source: apps/i2ptunnel/locale/messages_sv.po @ 7864404

Last change on this file since 7864404 was 7864404, checked in by kytv <kytv@…>, 9 years ago

Swedish language translation updates from Transifex

  • Property mode set to 100644
File size: 32.1 KB
Line 
1# I2P
2# Copyright (C) 2009 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the i2ptunnel package.
4# To contribute translations, see http://www.i2p2.de/newdevelopers
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: I2P\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-12-15 20:14+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-08-26 09:28+0000\n"
12"Last-Translator: digitalmannen <digitalmannen@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Swedish (Sweden) (http://www.transifex.net/projects/p/I2P/"
14"team/sv_SE/)\n"
15"Language: sv_SE\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
20
21#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:487
22msgid "This seems to be a bad destination:"
23msgstr "Detta verkar vara ett felaktigt mål"
24
25#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:487
26msgid "i2paddresshelper cannot help you with a destination like that!"
27msgstr "i2padresshjälp kan inte hjälpa dig med ett sådant  mål!"
28
29#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:556
30#, java-format
31msgid ""
32"To visit the destination in your host database, click <a href=\"{0}\">here</"
33"a>. To visit the conflicting addresshelper destination, click <a href="
34"\"{1}\">here</a>."
35msgstr ""
36"För att besöka målet i din värd databas href=\"{0}\"> klicka <a här </ a>. "
37"För att besöka de motstridiga hjälpaddresserna,<a href=\"{1}\"> klicka <a "
38"här </ a>."
39
40#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:932
41#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:398
42#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:142
43#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:401
44msgid "Host"
45msgstr "Värd"
46
47#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:933
48#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:370
49msgid "Destination"
50msgstr "Mål"
51
52#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:938
53#, java-format
54msgid "Continue to {0} without saving"
55msgstr "Fortsätt till {0} utan att spara"
56
57#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:943
58#, java-format
59msgid "Save {0} to router address book and continue to eepsite"
60msgstr "Spara {0} till routeradressboken och fortsätt till eepsite "
61
62#. only blockfile supports multiple books
63#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:946
64#, java-format
65msgid "Save {0} to master address book and continue to eepsite"
66msgstr "Spara {0} till huvudadressboken och fortsätt till eepsite "
67
68#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:947
69#, java-format
70msgid "Save {0} to private address book and continue to eepsite"
71msgstr "Spara {0} till privatadressbok och fortsätt till eepsite "
72
73#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1102
74#, fuzzy
75msgid "HTTP Outproxy"
76msgstr "Utproxy"
77
78#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1107
79msgid ""
80"Click a link below to look for an address helper by using a \"jump\" service:"
81msgstr ""
82"Klicka på en länk nedan för att söka efter en hjälpaddress genom att använda "
83"en \"hopp\" tjänst"
84
85#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1325
86msgid "Added via address helper"
87msgstr "Tillagd via adresshjälpen "
88
89#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1349
90#, java-format
91msgid "Redirecting to {0}"
92msgstr "Om dirigerar till  {0}"
93
94#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1355
95msgid "Router Console"
96msgstr "Router konsol  "
97
98#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1356
99msgid "Addressbook"
100msgstr "Adressbok"
101
102#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1356
103msgid "Configuration"
104msgstr "Konfiguration"
105
106#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1356
107msgid "Help"
108msgstr "Hjälp"
109
110#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1361
111#, java-format
112msgid "Saved {0} to the {1} addressbook, redirecting now."
113msgstr "Spara {0} till {1}adressboken, omdirigerar nu "
114
115#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1362
116#, java-format
117msgid "Failed to save {0} to the {1} addressbook, redirecting now."
118msgstr "Misslyckades med att spara {0} till {1}adressboken, omdirigerar nu "
119
120#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/I2PTunnelHTTPClient.java:1364
121msgid "Click here if you are not redirected automatically."
122msgstr "Klicka här om du inte omdirigeras automatiskt "
123
124#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:332
125#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/EditBean.java:342
126msgid "internal"
127msgstr "Intern "
128
129#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:175
130msgid ""
131"Invalid form submission, probably because you used the 'back' or 'reload' "
132"button on your browser. Please resubmit."
133msgstr ""
134"Ogiltigt formulärbegäran, beror troligtvis på attt du använde 'tillbaka' "
135"eller 'uppdatera' knappen. Försök att skicka igen"
136
137#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:222
138msgid "Configuration reloaded for all tunnels"
139msgstr "Konfigurationen uppdateras för alla tunnlar"
140
141#. and give them something to look at in any case
142#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:234
143msgid "Starting tunnel"
144msgstr "Startar tunnel"
145
146#. and give them something to look at in any case
147#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:247
148msgid "Stopping tunnel"
149msgstr "Stannar tunnel"
150
151#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:315
152msgid "Configuration changes saved"
153msgstr "Konfigurationsändringar sparas"
154
155#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:318
156msgid "Failed to save configuration"
157msgstr "Det gick inte att spara konfigurationen"
158
159#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:436
160msgid "New Tunnel"
161msgstr "Ny tunnel"
162
163#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:456
164msgid "Standard client"
165msgstr "Standard klient"
166
167#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:457
168msgid "HTTP client"
169msgstr "HTTP-klient"
170
171#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:458
172msgid "IRC client"
173msgstr "IRC-klient"
174
175#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:459
176msgid "Standard server"
177msgstr "Standard server"
178
179#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:460
180msgid "HTTP server"
181msgstr "HTTP server"
182
183#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:461
184msgid "SOCKS 4/4a/5 proxy"
185msgstr "SOCKS 4/4a/5 proxy"
186
187#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:462
188msgid "SOCKS IRC proxy"
189msgstr "SOCKS IRC proxy"
190
191#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:463
192msgid "CONNECT/SSL/HTTPS proxy"
193msgstr "CONNECT/SSL/HTTPS proxy"
194
195#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:464
196msgid "IRC server"
197msgstr "IRC-server"
198
199#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:465
200msgid "Streamr client"
201msgstr "Klient för Streamr "
202
203#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:466
204msgid "Streamr server"
205msgstr "Server för Streamr"
206
207#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:467
208msgid "HTTP bidir"
209msgstr "HTTP bidir"
210
