source: apps/i2ptunnel/locale/messages_sk.po @ 2fd0ed1

Last change on this file since 2fd0ed1 was 2fd0ed1, checked in by zzz <zzz@…>, 4 years ago

spelling

  • Property mode set to 100644
File size: 54.5 KB
Line 
1# I2P
2# Copyright (C) 2009 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the i2ptunnel package.
4# To contribute translations, see http://www.i2p2.de/newdevelopers
5#
6# Translators:
7# Roman 'Kaktuxista' Benji <romanbeno273@gmail.com>, 2014
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: I2P\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2016-05-25 12:28+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2016-05-25 12:33+0000\n"
14"Last-Translator: zzzi2p\n"
15"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/otf/I2P/language/sk/)\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Language: sk\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:396
23#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:406
24msgid "internal"
25msgstr "interné"
26
27#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:440
28#, java-format
29msgid "{0} inbound, {0} outbound tunnel"
30msgid_plural "{0} inbound, {0} outbound tunnels"
31msgstr[0] "{0} pricházajúci, {0} odchádzajúci tunel"
32msgstr[1] "{0} pricházajúce, {0} odchádzajúce tunely"
33msgstr[2] "{0} pricházajúcich, {0} odchádzajúcich tunelov"
34
35#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:444
36msgid "lower bandwidth and reliability"
37msgstr "nižšia šírka pásma a spoľahlivosť"
38
39#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:446
40msgid "standard bandwidth and reliability"
41msgstr "štandardná šírka pásma a spoľahlivosť"
42
43#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:448
44msgid "higher bandwidth and reliability"
45msgstr "vyššia šírka pásma a spoľahlivosť"
46
47#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:89
48msgid "Tunnels are not initialized yet, please reload in two minutes."
49msgstr "Tunely zatiaľ nie sú inicializované, o dve minúty to prosím načítajte znova."
50
51#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:162
52msgid ""
53"Invalid form submission, probably because you used the 'back' or 'reload' "
54"button on your browser. Please resubmit."
55msgstr "Neplatné podanie formulára, zrejme preto, lebo ste vo vašom prehliadači použili tlačidlo 'naspäť' alebo 'obnoviť'. Prosím podajte ho znova."
56
57#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:164
58msgid ""
59"If the problem persists, verify that you have cookies enabled in your "
60"browser."
61msgstr "Ak problém pretrváva, overte, či máte vo svojom prehliadači povolené cookies."
62
63#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:210
64msgid "Configuration reloaded for all tunnels"
65msgstr "Konfigurácia pre všetky tunely bola znova načítaná"
66
67#. and give them something to look at in any case
68#. FIXME name will be HTML escaped twice
69#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:224
70msgid "Starting tunnel"
71msgstr "Spúšťa sa tunel"
72
73#. and give them something to look at in any case
74#. FIXME name will be HTML escaped twice
75#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:238
76msgid "Stopping tunnel"
77msgstr "Zastavuje sa tunel"
78
79#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:327
80msgid "New Tunnel"
81msgstr "Nový tunel"
82
83#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:347
84#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:367
85#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:453
86msgid "Port not set"
87msgstr "Port nie je nastavený"
88
89#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:350
90#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:455
91msgid "Invalid port"
92msgstr "Neplatný port"
93
94#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:353
95msgid "Warning - ports less than 1024 are not recommended"
96msgstr "Varovanie - porty menšie ako 1024 nie sú odporúčané"
97
98#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:362
99msgid "Warning - duplicate port"
100msgstr ""
101
102#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:379
103msgid "Standard client"
104msgstr "Štandardný klient"
105
106#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:380
107msgid "HTTP/HTTPS client"
108msgstr "HTTP/HTTPS klient"
109
110#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:381
111msgid "IRC client"
112msgstr "IRC klient"
113
114#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:382
115msgid "Standard server"
116msgstr "Štandardný server"
117
118#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:383
119msgid "HTTP server"
120msgstr "HTTP server"
121
122#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:384
123msgid "SOCKS 4/4a/5 proxy"
124msgstr "SOCKS 4/4a/5 proxy"
125
126#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:385
127msgid "SOCKS IRC proxy"
128msgstr "SOCKS IRC proxy"
129
130#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:386
131msgid "CONNECT/SSL/HTTPS proxy"
132msgstr "CONNECT/SSL/HTTPS proxy"
133
134#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:387
135msgid "IRC server"
136msgstr "IRC server"
137
138#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:388
139msgid "Streamr client"
140msgstr "Streamr klient"
141
142#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:389
143msgid "Streamr server"
144msgstr "Streamr server"
145
146#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:390
147msgid "HTTP bidir"
148msgstr "HTTP bidir"
149
150#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:447
151#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:319
152msgid "Host not set"
153msgstr "Host nie je nastavený"
154
155#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:449
156msgid "Invalid address"
157msgstr "Neplatná adresa"
158
159#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:82
160#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:82
161#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:86
162#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:95
163msgid "Hidden Services Manager"
164msgstr ""
165
166#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:86
167msgid "Edit Client Tunnel"
168msgstr ""
169
170#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:114
171msgid "Edit proxy settings"
172msgstr "Upraviť nastavenia proxy"
173
174#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:122
175msgid "New proxy settings"
176msgstr "Nové nastavenia proxy"
177
178#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:162
179#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:162
180#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:130
181#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:144
182#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:275
183#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:290
184#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:156
185#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:330
186msgid "Name"
187msgstr "Názov"
188
189#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:166
190#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:166
191#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:279
192#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:308
193msgid "Type"
194msgstr "Typ"
195
196#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:170
197#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:170
198#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:259
199#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:428
200#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:334
201msgid "Description"
202msgstr "Popis"
203
204#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:176
205#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:186
206msgid "Target"
207msgstr "Cieľ"
208
209#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:180
210#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:182
211#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:219
212msgid "Access Point"
213msgstr "Prístupový bod"
214
215#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:187
216#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:200
217#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:265
218#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:203
219#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:224
220#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:269
221msgid "required"
222msgstr "vyžadované"
223
224#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:208
225#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:234
226#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:486
227msgid "Reachable by"
228msgstr "Dosiahnuteľný (kým/čím)"
229
230#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:229
231#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:212
232msgid "Use SSL?"
