I2PSnark - Anonymní BitTorrent klient"
453
454#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:260
455msgid "Router is down"
456msgstr ""
457
458#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:277
459msgid "Torrents"
460msgstr "Torrenty"
461
462#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:281
463#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:291
464#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1477
465#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2242
466msgid "I2PSnark"
467msgstr "I2PSnark"
468
469#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:287
470msgid "Refresh page"
471msgstr ""
472
473#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:295
474msgid "Forum"
475msgstr "Fórum"
476
477#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:308
478msgid "Click \"Add torrent\" button to fetch torrent"
479msgstr ""
480
481#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:345
482#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:346
483msgid "clear messages"
484msgstr ""
485
486#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:398
487#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:400
488#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2427
489#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2429
490msgid "Status"
491msgstr "Status"
492
493#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:411
494#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:413
495msgid "Hide Peers"
496msgstr "Skrýt peery"
497
498#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:423
499#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:425
500msgid "Show Peers"
501msgstr "Ukázat peery"
502
503#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:432
504#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:434
505#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2236
506#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2256
507msgid "Torrent"
508msgstr "Torrent"
509
510#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:442
511msgid "Estimated time remaining"
512msgstr ""
513
514#. Translators: Please keep short or translate as " "
515#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:445
516msgid "ETA"
517msgstr ""
518
519#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:450
520msgid "Downloaded"
521msgstr ""
522
523#. Translators: Please keep short or translate as " "
524#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:453
525msgid "RX"
526msgstr ""
527
528#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:458
529msgid "Uploaded"
530msgstr ""
531
532#. Translators: Please keep short or translate as " "
533#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:461
534msgid "TX"
535msgstr ""
536
537#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:467
538msgid "Down Rate"
539msgstr ""
540
541#. Translators: Please keep short or translate as " "
542#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:470
543msgid "RX Rate"
544msgstr ""
545
546#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:476
547msgid "Up Rate"
548msgstr ""
549
550#. Translators: Please keep short or translate as " "
551#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:479
552msgid "TX Rate"
553msgstr ""
554
555#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:494
556msgid "Stop all torrents and the I2P tunnel"
557msgstr ""
558
559#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:496
560msgid "Stop All"
561msgstr ""
562
563#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:508
564msgid "Start all stopped torrents"
565msgstr ""
566
567#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:510
568#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:524
569msgid "Start All"
570msgstr ""
571
572#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:522
573msgid "Start all torrents and the I2P tunnel"
574msgstr ""
575
576#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:548
577msgid "No torrents loaded."
578msgstr ""
579
580#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:554
581msgid "Totals"
582msgstr ""
583
584#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:556
585#, java-format
586msgid "1 torrent"
587msgid_plural "{0} torrents"
588msgstr[0] ""
589msgstr[1] ""
590msgstr[2] ""
591
592#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:561
593#, java-format
594msgid "1 connected peer"
595msgid_plural "{0} connected peers"
596msgstr[0] ""
597msgstr[1] ""
598msgstr[2] ""
599
600#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:568
601#, java-format
602msgid "1 DHT peer"
603msgid_plural "{0} DHT peers"
604msgstr[0] ""
605msgstr[1] ""
606msgstr[2] ""
607
608#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:604
609msgid "First"
610msgstr ""
611
612#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:604
613msgid "First page"
614msgstr ""
615
616#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:615
617msgid "Prev"
618msgstr ""
619
620#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:615
621msgid "Previous page"
622msgstr ""
623
624#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:650
625msgid "Next"
626msgstr ""
627
628#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:650
629msgid "Next page"
630msgstr ""
631
632#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:660
633msgid "Last"
634msgstr ""
635
636#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:660
637msgid "Last page"
638msgstr ""
639
640#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:744
641#, java-format
642msgid "Invalid URL: Must start with \"http://\", \"{0}\", or \"{1}\""
643msgstr ""
644
645#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:785
646#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:814
647#, java-format
648msgid "Magnet deleted: {0}"
649msgstr ""
650
651#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:793
652#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:820
653#, java-format
654msgid "Torrent file deleted: {0}"
655msgstr ""
656
657#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:812
658#, java-format
659msgid "Download deleted: {0}"
660msgstr ""
661
662#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:826
663#, java-format
664msgid "Data file deleted: {0}"
665msgstr ""
666
667#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:828
668#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:839
669#, java-format
670msgid "Data file could not be deleted: {0}"
671msgstr ""
672
673#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:854
674#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:863
