source: apps/i2ptunnel/locale/messages_pl.po @ 89ee0bb

Last change on this file since 89ee0bb was 89ee0bb, checked in by kytv <kytv@…>, 6 years ago

translation updates pulled from transifex (cs, es, fi, fr, ja, nb, pl, ro, ru,
uk), and English po file updates

  • Property mode set to 100644
File size: 41.8 KB
Line 
1# I2P
2# Copyright (C) 2009 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the i2ptunnel package.
4# To contribute translations, see http://www.i2p2.de/newdevelopers
5#
6# Translators:
7# PolishAnon <b790979@klzlk.com>, 2012
8# Warton <businesshehe@yahoo.com>, 2011, 2012
9# Karolina <karolina@bitwylesne.pl>, 2014
10# seb, 2013-2014
11# Smert i2p <Smert@safe-mail.net>, 2013
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: I2P\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2014-02-06 18:27+0000\n"
17"PO-Revision-Date: 2014-08-28 14:43+0000\n"
18"Last-Translator: Karolina <karolina@bitwylesne.pl>\n"
19"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/I2P/language/pl/)\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Language: pl\n"
24"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
25
26#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:363
27#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:373
28msgid "internal"
29msgstr "wewnętrzny"
30
31#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:449
32#, java-format
33msgid "{0} inbound, {0} outbound tunnel"
34msgid_plural "{0} inbound, {0} outbound tunnels"
35msgstr[0] ""
36msgstr[1] ""
37msgstr[2] ""
38
39#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:453
40msgid "lower bandwidth and reliability"
41msgstr ""
42
43#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:455
44msgid "standard bandwidth and reliability"
45msgstr ""
46
47#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:457
48msgid "higher bandwidth and reliability"
49msgstr ""
50
51#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:123
52msgid "Tunnels are not initialized yet, please reload in two minutes."
53msgstr "Tunele nie zostały jeszcze zaktualizowane, odśwież proszę za dwie minuty."
54
55#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:196
56msgid ""
57"Invalid form submission, probably because you used the 'back' or 'reload' "
58"button on your browser. Please resubmit."
59msgstr "Niepoprawne wysłanie formy, prawdopodobnie dlatego, że użyłes przycisku 'wstecz' lub 'odśwież' w swojej przeglądarce. Prosze wyślij ponownie."
60
61#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:198
62msgid ""
63"If the problem persists, verify that you have cookies enabled in your "
64"browser."
65msgstr "Jeśli problem występuje nadal, sprawdź, czy obsługa ciasteczek jest włączona w Twojej przeglądarce."
66
67#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:244
68msgid "Configuration reloaded for all tunnels"
69msgstr "Konfiguracja przeładowana dla wszystkich tunelii"
70
71#. and give them something to look at in any case
72#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:257
73msgid "Starting tunnel"
74msgstr "Uruchamianie tunelu"
75
76#. and give them something to look at in any case
77#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:270
78msgid "Stopping tunnel"
79msgstr "Zatrzymywanie tunelu"
80
81#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:336
82msgid "Configuration changes saved"
83msgstr "Zapisano zmiany w konfiguracji"
84
85#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:339
86msgid "Failed to save configuration"
87msgstr "Nie udało się zapisać zmian"
88
89#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:461
90msgid "New Tunnel"
91msgstr "Nowy tunel"
92
93#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:484
94#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:494
95#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:611
96msgid "Port not set"
97msgstr "Nie ustawiono portu"
98
99#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:487
100#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:613
101msgid "Invalid port"
102msgstr "Niepoprawny port"
103
104#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:490
105msgid "Warning - ports less than 1024 are not recommended"
106msgstr "Ostrzeżenie - porty mniejsze, niż 1024 nie są polecane"
107
108#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:506
109msgid "Standard client"
110msgstr "Standardowy klient"
111
112#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:507
113msgid "HTTP/HTTPS client"
114msgstr "klient HTTP/HTTPS"
115
116#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:508
117msgid "IRC client"
118msgstr "Klient IRC"
119
120#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:509
121msgid "Standard server"
122msgstr "Standardowy serwer"
123
124#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:510
125msgid "HTTP server"
126msgstr "Serwer HTTP"
127
128#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:511
129msgid "SOCKS 4/4a/5 proxy"
130msgstr "SOCKS 4/4a/5 proxy"
131
132#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:512
133msgid "SOCKS IRC proxy"
134msgstr "SOCKS IRC proxy"
135
136#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:513
137msgid "CONNECT/SSL/HTTPS proxy"
138msgstr "CONNECT/SSL/HTTPS proxy"
139
140#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:514
141msgid "IRC server"
142msgstr "Serwer IRC"
143
144#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:515
145msgid "Streamr client"
146msgstr "Klient Streamr"
147
148#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:516
149msgid "Streamr server"
150msgstr "Serwer Streamr"
151
152#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:517