233msgstr "Použiť SSL?"
234
235#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:238
236#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:362
237msgid "Outproxies"
238msgstr "Východzie proxy"
239
240#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:245
241msgid "SSL Outproxies"
242msgstr "SSL východzie proxy"
243
244#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:251
245msgid "Use Outproxy Plugin"
246msgstr "Použiť plugin Outproxy"
247
248#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:255
249#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:293
250#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:301
251#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:178
252#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:530
253msgid "(Check the Box for 'YES')"
254msgstr "(Zaškrtnite políčko pre 'ÁNO')"
255
256#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:260
257#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:382
258msgid "Tunnel Destination"
259msgstr "Cieľ tunela"
260
261#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:272
262#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:386
263msgid "name, name:port, or destination"
264msgstr "názov, názov:port alebo cieľ"
265
266#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:275
267#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:390
268msgid "b32 not recommended"
269msgstr "b32 sa neodporúča"
270
271#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:281
272msgid "Shared Client"
273msgstr "Zdieľaný klient"
274
275#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:285
276msgid ""
277"(Share tunnels with other clients and irc/httpclients? Change requires "
278"restart of client proxy)"
279msgstr "(Zdieľať tunely s ostatnými klientmi a irc/httpklientmi?\nZmena vyžaduje reštartovanie klientského proxy)"
280
281#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:289
282#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:174
283#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:526
284msgid "Auto Start"
285msgstr "Automatické spustenie"
286
287#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:297
288msgid "Enable DCC"
289msgstr "Povoliť DCC"
290
291#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:305
292#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:347
293msgid "Advanced networking options"
294msgstr "Pokročilé nastavenia siete"
295
296#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:307
297msgid ""
298"(NOTE: when this client proxy is configured to share tunnels, then these "
299"options are for all the shared proxy clients!)"
300msgstr "(POZNÁMKA: ak je tento klientský proxy nakonfigurovaný na zdieľanie tunelov, potom sa tieto nastavenia budú vzťahovať na všetkých zdieľaných proxy klientov!)"
301
302#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:309
303#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:349
304msgid "Tunnel Options"
305msgstr "Nastavenia tunela"
306
307#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:311
308#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:351
309msgid "Length"
310msgstr "Dĺžka"
311
312#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:318
313#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:358
314msgid "0 hop tunnel (no anonymity)"
315msgstr "0 hopových tunelov (žiadna anonymita)"
316
317#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:322
318#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:362
319msgid "1 hop tunnel (low anonymity)"
320msgstr "1 hopový tunel (nízka anonymita)"
321
322#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:326
323#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:366
324msgid "2 hop tunnel (medium anonymity)"
325msgstr "2 hopové tunely (stredná anonymita)"
326
327#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:330
328#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:370
329msgid "3 hop tunnel (high anonymity)"
330msgstr "3 hopové tunely (vysoká anonymita)"
331
332#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:349
333#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:389
334msgid "hop tunnel (very poor performance)"
335msgstr "hopový tunel (veľmi slabý výkon)"
336
337#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:354
338#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:394
339msgid "Variance"
340msgstr "Odchýlka"
341
342#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:361
343#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:401
344msgid "0 hop variance (no randomization, consistent performance)"
345msgstr "0 hopová odchýlka (bez náhodnosti, konzistentný výkon)"
346
347#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:365
348#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:405
349msgid ""
350"+ 0-1 hop variance (medium additive randomization, subtractive performance)"
351msgstr "+ 0-1 hopová odchýlka (stredne narastajúca náhodnosť, klesajúci výkon)"
352
353#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:369
354#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:409
355msgid ""
356"+ 0-2 hop variance (high additive randomization, subtractive performance)"
357msgstr "+ 0-2 hopová odchýlka (vysoko narastajúca náhodnosť, klesajúci výkon)"
358
359#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:373
360#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:413
361msgid "+/- 0-1 hop variance (standard randomization, standard performance)"
362msgstr "+/- 0-1 hopová odchýlka (štandardná náhodnosť, štandardný výkon)"
363
364#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:377
365#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:417
366msgid "+/- 0-2 hop variance (not recommended)"
367msgstr "+/- 0-2 hopová odchýlka (neodporúčané)"
368
369#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:388
370#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:428
371msgid "hop variance"
372msgstr "hopová odchýlka"
373
374#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:393
375#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:433
376msgid "Count"
377msgstr "Počet"
378
379#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:397
380#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:437
381msgid "Backup Count"
382msgstr "Záložný počet"
383
384#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:404
385#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:444
386msgid "0 backup tunnels (0 redundancy, no added resource usage)"
387msgstr "0 záložných tunelov (0 redundancia, bez prídavného využitia zdrojov)"
388