675#, java-format
676msgid "Directory could not be deleted: {0}"
677msgstr ""
678
679#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:861
680#, java-format
681msgid "Directory deleted: {0}"
682msgstr ""
683
684#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:933
685msgid "Error - Cannot include alternate trackers without a primary tracker"
686msgstr ""
687
688#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:946
689msgid "Error - Cannot mix private and public trackers in a torrent"
690msgstr ""
691
692#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:966
693#, java-format
694msgid "Torrent created for \"{0}\""
695msgstr "Torrent vytvořen pro \"{0}\""
696
697#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:968
698#, java-format
699msgid ""
700"Many I2P trackers require you to register new torrents before seeding - "
701"please do so before starting \"{0}\""
702msgstr ""
703
704#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:970
705#, java-format
706msgid "Error creating a torrent for \"{0}\""
707msgstr ""
708
709#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:974
710#, java-format
711msgid "Cannot create a torrent for the nonexistent data: {0}"
712msgstr ""
713
714#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:977
715msgid "Error creating torrent - you must enter a file or directory"
716msgstr ""
717
718#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1008
719#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2018
720msgid "Delete selected"
721msgstr ""
722
723#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1008
724#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2019
725msgid "Save tracker configuration"
726msgstr ""
727
728#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1025
729msgid "Removed"
730msgstr ""
731
732#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1054
733#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2017
734#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2022
735msgid "Add tracker"
736msgstr "Přidat tracker"
737
738#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1077
739#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1080
740msgid "Enter valid tracker name and URLs"
741msgstr ""
742
743#. "<input type=\"reset\" class=\"cancel\"
744#. value=\"").append(_("Cancel")).append("\">\n" +
745#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1082
746#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2021
747msgid "Restore defaults"
748msgstr ""
749
750#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1085
751msgid "Restored default trackers"
752msgstr ""
753
754#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1206
755#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1207
756msgid "Checking"
757msgstr ""
758
759#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1209
760#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1210
761msgid "Allocating"
762msgstr ""
763
764#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1224
765#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1231
766msgid "Tracker Error"
767msgstr ""
768
769#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1226
770#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1254
771#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1259
772#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1270
773#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1275
774#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1281
775#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1286
776#, java-format
777msgid "1 peer"
778msgid_plural "{0} peers"
779msgstr[0] ""
780msgstr[1] ""
781msgstr[2] ""
782
783#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1234
784#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1235
785msgid "Starting"
786msgstr ""
787
788#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1243
789msgid "Seeding"
790msgstr ""
791
792#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1247
793#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1261
794#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1262
795#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2369
796#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2483
797msgid "Complete"
798msgstr ""
799
800#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1266
801#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1267
802#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1272
803#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1273
804msgid "OK"
805msgstr "OK"
806
807#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1277
808#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1278
809#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1283
810#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1284
811msgid "Stalled"
812msgstr ""
813
814#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1288
815#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1289
816#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1292
817#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1293
818msgid "No Peers"
819msgstr ""
820
821#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1295
822#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1296
823msgid "Stopped"
824msgstr ""
825
826#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1329
827msgid "Torrent details"
828msgstr ""
829
830#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1358
831msgid "View files"
832msgstr ""
833
834#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1360
835msgid "Open file"
836msgstr ""
837
838#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1402
839msgid "Stop the torrent"
840msgstr ""
841
842#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1404
843msgid "Stop"
844msgstr ""
845
846#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1416
847msgid "Start the torrent"
848msgstr ""
849
850#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1418
851msgid "Start"
852msgstr ""
853
854#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1430
855msgid "Remove the torrent from the active list, deleting the .torrent file"
856msgstr ""
857
858#. Can't figure out how to escape double quotes inside the onclick string.
859#. Single quotes in translate strings with parameters must be doubled.
860#. Then the remaining single quote must be escaped
861#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1435
862#, java-format
863msgid ""
864"Are you sure you want to delete the file \\''{0}\\'' (downloaded data will "
865"not be deleted) ?"