153msgid "HTTP bidir"
154msgstr "HTTP bidir"
155
156#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:605
157#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:313
158msgid "Host not set"
159msgstr "Nie ustawiono hosta"
160
161#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:607
162msgid "Invalid address"
163msgstr "Niepoprawny adres"
164
165#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:82
166msgid "I2P Tunnel Manager - Edit Client Tunnel"
167msgstr "Menedżer Tuneli I2P - Edytuj tunel klienta"
168
169#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:110
170msgid "Edit proxy settings"
171msgstr "Edytuj ustawienia proxy"
172
173#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:118
174msgid "New proxy settings"
175msgstr "Nowe ustawienia proxy"
176
177#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:129
178#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:129
179#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:126
180#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:140
181#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:271
182#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:286
183#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:326
184msgid "Name"
185msgstr "Nazwa"
186
187#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:133
188#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:133
189#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:275
190#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:302
191msgid "Type"
192msgstr "Typ"
193
194#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:137
195#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:137
196#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:255
197#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:422
198#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:330
199msgid "Description"
200msgstr "Opis"
201
202#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:143
203#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:153
204msgid "Target"
205msgstr "Cel"
206
207#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:147
208#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:149
209#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:186
210msgid "Access Point"
211msgstr "Punkt Dostępu"
212
213#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:154
214#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:167
215#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:223
216#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:170
217#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:191
218#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:236
219msgid "required"
220msgstr "wymagany"
221
222#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:175
223#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:201
224#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:482
225msgid "Reachable by"
226msgstr "Dostępne przez"
227
228#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:196
229#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:358
230msgid "Outproxies"
231msgstr "Serwery outproxy"
232
233#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:203
234msgid "SSL Outproxies"
235msgstr ""
236
237#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:209
238msgid "Use Outproxy Plugin"
239msgstr "Użyj Wtyczki Outproxy"
240
241#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:213
242#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:251
243#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:259
244#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:145
245#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:526
246msgid "(Check the Box for 'YES')"
247msgstr "(Zaznacz kwadracik na 'TAK')"
248
249#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:218
250#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:378
251msgid "Tunnel Destination"
252msgstr "Cel Tunelu"
253
254#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:230
255#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:382
256msgid "name, name:port, or destination"
257msgstr "nazwa, nazwa:port lub adres docelowy"
258
259#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:233
260#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:386
261msgid "b32 not recommended"
262msgstr "b32 niezalecane"
263
264#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:239
265msgid "Shared Client"
266msgstr "Klient współdzielony"
267
268#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:243
269msgid ""
270"(Share tunnels with other clients and irc/httpclients? Change requires "
271"restart of client proxy)"
272msgstr "(Współdzielić tunel z innymi klientami oraz z klientami irc/http? Zmiana wymaga restartu proxy)"
273
274#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:247
275#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:141
276#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:522
277msgid "Auto Start"
278msgstr "Auto Start"
279
280#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:255
281msgid "Enable DCC"
282msgstr "Włącz DCC"
283
284#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:263
285#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:266
286msgid "Advanced networking options"
287msgstr "Zaawansowane opcje sieciowe"
288
289#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:265
290msgid ""
291"(NOTE: when this client proxy is configured to share tunnels, then these "
292"options are for all the shared proxy clients!)"
293msgstr "(ZAUWAŻ: gdy ten klient proxy jest skonfigurowany do dzielenia się tunelami, wtedy te opcje są dla wszystkich klientów proxy!)"