389#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:408
390#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:448
391msgid "1 backup tunnel each direction (low redundancy, low resource usage)"
392msgstr "1 záložný tunel každým smerom (nízka redundancia, nízke využitie zdrojov)"
393
394#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:412
395#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:452
396msgid ""
397"2 backup tunnels each direction (medium redundancy, medium resource usage)"
398msgstr "2 záložné tunely každým smerom (stredná redundancia, stredné využitie zdrojov)"
399
400#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:416
401#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:456
402msgid "3 backup tunnels each direction (high redundancy, high resource usage)"
403msgstr "3 záložné tunely každým smerom (vysoká redundancia, vysoké využitie zdrojov)"
404
405#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:424
406#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:464
407msgid "backup tunnels"
408msgstr "záložné tunely"
409
410#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:431
411#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:471
412msgid "Profile"
413msgstr "Profil"
414
415#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:438
416#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:478
417msgid "interactive connection"
418msgstr "interaktívne pripojenie"
419
420#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:442
421#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:482
422msgid "bulk connection (downloads/websites/BT)"
423msgstr "hromadné pripojenie (sťahovania/webstránky/BT)"
424
425#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:444
426msgid "Delay Connect"
427msgstr "Zdržať pripojenie"
428
429#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:448
430msgid "for request/response connections"
431msgstr "pre pripojenia typu žiadosť/odpoveď"
432
433#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:452
434#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:486
435msgid "Router I2CP Address"
436msgstr "I2CP adresa routra"
437
438#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:454
439#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:192
440#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:488
441#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:417
442msgid "Host"
443msgstr "Host"
444
445#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:462
446#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:198
447#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:496
448#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:277
449#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:299
450#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:438
451msgid "Port"
452msgstr "Port"
453
454#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:472
455msgid "Delay tunnel open until required"
456msgstr "Pozdržať otvorenie tunelov až pokiaľ to nebude vyžadované"
457
458#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:474
459#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:482
460#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:496
461#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:504
462#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:518
463#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:546
464#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:552
465#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:558
466#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:564
467#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:605
468#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:615
469#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:506
470#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:545
471#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:551
472#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:557
473#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:568
474#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:574
475#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:636
476msgid "Enable"
477msgstr "Povoliť"
478
479#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:480
480#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:634
481msgid "Reduce tunnel quantity when idle"
482msgstr "Znížiť množstvo tunelov pri nečinnosti"
483
484#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:486
485#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:640
486msgid "Reduced tunnel count"
487msgstr "Znížený počet tunelov"
488
489#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:490
490#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:510
491#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:644
492msgid "Idle minutes"
493msgstr "Minút v nečinnosti"
494
495#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:494
496msgid "Close tunnels when idle"
497msgstr "Zavrieť tunely pri nečinnosti"
498
499#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:500
500msgid "New Keys on Reopen"
501msgstr "Nové kľúče pri znovuotvorení"
502
503#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:508
504#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:526
505msgid "Disable"
506msgstr "Zakázať"
507
508#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:516
509msgid "Persistent private key"
510msgstr "Trvácny súkromný kľúč"
511
512#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:522
513msgid "File"
514msgstr "Súbor"
515
516#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:531
517#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:276
518#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:172
519msgid "Local destination"
520msgstr "Lokálny cieľ"
521
522#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:535
523msgid "Local Base 32"
524msgstr "Local Base 32"
525
526#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:544
527msgid "Pass User-Agent header through"
528msgstr ""
529
530#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:550
531msgid "Pass Referer header through"
532msgstr ""
533
534#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:556
535msgid "Pass Accept headers through"
536msgstr ""
537
538#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:562
539msgid "Allow SSL to I2P addresses"
540msgstr ""
541
542#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:573
543#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:687
544msgid "Signature type"
545msgstr ""
546
547#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:575
548msgid "Experts only!"