866msgstr ""
867
868#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1438
869msgid "Remove"
870msgstr ""
871
872#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1450
873msgid "Delete the .torrent file and the associated data file(s)"
874msgstr ""
875
876#. Can't figure out how to escape double quotes inside the onclick string.
877#. Single quotes in translate strings with parameters must be doubled.
878#. Then the remaining single quote must be escaped
879#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1455
880#, java-format
881msgid ""
882"Are you sure you want to delete the torrent \\''{0}\\'' and all downloaded "
883"data?"
884msgstr ""
885
886#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1458
887#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1988
888msgid "Delete"
889msgstr ""
890
891#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1493
892msgid "Unknown"
893msgstr "Neznámý"
894
895#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1505
896msgid "Seed"
897msgstr "Seed"
898
899#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1528
900msgid "Uninteresting (The peer has no pieces we need)"
901msgstr ""
902
903#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1530
904msgid "Choked (The peer is not allowing us to request pieces)"
905msgstr ""
906
907#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1550
908msgid "Uninterested (We have no pieces the peer needs)"
909msgstr ""
910
911#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1552
912msgid "Choking (We are not allowing the peer to request pieces)"
913msgstr ""
914
915#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1607
916#, java-format
917msgid "Details at {0} tracker"
918msgstr ""
919
920#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1624
921msgid "Info"
922msgstr ""
923
924#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1675
925msgid "Add Torrent"
926msgstr "Přidat torrent"
927
928#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1677
929msgid "From URL"
930msgstr "Z URL"
931
932#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1680
933msgid ""
934"Enter the torrent file download URL (I2P only), magnet link, maggot link, or"
935" info hash"
936msgstr ""
937
938#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1685
939msgid "Add torrent"
940msgstr "Přidat torrent"
941
942#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1688
943#, java-format
944msgid "You can also copy .torrent files to: {0}."
945msgstr "Můžete také zkopírovat .torrent soubory do: {0}."
946
947#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1690
948msgid "Removing a .torrent will cause it to stop."
949msgstr ""
950
951#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1713
952msgid "Create Torrent"
953msgstr "Vytvořit torrent"
954
955#. out.write("From file: <input type=\"file\" name=\"newFile\" size=\"50\"
956#. value=\"" + newFile + "\" /><br>\n");
957#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1716
958msgid "Data to seed"
959msgstr ""
960
961#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1720
962msgid "File or directory to seed (must be within the specified path)"
963msgstr ""
964
965#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1722
966#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1966
967msgid "Trackers"
968msgstr "Trackery"
969
970#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1724
971msgid "Primary"
972msgstr "Hlavní"
973
974#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1726
975msgid "Alternates"
976msgstr ""
977
978#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1729
979msgid "Create torrent"
980msgstr "Vytvořit torrent"
981
982#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1747
983msgid "none"
984msgstr ""
985
986#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1780
987#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2033
988msgid "Configuration"
989msgstr ""
990
991#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1784
992msgid "Data directory"
993msgstr ""
994
995#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1788
996msgid "Files readable by all"
997msgstr ""
998
999#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1792
1000msgid "If checked, other users may access the downloaded files"
1001msgstr ""
1002
1003#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1796
1004msgid "Auto start"
1005msgstr ""
1006
1007#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1800
1008msgid "If checked, automatically start torrents that are added"
1009msgstr ""
1010
1011#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1804
1012msgid "Theme"
1013msgstr "Vzhled"
1014
1015#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1817
1016msgid "Refresh time"
1017msgstr ""
1018
1019#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1830
1020msgid "Never"
1021msgstr ""
1022
1023#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1836
1024msgid "Startup delay"
1025msgstr ""
1026
1027#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1838
1028msgid "minutes"
1029msgstr ""
1030
1031#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1842
1032msgid "Page size"
1033msgstr ""
1034
1035#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1844
1036msgid "torrents"
1037msgstr ""
1038
1039#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1868
1040msgid "Total uploader limit"
1041msgstr ""
1042
1043#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1871
1044msgid "peers"
1045msgstr ""
1046
1047#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1875
1048msgid "Up bandwidth limit"
1049msgstr ""
1050
1051#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1878
1052msgid "Half available bandwidth recommended."