294
295#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:267
296#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:268
297msgid "Tunnel Options"
298msgstr "Opcje tunelu"
299
300#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:269
301#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:270
302msgid "Length"
303msgstr "Długość"
304
305#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:276
306#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:277
307msgid "0 hop tunnel (no anonymity)"
308msgstr "0 hop tunel (brak anonimowości)"
309
310#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:280
311#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:281
312msgid "1 hop tunnel (low anonymity)"
313msgstr "1 hop tunel (niska anonimowość)"
314
315#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:284
316#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:285
317msgid "2 hop tunnel (medium anonymity)"
318msgstr "2 hop tunel (średnia anonimowość)"
319
320#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:288
321#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:289
322msgid "3 hop tunnel (high anonymity)"
323msgstr "3 skokowy tunel? (wysoka anonimowość)"
324
325#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:296
326#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:297
327msgid "hop tunnel (very poor performance)"
328msgstr "tunel skoku (bardzo mała wydajność)"
329
330#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:301
331#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:302
332msgid "Variance"
333msgstr "Zmienność"
334
335#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:308
336#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:309
337msgid "0 hop variance (no randomisation, consistant performance)"
338msgstr "0 skoków zmiennych (brak randomizacji, stała wydajność)"
339
340#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:312
341#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:313
342msgid ""
343"+ 0-1 hop variance (medium additive randomisation, subtractive performance)"
344msgstr "+ 0-1 zmienność przeskoków (średni dodatek randomizacji, subtraktywna wydajność)"
345
346#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:316
347#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:317
348msgid ""
349"+ 0-2 hop variance (high additive randomisation, subtractive performance)"
350msgstr ""
351
352#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:320
353#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:321
354msgid "+/- 0-1 hop variance (standard randomisation, standard performance)"
355msgstr ""
356
357#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:324
358#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:325
359msgid "+/- 0-2 hop variance (not recommended)"
360msgstr ""
361
362#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:335
363#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:336
364msgid "hop variance"
365msgstr "Zmienność przeskoków"
366
367#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:340
368#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:341
369msgid "Count"
370msgstr "Policz"
371
372#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:344
373#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:345
374msgid "Backup Count"
375msgstr "Zapasowe Podliczenie"
376
377#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:351
378#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:352
379msgid "0 backup tunnels (0 redundancy, no added resource usage)"
380msgstr ""
381
382#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:355
383#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:356
384msgid "1 backup tunnel each direction (low redundancy, low resource usage)"
385msgstr ""
386
387#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:359
388#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:360
389msgid ""
390"2 backup tunnels each direction (medium redundancy, medium resource usage)"
391msgstr ""
392
393#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:363
394#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:364
395msgid "3 backup tunnels each direction (high redundancy, high resource usage)"
396msgstr ""
397
398#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:371
399#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:372
400msgid "backup tunnels"
401msgstr "tunele zapasowe"
402
403#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:378
404#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:379
405msgid "Profile"
406msgstr "Profil"
407
408#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:385
409#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:386
410msgid "interactive connection"
411msgstr "interaktywne połączenie"
412
413#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:389
414#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:390
415msgid "bulk connection (downloads/websites/BT)"
416msgstr ""
417
418#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:391
419msgid "Delay Connect"
420msgstr "Opóźniona Zawartość"
421
422#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:395
423msgid "for request/response connections"
424msgstr "do połączeń żądań/odpowiedzi"
425
426#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:399
427#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:394
428msgid "Router I2CP Address"
429msgstr "Adres Routera I2CP"
430
431#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:401
432#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:159
433#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:396
434#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:413
435msgid "Host"
436msgstr "Host"
437
438#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:409
439#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:165
440#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:404
441#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:273
442#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:295
443#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:434
444msgid "Port"
445msgstr "Port"
446
447#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:419
448#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:502
449msgid "Reduce tunnel quantity when idle"
450msgstr "Zredukuj ilość tuneli podczas bezczynności"
451
452#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:421
453#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:435
454#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:443
455#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:455
456#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:465
457#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:493
458#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:503
459#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:414
460#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:504
461msgid "Enable"
462msgstr "Włącz"
463
464#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:425