549msgstr ""
550
551#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:603
552msgid "Local Authorization"
553msgstr "Lokálna autorizácia"
554
555#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:609
556#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:619
557msgid "Username"
558msgstr "Užívateľské meno"
559
560#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:611
561#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:623
562msgid "Password"
563msgstr "Heslo"
564
565#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:613
566msgid "Outproxy Authorization"
567msgstr "Autorizácia východzieho proxy"
568
569#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:630
570msgid "Jump URL List"
571msgstr "Zoznam URL skokov"
572
573#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:636
574#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:716
575msgid "Custom options"
576msgstr "Vlastné nastavenia"
577
578#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:640
579#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:720
580#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:429
581#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:706
582msgid "Cancel"
583msgstr "Zrušiť"
584
585#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:644
586#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:724
587msgid "Delete"
588msgstr "Odstrániť"
589
590#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:646
591#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:726
592msgid "Save"
593msgstr "Uložiť"
594
595#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:86
596msgid "Edit Hidden Service"
597msgstr ""
598
599#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:114
600msgid "Edit server settings"
601msgstr "Upraviť nastavenia servera"
602
603#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:122
604msgid "New server settings"
605msgstr "Nové nastavenia servera"
606
607#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:255
608#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:164
609msgid "Website name"
610msgstr "Názov webstránky"
611
612#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:259
613msgid "(leave blank for outproxies)"
614msgstr "(nechajte prázdne pre východzie proxy)"
615
616#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:264
617msgid "Private key file"
618msgstr "Súkromný súbor kľúča"
619
620#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:309
621#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:317
622msgid "Generate QR Code"
623msgstr ""
624
625#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:323
626msgid "Add to local addressbook"
627msgstr "Pridať do lokálneho adresára"
628
629#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:328
630msgid "Registration Authentication"
631msgstr ""
632
633#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:334
634msgid "Set name with .i2p suffix to enable QR code generation"
635msgstr ""
636
637#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:336
638msgid "Set name with .i2p suffix to enable registration authentication"
639msgstr ""
640
641#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:504
642msgid "Encrypt Leaseset"
643msgstr "Zašifrovať prenejatú sadu"
644
645#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:510
646msgid "Encryption Key"
647msgstr "Šifrovací kľúč"
648
649#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:514
650msgid "Generate New Key"
651msgstr "Generovať nový kľúč"
652
653#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:516
654#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:431
655msgid "Generate"
656msgstr "Generovať"
657
658#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:518
659msgid "(Tunnel must be stopped first)"
660msgstr "(Tunel musí byť najprv zastavený)"
661
662#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:520
663msgid "Restricted Access List"
664msgstr "Obmedzený prístupový zoznam"
665
666#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:530
667msgid "Blacklist"
668msgstr "Blacklist"
669
670#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:534
671msgid "Whitelist"
672msgstr "Whitelist"
673
674#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:536
675msgid "Access List"
676msgstr "Prístupový zoznam"
677
678#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:543
679msgid "Block Access via Inproxies"
680msgstr ""
681
682#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:549
683msgid "Block Accesses containing Referers"
684msgstr ""
685
686#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:555
687msgid "Block these User-Agents"
688msgstr ""
689
690#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:566
691msgid "Unique Local Address per Client"
692msgstr ""
693
694#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:572
695msgid "Optimize for Multihoming"
696msgstr ""
697
698#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:578
699msgid "Inbound connection limits (0=unlimited)"
700msgstr "Limit prichádzajúcich pripojení (0=nelimitované)"
701
702#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:580
703#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:611
704msgid "Per client"
705msgstr "Na klienta"
706
707#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:582
708msgid "Per minute"
709msgstr "Na minútu"
710
711#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:586
712msgid "Per hour"
713msgstr "Na hodinu"
714
715#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:590
716msgid "Per day"
717msgstr "Na deň"
718
719#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:594
720#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:621
721msgid "Total"
722msgstr "Celkovo"
723
724#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:602
725msgid "Max concurrent connections (0=unlimited)"
726msgstr "Maximum súbežných pripojení (0=nelimitované)"
727
728#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:609
729msgid "POST limits (0=unlimited)"
730msgstr "POST limity (0=nelimitované)"
731
732#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:613
733msgid "Per period"
734msgstr "Za obdobie"
735
736#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:617
737msgid "Ban minutes"
738msgstr "Dĺžka banu v minutách"
739
740#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:627
741msgid "POST limit period (minutes)"
742msgstr "POST limitovacia doba (minúty)"
743
744#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:689
745msgid "Experts only! Changes B32!"
746msgstr ""
747
748#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:100
749msgid "Status Messages"
750msgstr "Stavové hlásenia"
751
752#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:104
753msgid "Refresh"
754msgstr "Refreshnúť"
755
756#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:113
757msgid "Tunnel Wizard"
758msgstr "Sprievodca tunelom"
759
760#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:117
761msgid "Stop All"
762msgstr "Zastaviť všetko"
763
764#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:121
765msgid "Start All"
766msgstr "Spustiť všetko"
767
768#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:125
769msgid "Restart All"
770msgstr "Reštartovať všetko"
771
772#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:128
773msgid "I2P Hidden Services"
774msgstr ""
775
776#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:132
777#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:153
778msgid "Points at"
779msgstr "Ukazuje na"
780
781#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:134
782#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:186
783#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:190
784msgid "Preview"
785msgstr "Náhľad"
786
787#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:136
788#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:210
789#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:283
790#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:326
791msgid "Status"
792msgstr "Stav"
793
794#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:196
795msgid "Base32 Address"
796msgstr "Base32 adresa"
797
798#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:204
799msgid "No Preview"
800msgstr "Žiadny prehľad"
801
802#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:217
803#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:333
804msgid "Starting..."