1053msgstr ""
1054
1055#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1880
1056msgid "View or change router bandwidth"
1057msgstr ""
1058
1059#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1884
1060msgid "Use open trackers also"
1061msgstr ""
1062
1063#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1888
1064msgid ""
1065"If checked, announce torrents to open trackers as well as the tracker listed"
1066" in the torrent file"
1067msgstr ""
1068
1069#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1892
1070msgid "Enable DHT"
1071msgstr ""
1072
1073#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1896
1074msgid "If checked, use DHT"
1075msgstr ""
1076
1077#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1912
1078msgid "Inbound Settings"
1079msgstr ""
1080
1081#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1918
1082msgid "Outbound Settings"
1083msgstr ""
1084
1085#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1926
1086msgid "I2CP host"
1087msgstr ""
1088
1089#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1931
1090msgid "I2CP port"
1091msgstr ""
1092
1093#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1946
1094msgid "I2CP options"
1095msgstr ""
1096
1097#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1951
1098msgid "Save configuration"
1099msgstr ""
1100
1101#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1971
1102msgid "Name"
1103msgstr ""
1104
1105#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1973
1106msgid "Website URL"
1107msgstr ""
1108
1109#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1975
1110#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2517
1111msgid "Open"
1112msgstr ""
1113
1114#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1977
1115msgid "Private"
1116msgstr ""
1117
1118#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:1979
1119msgid "Announce URL"
1120msgstr ""
1121
1122#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2009
1123msgid "Add"
1124msgstr ""
1125
1126#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2049
1127#, java-format
1128msgid "Invalid magnet URL {0}"
1129msgstr ""
1130
1131#. * dummies for translation
1132#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2057
1133#, java-format
1134msgid "1 hop"
1135msgid_plural "{0} hops"
1136msgstr[0] ""
1137msgstr[1] ""
1138msgstr[2] ""
1139
1140#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2058
1141#, java-format
1142msgid "1 tunnel"
1143msgid_plural "{0} tunnels"
1144msgstr[0] ""
1145msgstr[1] ""
1146msgstr[2] ""
1147
1148#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2265
1149msgid "Torrent file"
1150msgstr ""
1151
1152#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2278
1153msgid "Primary Tracker"
1154msgstr ""
1155
1156#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2287
1157msgid "Tracker List"
1158msgstr ""
1159
1160#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2311
1161msgid "Comment"
1162msgstr ""
1163
1164#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2320
1165msgid "Created"
1166msgstr ""
1167
1168#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2330
1169msgid "Created By"
1170msgstr ""
1171
1172#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2340
1173msgid "Magnet link"
1174msgstr ""
1175
1176#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2347
1177msgid "Private torrent"
1178msgstr ""
1179
1180#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2357
1181#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2421
1182#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2423
1183msgid "Size"
1184msgstr ""
1185
1186#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2364
1187msgid "Completion"
1188msgstr ""
1189
1190#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2374
1191msgid "Remaining"
1192msgstr ""
1193
1194#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2381
1195msgid "Files"
1196msgstr ""
1197
1198#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2386
1199msgid "Pieces"
1200msgstr ""
1201
1202#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2390
1203msgid "Piece size"
1204msgstr ""
1205
1206#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2413
1207#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2417
1208msgid "Directory"
1209msgstr ""
1210
1211#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2434
1212#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2436
1213msgid "Priority"
1214msgstr ""
1215
1216#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2442
1217msgid "Up to higher level directory"
1218msgstr ""
1219
1220#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2472
1221msgid "Torrent not found?"
1222msgstr ""
1223
1224#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2480
1225msgid "File not found in torrent?"
1226msgstr ""
1227
1228#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2493
1229msgid "complete"
1230msgstr ""
1231
1232#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2494
1233msgid "remaining"
1234msgstr ""
1235
1236#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2543
1237msgid "High"
1238msgstr ""
1239
1240#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2548
1241msgid "Normal"
1242msgstr ""
1243
1244#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2553
1245msgid "Skip"
1246msgstr ""
1247
1248#: ../java/src/org/klomp/snark/web/I2PSnarkServlet.java:2562
1249msgid "Save priorities"
1250msgstr ""
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.