465#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:508
466msgid "Reduced tunnel count"
467msgstr ""
468
469#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:429
470#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:449
471#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:512
472msgid "Idle minutes"
473msgstr "Minut bezczynności"
474
475#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:433
476msgid "Close tunnels when idle"
477msgstr "Zamknij tunele podczas bezczynności"
478
479#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:439
480msgid "New Keys on Reopen"
481msgstr "Nowe Klucze przy ponownym otwarciu"
482
483#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:447
484#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:430
485msgid "Disable"
486msgstr "Wyłącz"
487
488#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:453
489msgid "Delay tunnel open until required"
490msgstr ""
491
492#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:463
493msgid "Persistent private key"
494msgstr ""
495
496#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:469
497msgid "File"
498msgstr "Plik"
499
500#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:478
501#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:243
502msgid "Local destination"
503msgstr "Cel localny"
504
505#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:482
506msgid "Local Base 32"
507msgstr ""
508
509#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:491
510msgid "Local Authorization"
511msgstr "Lokalna autoryzacja"
512
513#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:497
514#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:507
515msgid "Username"
516msgstr "Użytkownik"
517
518#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:499
519#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:511
520msgid "Password"
521msgstr "Hasło"
522
523#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:501
524msgid "Outproxy Authorization"
525msgstr "Autoryzacja Outproxy"
526
527#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:518
528msgid "Jump URL List"
529msgstr ""
530
531#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:524
532#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:548
533msgid "Custom options"
534msgstr "Dodatkowe opcje"
535
536#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:528
537#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:552
538#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:702
539msgid "Cancel"
540msgstr "Anuluj"
541
542#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:532
543#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:556
544msgid "Delete"
545msgstr "Usuń"
546
547#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:534
548#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:558
549msgid "Save"
550msgstr "Zapisz"
551
552#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:82
553msgid "I2P Tunnel Manager - Edit Server Tunnel"
554msgstr "Menedżer Tuneli I2P - Edytuj tunel serwera"
555
556#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:110
557msgid "Edit server settings"
558msgstr "Edytuj ustawienia serwera"
559
560#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:118
561msgid "New server settings"
562msgstr "Nowe ustawienia serwera"
563
564#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:179
565msgid "Use SSL?"
566msgstr "Używać SSL?"
567
568#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:222
569msgid "Website name"
570msgstr "Nazwa strony"
571
572#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:226
573msgid "(leave blank for outproxies)"
574msgstr "(pozostaw puste dla outproxies)"
575
576#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:231
577msgid "Private key file"
578msgstr "Klucz prywatny"
579
580#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:253
581msgid "Add to local addressbook"
582msgstr "Dodaj do książki adresowej"
583
584#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:260
585msgid "Hostname Signature"
586msgstr "Sygnatura Nazwy Hosta"
587
588#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:412
589msgid "Encrypt Leaseset"
590msgstr ""
591
592#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:418
593msgid "Encryption Key"
594msgstr "Klucz szyfrujący"
595
596#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:422
597msgid "Generate New Key"
598msgstr "Generuj nowy klucz"
599
600#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:424
601msgid "Generate"
602msgstr "Generuj"
603
604#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:426
605#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:546
606msgid "(Tunnel must be stopped first)"
607msgstr "(Tunel musi być najpierw zatrzymany)"
608
609#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:428
610msgid "Restricted Access List"
611msgstr "Lista Zastrzeżonego Dostępu"
612
613#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:434
614msgid "Whitelist"
615msgstr "Biała Lista"
616
617#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:438
618msgid "Blacklist"
619msgstr "Czarna Lista"
620
621#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:442
622msgid "Access List"
623msgstr "Lista Dostępu"
624
625#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:446
626msgid "Inbound connection limits (0=unlimited)"
627msgstr "Limity przychodzących połączeń (0=bez limitu)"
628
629#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:448
630#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:479
631msgid "Per client"
632msgstr "Na klienta"
633
634#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:450
635msgid "Per minute"
636msgstr "Na minutę"
637
638#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:454
639msgid "Per hour"
640msgstr "Na godzinę"
641
642#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:458
643msgid "Per day"
644msgstr "Dziennie"
645
646#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:462
647#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:489
648msgid "Total"
649msgstr "Łącznie"
650
651#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:470
652msgid "Max concurrent connections (0=unlimited)"
653msgstr "Maksymalna ilość równoczesnych połączeń (0=brak limitu)"
654
655#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:477
656msgid "POST limits (0=unlimited)"
657msgstr ""
658
659#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:481
660msgid "Per period"
661msgstr ""
662
663#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:485
664msgid "Ban minutes"
665msgstr ""
666
667#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:495
668msgid "POST limit period (minutes)"
669msgstr ""
670
671#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:516
672msgid "New Certificate type"
673msgstr "Nowy typ certyfikatu"
674
675#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:518
676msgid "None"
677msgstr "Żaden"
678
679#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:522