805msgstr "Spúšťa sa..."
806
807#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:224
808#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:238
809#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:340
810#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:354
811#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:368
812msgid "Stop"
813msgstr "Zastaviť"
814
815#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:231
816#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:361
817msgid "Running"
818msgstr "Spustené"
819
820#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:245
821#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:375
822msgid "Stopped"
823msgstr "Zastavené"
824
825#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:252
826#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:382
827msgid "Start"
828msgstr "Spustiť"
829
830#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:267
831msgid "New hidden service"
832msgstr ""
833
834#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:269
835#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:438
836#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:227
837#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:269
838#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:299
839#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:305
840#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:580
841msgid "Standard"
842msgstr "Štandardné"
843
844#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:271
845#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:440
846msgid "Create"
847msgstr "Vytvoriť"
848
849#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:273
850msgid "I2P Client Tunnels"
851msgstr "I2P klientské tunely"
852
853#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:281
854#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:312
855msgid "Interface"
856msgstr "Rozhranie"
857
858#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:347
859msgid "Standby"
860msgstr "Záloha"
861
862#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:391
863msgid "Outproxy"
864msgstr "Východzí proxy"
865
866#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:394
867msgid "Destination"
868msgstr "Cieľ"
869
870#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:401
871msgid "internal plugin"
872msgstr "interný plugin"
873
874#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:420
875msgid "none"
876msgstr "žiadne"
877
878#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:436
879msgid "New client tunnel"
880msgstr "Nový klientský tunel"
881
882#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:99
883#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:128
884msgid "Registration Helper"
885msgstr ""
886
887#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:154
888msgid ""
889"Please be sure to select, copy, and paste the entire contents of the "
890"appropriate authentication data into the form of your favorite registration "
891"site"
892msgstr ""
893
894#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:179
895msgid "Local destination is not available. Start the tunnel."
896msgstr ""
897
898#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:184
899msgid ""
900"To enable registration verification, edit tunnel and set name (or website "
901"name) to a valid host name ending in '.i2p'"
902msgstr ""
903
904#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:188
905msgid ""
906"To enable registration verification, edit tunnel and set name to a valid "
907"host name ending in '.i2p'"
908msgstr ""
909
910#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:195
911msgid "Destination signing key is not available. Start the tunnel."
912msgstr ""
913
914#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:204
915msgid "Authentication for adding host"
916msgstr ""
917
918#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:208
919msgid "Advanced authentication strings"
920msgstr ""
921
922#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:216
923msgid "Authentication for removing host"
924msgstr ""
925
926#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:220
927#, java-format
928msgid "This will remove the entry for {0}"
929msgstr ""
930
931#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:246
932msgid "Authentication for changing name"
933msgstr ""
934
935#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:257
936#, java-format
937msgid "This will change the name from {0} to {1}, using the same destination"
938msgstr ""
939
940#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:263
941#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:292
942msgid "This tunnel must be configured with the new host name."
943msgstr ""
944
945#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:265
946#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:294
947msgid "Enter old host name below."
948msgstr ""
949
950#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:275
951msgid "Authentication for adding alias"
952msgstr ""
953
954#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:286
955#, java-format
956msgid "This will add an alias {0} for {1}, using the same destination"
957msgstr ""
958
959#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:304
960msgid "Authentication for changing destination"
961msgstr ""
962
963#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:316
964#, java-format
965msgid "This will change the destination for {0}"
966msgstr ""
967
968#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:322
969#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:353
970msgid "This tunnel must be configured with the new destination."
971msgstr ""
972
973#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:324
974#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:355
975msgid "Enter old destination below."
976msgstr ""
977
978#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:335
979msgid "Authentication for adding alternate destination"
980msgstr ""
981
982#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:347
983#, java-format
984msgid "This will add an alternate destination for {0}"
985msgstr ""
986
987#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:366
988msgid "Authentication for adding subdomain"
989msgstr ""
990
991#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:379
992#, java-format
993msgid "This will add a subdomain {0} of {1}, with a different destination"
994msgstr ""
995
996#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:385
997msgid "This tunnel must be configured with the new subdomain and destination."
998msgstr ""
999
1000#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:387
1001msgid "Enter higher-level domain and destination below."
1002msgstr ""
1003
1004#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:403
1005msgid "Go back and edit the tunnel"
1006msgstr ""
1007
1008#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:413
1009msgid "Specify old name and destination"
1010msgstr ""
1011
1012#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:415
1013msgid "This is only required for advanced authentication."
1014msgstr ""
1015
1016#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:416
1017msgid "See above for required items."
1018msgstr ""
1019
1020#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:423
1021msgid "Old Host Name"
1022msgstr ""
1023
1024#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/register_jsp.java:427
1025msgid "Private Key File for old Destination"
1026msgstr ""
1027
1028#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:123
1029msgid "I2P Tunnel Manager - Tunnel Creation Wizard"
1030msgstr "Správca I2P tunelov - Sprievodca vytvorením tunela"
1031
1032#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:143
1033#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:571
1034msgid "Server or client tunnel?"
1035msgstr "Serverový alebo klientský tunel?"
1036
1037#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:149
1038#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:575
1039msgid "Tunnel type"
1040msgstr "Typ tunela"
1041
1042#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:155
1043#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:605
1044msgid "Tunnel name and description"
1045msgstr "Názov a cieľ tunela"
1046
1047#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:161
1048#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:614
1049msgid "Tunnel destination"
1050msgstr "Cieľ tunela"
1051
1052#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:167
1053#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:630
1054msgid "Binding address and port"
1055msgstr "Väzbová adresa a port"
1056
1057#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:173
1058#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:656
1059msgid "Tunnel auto-start"
1060msgstr "Automatické spustenie tunela"
1061
1062#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:179
1063msgid "Wizard completed"
1064msgstr "Sprievodca dokončený"
1065
1066#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:193
1067msgid ""
1068"This wizard will take you through the various options available for creating"
1069" tunnels in I2P."
1070msgstr "Tento sprievodca vás prevedie rôznymi možnosťami vytvárania tunelov v I2P."
1071
1072#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:195
1073msgid ""
1074"The first thing to decide is whether you want to create a server or a client"
1075" tunnel."
1076msgstr "Ako prvé sa treba rozhodnúť, či chcete vytvoriť serverový alebo klientský tunel."
1077
1078#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:197
1079msgid ""
1080"If you need to connect to a remote service, such as an IRC server inside I2P"
1081" or a code repository, then you will require a CLIENT tunnel."
1082msgstr "Ak sa potrebujete pripojiť k vzdialenej službe, ako je IRC server vo vnútri I2P alebo repozitár kódu, potom budete potrebovať KLIENTSKÝ tunel."
1083
1084#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:199
1085msgid ""
1086"On the other hand, if you wish to host a service for others to connect to "
1087"you'll need to create a SERVER tunnel."
1088msgstr "Na druhej strane, ak si želáte hostovať službu, ku ktorej sa budú pripájať ostatní, potrebujete vytvoriť SERVEROVÝ tunel."
1089
1090#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:201
1091msgid "Server Tunnel"
1092msgstr "Serverový tunel"
1093
1094#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:203
1095msgid "Client Tunnel"
1096msgstr "Klientský tunel"
1097
1098#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:221
1099msgid "There are several types of tunnels to choose from:"
1100msgstr "Na výber je tu niekoľko typov tunelov:"
1101
1102#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:229
1103msgid "Basic tunnel for connecting to a single service inside I2P."
1104msgstr "Základný tunel pre pripájanie sa k jednotlivej službe vo vnútri I2P."
1105
1106#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:231
1107#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:273
1108msgid ""
1109"Try this if none of the tunnel types below fit your requirements, or you "
1110"don't know what type of tunnel you need."
1111msgstr "Vyskúšajte toto ak žiadny z typov tunelov uvedených nižšie nevyhovuje vašim požiadavkám, prípadne ak neviete, aký typ tunela potrebujete."
1112
1113#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:233
1114msgid "Tunnel that acts as an HTTP proxy for reaching eepsites inside I2P."
1115msgstr "Tunel, ktorý sa správa ako HTTP proxy pre dosahovanie webstránok vo vnútri I2P."
1116
1117#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:235
1118msgid ""
1119"Set your browser to use this tunnel as an http proxy, or set your "
1120"\"http_proxy\" environment variable for command-line applications in "
1121"GNU/Linux."
1122msgstr "Nastavte váš prehliadač tak, aby používal tento tunel ako http proxy, prípadne tak urobte pomocou premennej prostredia \"http_proxy\" pre aplikácie spúšťané z príkazového riadka v systéme GNU/Linux."
1123
1124#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:237
1125msgid ""
1126"Websites outside I2P can also be reached if an HTTP proxy within I2P is "
1127"known."
1128msgstr "Webové stránky mimo I2P sa dajú dosiahnuť v prípade, ak je vo vnútri I2P známy nejaký HTTP proxy."
1129
1130#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:239
1131msgid "Customised client tunnel specific for IRC connections."
1132msgstr "Prispôsobený klientský tunel špecificky pre IRC pripojenia."
1133
1134#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:241
1135msgid ""
1136"With this tunnel type, your IRC client will be able to connect to an IRC "
1137"network inside I2P."
1138msgstr "S týmto typom tunela bude váš IRC klient schopný sa pripojiť k IRC sieti vo vnútri I2P."
1139
1140#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:243
1141msgid ""
1142"Each IRC network in I2P that you wish to connect to will require its own "
1143"tunnel. (See Also, SOCKS IRC)"
1144msgstr "Každá IRC sieť v I2P, ku ktorej si želáte sa pripojiť, bude vyžadovať svoj vlastný tunel. (Pozrite tiež, SOCKS IRC)"
1145
1146#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:245
1147msgid "A tunnel that implements the SOCKS protocol."
1148msgstr "Tunel implementujúci protokol SOCKS."
1149
1150#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:247
1151msgid ""
1152"This enables both TCP and UDP connections to be made through a SOCKS "
1153"outproxy within I2P."