680msgid "Hashcash (effort)"
681msgstr ""
682
683#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:528
684msgid "Hashcash Calc Time"
685msgstr "Hashcash Czas Obliczeń"
686
687#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:530
688msgid "Estimate"
689msgstr "Oszacuj"
690
691#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:532
692msgid "Hidden"
693msgstr "Ukryty"
694
695#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:536
696msgid "Signed (signed by)"
697msgstr "Podpisany (podpisany przez)"
698
699#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:542
700msgid "Modify Certificate"
701msgstr "Modyfikuj certyfikat"
702
703#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:544
704msgid "Modify"
705msgstr "Modyfikuj"
706
707#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:83
708msgid "I2P Tunnel Manager - List"
709msgstr "Menedżer Tuneli I2P - Lista"
710
711#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:97
712msgid "Status Messages"
713msgstr "Wiadomości o Statusie"
714
715#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:101
716msgid "Refresh"
717msgstr "Odśwież"
718
719#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:109
720msgid "Tunnel Wizard"
721msgstr "Kreator Tunelu"
722
723#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:113
724msgid "Stop All"
725msgstr "Zatrzymaj wszystkie"
726
727#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:117
728msgid "Start All"
729msgstr "Uruchom wszystkie"
730
731#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:121
732msgid "Restart All"
733msgstr "Restartuj wszystkie"
734
735#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:124
736msgid "I2P Server Tunnels"
737msgstr "Tunele serwerów I2P"
738
739#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:128
740#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:149
741msgid "Points at"
742msgstr "Wskazuje na"
743
744#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:130
745#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:182
746#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:186
747msgid "Preview"
748msgstr "Podgląd"
749
750#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:132
751#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:206
752#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:279
753#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:320
754msgid "Status"
755msgstr "Status"
756
757#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:192
758msgid "Base32 Address"
759msgstr "Adres Base32"
760
761#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:200
762msgid "No Preview"
763msgstr "Brak podglądu"
764
765#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:213
766#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:327
767msgid "Starting..."
768msgstr "Rozpoczynam..."
769
770#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:220
771#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:234
772#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:334
773#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:348
774#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:362
775msgid "Stop"
776msgstr "Zatrzymaj"
777
778#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:227
779#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:355
780msgid "Running"
781msgstr "Uruchomiony"
782
783#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:241
784#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:369
785msgid "Stopped"
786msgstr "Zatrzymany"
787
788#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:248
789#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:376
790msgid "Start"
791msgstr "Uruchom"
792
793#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:263
794msgid "New server tunnel"
795msgstr "Nowy tunel serwera"
796
797#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:265
798#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:432
799#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:223
800#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:265
801#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:295
802#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:301
803#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:576
804msgid "Standard"
805msgstr "Standard"
806
807#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:267
808#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:434
809msgid "Create"
810msgstr "Utwórz"
811
812#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:269
813msgid "I2P Client Tunnels"
814msgstr "Tunele klientów I2P"
815
816#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:277
817#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:306
818msgid "Interface"
819msgstr "Interfejs"
820
821#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:341
822msgid "Standby"
823msgstr "Uśpij"
824
825#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:385
826msgid "Outproxy"
827msgstr "Outproxy"
828
829#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:388
830msgid "Destination"
831msgstr "Cel"
832
833#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:395
834msgid "internal plugin"
835msgstr ""
836
837#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:414
838msgid "none"
839msgstr "żadne"
840
841#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:430
842msgid "New client tunnel"
843msgstr "Nowy tunel klienta"
844
845#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:119
846msgid "I2P Tunnel Manager - Tunnel Creation Wizard"
847msgstr "Menager Tunelu I2P - Kreator Tunelu"
848
849#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:139
850#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:567
851msgid "Server or client tunnel?"
852msgstr "Tunel serwer czy tunel klient?"
853
854#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:145
855#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:571
856msgid "Tunnel type"
857msgstr "Typ tunelu"
858
859#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:151
860#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:601
861msgid "Tunnel name and description"
862msgstr "Nazwa tunelu i opis"
863
864#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:157
865#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:610
866msgid "Tunnel destination"
867msgstr "Miejsce przeznaczenia tunelu"
868
869#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:163
870#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:626
871msgid "Binding address and port"
872msgstr ""
873
874#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:169
875#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:652
876msgid "Tunnel auto-start"
877msgstr "Auto-Start Tunnelu"
878
879#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:175
880msgid "Wizard completed"
881msgstr "Kreator zakończony"
882
883#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:189
884msgid ""
885"This wizard will take you through the various options available for creating"
886" tunnels in I2P."