1154msgstr "Toto umožňuje aj TCP aj UDP pripojeniam byť vytvorenými prostredníctvom východzieho SOCKS proxy vo vnútri I2P."
1155
1156#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:249
1157msgid ""
1158"A client tunnel implementing the SOCKS protocol, which is customised for "
1159"connecting to IRC networks."
1160msgstr "Klientský tunel implementujúci protokol SOCKS, ktorý je špeciálne určený na pripájanie sa k IRC sieťam."
1161
1162#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:251
1163msgid ""
1164"With this tunnel type, IRC networks in I2P can be reached by typing the I2P "
1165"address into your IRC client, and configuring the IRC client to use this "
1166"SOCKS tunnel."
1167msgstr "S týmto typom tunela, IRC siete v I2P môžu byť dosiahnuté zadaním I2P adresy do vášho IRC klienta a jeho nakonfigurovaním tak, aby používal tento SOCKS tunel."
1168
1169#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:253
1170msgid ""
1171"This means that only one I2P tunnel is required rather than a separate "
1172"tunnel per IRC network."
1173msgstr "To znamená, že namiesto samostatného tunela pre každú IRC sieť sa vyžaduje iba jeden I2P tunel."
1174
1175#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:255
1176msgid ""
1177"IRC networks outside I2P can also be reached if a SOCKS outproxy within I2P "
1178"is known, though it depends on whether or not the outproxy has been blocked "
1179"by the IRC network."
1180msgstr "IRC siete mimo I2P môžu byť tiež dosiahnuté aj v prípade, keď je známy východzí proxy vo vnútri I2P, aj keď to už záleží na tom, či bol alebo nebol daný východzí proxy blokovaný IRC sieťou."
1181
1182#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:257
1183msgid "A client tunnel that implements the HTTP CONNECT command."
1184msgstr "Klientský tunel implementujúci príkaz HTTP CONNECT."
1185
1186#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:259
1187msgid ""
1188"This enables TCP connections to be made through an HTTP outproxy, assuming "
1189"the proxy supports the CONNECT command."
1190msgstr "Toto umožňuje TCP pripojeniam byť vytváranými cez východzí HTTP proxy za predpokladu, že proxy podporuje príkaz CONNECT."
1191
1192#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:261
1193msgid "A customised client tunnel for Streamr."
1194msgstr "Klientský tunel prispôsobený pre Streamr."
1195
1196#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:271
1197msgid "A basic server tunnel for hosting a generic service inside I2P."
1198msgstr "Základný serverový tunel pre hostovanie generickej služby vo vnútri I2P."
1199
1200#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:275
1201msgid "A server tunnel that is customised for HTTP connections."
1202msgstr "Serverový tunel, ktorý je prispôsobený na HTTP pripojenia."
1203
1204#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:277
1205msgid "Use this tunnel type if you want to host an eepsite."
1206msgstr "Použite tento typ tunela, ak chcete hostovať eepsite."
1207
1208#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:279
1209msgid ""
1210"A customised server tunnel that can both serve HTTP data and connect to "
1211"other server tunnels."
1212msgstr "Prispôsobený serverový tunel, ktorý vie aj podávať HTTP dáta, aj sa pripájať k ostatným serverovým tunelom."
1213
1214#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:281
1215msgid "This tunnel type is predominantly used when running a Seedless server."
1216msgstr "Tento typ tunela je prevažne používaný pri spustení Seedless servera."
1217
1218#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:283
1219msgid "A customised server tunnel for hosting IRC networks inside I2P."
1220msgstr "Prispôsobený serverový tunel pre hostovanie IRC sietí vo vnútri I2P."
1221
1222#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:285
1223msgid ""
1224"Usually, a separate tunnel needs to be created for each IRC server that is "
1225"to be accessible inside I2P."
1226msgstr "Zvyčajne pre každý IRC server prístupný vo vnútri I2P je potrebné vytvoriť oddelený tunel."
1227
1228#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:287
1229msgid "A customised server tunnel for Streamr."
1230msgstr "Serverový tunel prispôsobený pre Streamr."
1231
1232#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:326
1233msgid "Choose a name and description for your tunnel."
1234msgstr "Zvoľte názov a cieľ vášho tunela."
1235
1236#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:328
1237msgid ""
1238"These can be anything you want - they are just for ease of identifying the "
1239"tunnel in the routerconsole."
1240msgstr "Môže to byť čokoľvek len chcete - slúžia iba na uľahčenie identifikácie tunela v smerovacej konzole."
1241
1242#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:358
1243msgid ""
1244"If you know of any outproxies for this type of tunnel (either HTTP or "
1245"SOCKS), fill them in below."
1246msgstr "Ak poznáte nejaké východzie proxy pre tento typ tunela (či už HTTP alebo SOCKS), vyplňte ich nižšie."
1247
1248#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:360
1249msgid "Separate multiple proxies with commas."
1250msgstr "Viacero proxy oddeľte čiarkami."
1251
1252#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:378
1253msgid ""
1254"Type in the I2P destination of the service that this client tunnel should "
1255"connect to."
1256msgstr "Zadajte I2P cieľ služby, ku ktorej by sa tento tunel mal pripojiť."
1257
1258#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:380
1259msgid ""
1260"This could be the full base 64 destination key, or an I2P URL from your "
1261"address book."
1262msgstr "To by mohol byť úplný základný 64 cieľový kľúč alebo I2P URL z vášho adresára."
1263
1264#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:413
1265msgid ""
1266"This is the IP that your service is running on, this is usually on the same "
1267"machine so 127.0.0.1 is autofilled."
1268msgstr "Toto je IP, na ktorej je spustená vaša služba, zväčša to býva na rovnakom zariadení, takže je automaticky vyplnená 127.0.0.1."
1269
1270#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:436
1271msgid "This is the port that the service is accepting connections on."
1272msgstr "Toto je port, na ktorom služba prijíma pripojenia."
1273
1274#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:457
1275msgid "This is the port that the client tunnel will be accessed from locally."
1276msgstr "Toto je port, z ktorého bude klientský tunel lokálne pristupovaný."
1277
1278#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:459
1279msgid "This is also the client port for the HTTPBidir server tunnel."
1280msgstr "Zároveň je to aj klientský port pre HTTPBidir serverový tunel."
1281
1282#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:478
1283msgid ""
1284"How do you want this tunnel to be accessed? By just this machine, your "
1285"entire subnet, or external internet?"
1286msgstr "Ako chcete aby bol tento tunel pristupovaný? Iba týmto zariadením, celým vašim subnetom alebo vonkajším internetom?"
1287
1288#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:480
1289msgid "You will most likely want to just allow 127.0.0.1"
1290msgstr "Pravdepodobne budete chcieť povoliť iba 127.0.0.1."
1291
1292#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:522
1293msgid ""
1294"The I2P router can automatically start this tunnel for you when the router "
1295"is started."
1296msgstr "I2P môže tento tunel automaticky pri svojom štarte spustiť za vás."
1297
1298#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:524
1299msgid ""
1300"This can be useful for frequently-used tunnels (especially server tunnels), "
1301"but for tunnels that are only used occassionally it would mean that the I2P "
1302"router is creating and maintaining unnecessary tunnels."
1303msgstr "To môže byť užitočné pre často používané tunely (obvlášť serverové tunely), avšak pre tunely používané len príležitostne by to pre I2P router znamenalo vytvorenie a udržiavanie zbytočných tunelov."
1304
1305#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:550
1306msgid "The wizard has now collected enough information to create your tunnel."
1307msgstr "Sprievodca už zozbieral dostatok informácii na vytvorenie vášho tunela."
1308
1309#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:552
1310msgid ""
1311"Upon clicking the Save button below, the wizard will set up the tunnel, and "
1312"take you back to the main I2PTunnel page."
1313msgstr "Kliknutím na tlačidlo Uložiť nižšie, sprievodca nastaví tunel a vezme vás späť na hlavnú stránku I2PTunnel."
1314
1315#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:557
1316msgid ""
1317"Because you chose to automatically start the tunnel when the router starts, "
1318"you don't have to do anything further."
1319msgstr "Pretože ste si zvolili automatické spúšťanie tunela pri štarte  routra, nemusíte vykonať už žiadne ďalšie akcie."
1320
1321#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:559
1322msgid "The router will start the tunnel once it has been set up."
1323msgstr "Router spustí tunel ihneď, ako bude nastavený."
1324
1325#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:563
1326msgid ""
1327"Because you chose not to automatically start the tunnel, you will have to "
1328"manually start it."
1329msgstr "Pretože ste si nezvolili automatické spúšťanie tunela pri štarte routra, budete ho musieť manuálne spustiť."
1330
1331#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:565
1332msgid ""
1333"You can do this by clicking the Start button on the main page which "
1334"corresponds to the new tunnel."
1335msgstr "Môžete tak urobiť kliknutím na tlačidlo Spustiť na hlavnej stránke, ktoré zodpovedá novému tunelu."
1336
1337#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:569
1338msgid "Below is a summary of the options you chose:"
1339msgstr "Nižšie je súhrn možností, ktoré ste si vybrali:"
1340
1341#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:667
1342msgid ""
1343"Alongside these basic settings, there are a number of advanced options for "
1344"tunnel configuration."
1345msgstr "Okrem týchto základných nastavení existuje celý rad pokročilých možností na konfiguráciu tunela."
1346
1347#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:669
1348msgid ""
1349"The wizard will set reasonably sensible default values for these, but you "
1350"can view and/or edit these by clicking on the tunnel's name in the main "
1351"I2PTunnel page."
1352msgstr "Pre ne sprievodca nastaví rozumné predvolené hodnoty, vy ich však môžete sledovať a/alebo upravovať kliknutím na názov tunela na hlavnej stránke I2PTunnel."
1353
1354#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:711
1355msgid "Previous"
1356msgstr "Predchádzajúce"
1357
1358#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:719
1359msgid "Save Tunnel"
1360msgstr "Uložiť tunel"
1361
1362#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:725
1363msgid "Finish"
1364msgstr "Dokončiť"
1365
1366#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/wizard_jsp.java:731
1367msgid "Next"
1368msgstr "Nasledujúce"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.