887msgstr ""
888
889#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:191
890msgid ""
891"The first thing to decide is whether you want to create a server or a client"
892" tunnel."
893msgstr ""
894
895#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:193
896msgid ""
897"If you need to connect to a remote service, such as an IRC server inside I2P"
898" or a code repository, then you will require a CLIENT tunnel."
899msgstr ""
900
901#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:195
902msgid ""
903"On the other hand, if you wish to host a service for others to connect to "
904"you'll need to create a SERVER tunnel."
905msgstr ""
906
907#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:197
908msgid "Server Tunnel"
909msgstr "Tunnel Serwera"
910
911#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:199
912msgid "Client Tunnel"
913msgstr "Tunnel Klienta"
914
915#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:217
916msgid "There are several types of tunnels to choose from:"
917msgstr ""
918
919#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:225
920msgid "Basic tunnel for connecting to a single service inside I2P."
921msgstr ""
922
923#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:227
924#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:269
925msgid ""
926"Try this if none of the tunnel types below fit your requirements, or you "
927"don't know what type of tunnel you need."
928msgstr ""
929
930#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:229
931msgid "Tunnel that acts as an HTTP proxy for reaching eepsites inside I2P."
932msgstr ""
933
934#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:231
935msgid ""
936"Set your browser to use this tunnel as an http proxy, or set your "
937"\"http_proxy\" environment variable for command-line applications in "
938"GNU/Linux."
939msgstr ""
940
941#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:233
942msgid ""
943"Websites outside I2P can also be reached if an HTTP proxy within I2P is "
944"known."
945msgstr ""
946
947#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:235
948msgid "Customised client tunnel specific for IRC connections."
949msgstr ""
950
951#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:237
952msgid ""
953"With this tunnel type, your IRC client will be able to connect to an IRC "
954"network inside I2P."
955msgstr ""
956
957#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:239
958msgid ""
959"Each IRC network in I2P that you wish to connect to will require its own "
960"tunnel. (See Also, SOCKS IRC)"
961msgstr ""
962
963#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:241
964msgid "A tunnel that implements the SOCKS protocol."
965msgstr ""
966
967#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:243
968msgid ""
969"This enables both TCP and UDP connections to be made through a SOCKS "
970"outproxy within I2P."
971msgstr ""
972
973#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:245
974msgid ""
975"A client tunnel implementing the SOCKS protocol, which is customised for "
976"connecting to IRC networks."
977msgstr ""
978
979#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:247
980msgid ""
981"With this tunnel type, IRC networks in I2P can be reached by typing the I2P "
982"address into your IRC client, and configuring the IRC client to use this "
983"SOCKS tunnel."
984msgstr ""
985
986#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:249
987msgid ""
988"This means that only one I2P tunnel is required rather than a separate "
989"tunnel per IRC network."
990msgstr ""
991
992#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:251
993msgid ""
994"IRC networks outside I2P can also be reached if a SOCKS outproxy within I2P "
995"is known, though it depends on whether or not the outproxy has been blocked "
996"by the IRC network."
997msgstr ""
998
999#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:253
1000msgid "A client tunnel that implements the HTTP CONNECT command."
1001msgstr ""
1002
1003#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:255
1004msgid ""
1005"This enables TCP connections to be made through an HTTP outproxy, assuming "
1006"the proxy supports the CONNECT command."
1007msgstr ""
1008
1009#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:257
1010msgid "A customised client tunnel for Streamr."
1011msgstr ""
1012
1013#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:267
1014msgid "A basic server tunnel for hosting a generic service inside I2P."
1015msgstr ""
1016
1017#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:271
1018msgid "A server tunnel that is customised for HTTP connections."
1019msgstr ""
1020
1021#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:273
1022msgid "Use this tunnel type if you want to host an eepsite."
1023msgstr ""
1024
1025#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:275
1026msgid ""
1027"A customised server tunnel that can both serve HTTP data and connect to "
1028"other server tunnels."
1029msgstr ""
1030
1031#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:277
1032msgid "This tunnel type is predominantly used when running a Seedless server."
1033msgstr ""
1034
1035#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:279
1036msgid "A customised server tunnel for hosting IRC networks inside I2P."
1037msgstr ""
1038
1039#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:281
1040msgid ""
1041"Usually, a separate tunnel needs to be created for each IRC server that is "
1042"to be accessible inside I2P."
1043msgstr ""
1044
1045#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:283
1046msgid "A customised server tunnel for Streamr."
1047msgstr ""
1048
1049#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:322
1050msgid "Choose a name and description for your tunnel."
1051msgstr ""
1052
1053#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:324
1054msgid ""
1055"These can be anything you want - they are just for ease of identifying the "
1056"tunnel in the routerconsole."
1057msgstr ""
1058
1059#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:354
1060msgid ""
1061"If you know of any outproxies for this type of tunnel (either HTTP or "
1062"SOCKS), fill them in below."
1063msgstr ""
1064
1065#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:356
1066msgid "Separate multiple proxies with commas."
1067msgstr ""
1068
1069#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:374
1070msgid ""
1071"Type in the I2P destination of the service that this client tunnel should "
1072"connect to."
1073msgstr ""
1074
1075#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:376
1076msgid ""
1077"This could be the full base 64 destination key, or an I2P URL from your "
1078"address book."
1079msgstr ""
1080
1081#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:409
1082msgid ""
1083"This is the IP that your service is running on, this is usually on the same "
1084"machine so 127.0.0.1 is autofilled."
1085msgstr ""
1086
1087#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:432
1088msgid "This is the port that the service is accepting connections on."
1089msgstr ""
1090
1091#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:453
1092msgid "This is the port that the client tunnel will be accessed from locally."
1093msgstr ""
1094
1095#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:455
1096msgid "This is also the client port for the HTTPBidir server tunnel."
1097msgstr ""
1098
1099#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:474
1100msgid ""
1101"How do you want this tunnel to be accessed? By just this machine, your "
1102"entire subnet, or external internet?"
1103msgstr ""
1104
1105#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:476
1106msgid "You will most likely want to just allow 127.0.0.1"
1107msgstr ""
1108
1109#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:518
1110msgid ""
1111"The I2P router can automatically start this tunnel for you when the router "
1112"is started."
1113msgstr ""
1114
1115#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:520
1116msgid ""
1117"This can be useful for frequently-used tunnels (especially server tunnels), "
1118"but for tunnels that are only used occassionally it would mean that the I2P "
1119"router is creating and maintaining unnecessary tunnels."
1120msgstr ""
1121
1122#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:546
1123msgid "The wizard has now collected enough information to create your tunnel."
1124msgstr ""
1125
1126#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:548
1127msgid ""
1128"Upon clicking the Save button below, the wizard will set up the tunnel, and "
1129"take you back to the main I2PTunnel page."
1130msgstr ""
1131
1132#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:553
1133msgid ""
1134"Because you chose to automatically start the tunnel when the router starts, "
1135"you don't have to do anything further."
1136msgstr ""
1137
1138#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:555
1139msgid "The router will start the tunnel once it has been set up."
1140msgstr ""
1141
1142#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:559
1143msgid ""
1144"Because you chose not to automatically start the tunnel, you will have to "
1145"manually start it."
1146msgstr ""
1147
1148#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:561
1149msgid ""
1150"You can do this by clicking the Start button on the main page which "
1151"corresponds to the new tunnel."
1152msgstr ""
1153
1154#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:565
1155msgid "Below is a summary of the options you chose:"
1156msgstr ""
1157
1158#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:663
1159msgid ""
1160"Alongside these basic settings, there are a number of advanced options for "
1161"tunnel configuration."
1162msgstr ""
1163
1164#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:665
1165msgid ""
1166"The wizard will set reasonably sensible default values for these, but you "
1167"can view and/or edit these by clicking on the tunnel's name in the main "
1168"I2PTunnel page."
1169msgstr ""
1170
1171#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:707
1172msgid "Previous"
1173msgstr "Poprzedni"
1174
1175#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:715
1176msgid "Save Tunnel"
1177msgstr "Zapisz Tunnel"
1178
1179#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:721
1180msgid "Finish"
1181msgstr "Zakończ"
1182
1183#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:727
1184msgid "Next"
1185msgstr "Następny"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.