211#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:555
212#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:293
213msgid "Host not set"
214msgstr "Ingen värd angiven"
215
216#: ../java/src/net/i2p/i2ptunnel/web/IndexBean.java:559
217#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:275
218msgid "Port not set"
219msgstr "Ingen port angiven"
220
221#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:73
222msgid "I2P Tunnel Manager - Edit Client Tunnel"
223msgstr "I2P Tunnelhanterare - Redigera klienttunnlar"
224
225#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:93
226msgid "Edit proxy settings"
227msgstr "Redigera proxyinställningar"
228
229#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:101
230msgid "New proxy settings"
231msgstr "Inställningar för ny proxy "
232
233#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:112
234#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:112
235#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:110
236#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:124
237#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:245
238#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:260
239msgid "Name"
240msgstr "Namn"
241
242#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:116
243#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:116
244#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:249
245#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:282
246msgid "Type"
247msgstr "Typ"
248
249#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:120
250#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:120
251#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:229
252#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:389
253msgid "Description"
254msgstr "Beskrivning"
255
256#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:126
257#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:136
258msgid "Target"
259msgstr "Mål"
260
261#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:130
262#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:132
263#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:162
264msgid "Access Point"
265msgstr "Anslutningspunkt"
266
267#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:137
268#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:150
269#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:192
270#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:153
271#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:167
272#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:213
273msgid "required"
274msgstr "krävs"
275
276#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:159
277#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:178
278msgid "Reachable by"
279msgstr "Nåbar via"
280
281#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:180
282msgid "Outproxies"
283msgstr "utgående proxy"
284
285#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:187
286msgid "Tunnel Destination"
287msgstr "Tunnel mål"
288
289#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:199
290msgid "name or destination"
291msgstr "namn eller mål"
292
293#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:202
294msgid "b32 not recommended"
295msgstr "b32 rekommenderas ej"
296
297#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:208
298msgid "Shared Client"
299msgstr "Delad klient"
300
301#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:212
302msgid ""
303"(Share tunnels with other clients and irc/httpclients? Change requires "
304"restart of client proxy)"
305msgstr ""
306"(Dela tunnlarna med andra klienter och irc/HTTP-klienter? Ändring kräver "
307"omstart av klientproxyn)"
308
309#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:216
310#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:124
311msgid "Auto Start"
312msgstr "Starta automatiskt"
313
314#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:220
315#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:228
316#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:128
317msgid "(Check the Box for 'YES')"
318msgstr "(Markera i boxen för 'Ja')"
319
320#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:224
321msgid "Enable DCC"
322msgstr "Aktivera DCC"
323
324#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:232
325#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:243
326msgid "Advanced networking options"
327msgstr "Avancerade nätverks instälningar"
328
329#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:234
330msgid ""
331"(NOTE: when this client proxy is configured to share tunnels, then these "
332"options are for all the shared proxy clients!)"
333msgstr ""
334"(OBS: när denna klientproxyn är konfigurerad för att dela tunnlar, då gäller "
335"dessa alternativ för alla delade proxyklienter!)"
336
337#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:236
338#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:245
339msgid "Tunnel Options"
340msgstr "Tunnel alternativ"
341
342#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:238
343#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:247
344msgid "Length"
345msgstr "Längd"
346
347#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:245
348#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:254
349msgid "0 hop tunnel (low anonymity, low latency)"
350msgstr " 0 tunnel hopp (låg anonymitet, ingen fördröjning)"
351
352#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:249
353#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:258
354msgid "1 hop tunnel (medium anonymity, medium latency)"
355msgstr "1 tunnel hopp (medel anonymitet, medel fördröjning)"
356
357#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:253
358#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:262
359msgid "2 hop tunnel (high anonymity, high latency)"
360msgstr "2 tunnel hopp (hög anonymitet, hög fördröjning)"
361
362#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:257
363#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:266
364msgid "3 hop tunnel (very high anonymity, poor performance)"
365msgstr "3 tunnel hopp (mycket hög anonymitet, dålig prestanda)"
366
367#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:266
368#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:275
369msgid "hop tunnel (very poor performance)"
370msgstr "Tunnel hopp (mycket låg prestanda)"
371
372#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:271
373#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:280
374msgid "Variance"
375msgstr "Variation"
376
377#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:278
378#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:287
379msgid "0 hop variance (no randomisation, consistant performance)"
380msgstr "0   hopp variation (ingen slumpmässighet, konstant prestanda)"
381
382#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:282
383#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:291
384msgid ""
385"+ 0-1 hop variance (medium additive randomisation, subtractive performance)"
386msgstr "+ 0-1   hopp variation (medel slumpmässighet, minskad prestanda)"
387
388#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:286
389#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:295
390msgid ""
391"+ 0-2 hop variance (high additive randomisation, subtractive performance)"
392msgstr "+ 0-2  hopp variation (ökad slumpmässighet, minskad prestanda)"
393
394#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:290
395#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:299
396msgid "+/- 0-1 hop variance (standard randomisation, standard performance)"
397msgstr "+/- 0-1 hopp variation (standard slumpmässighet, standardprestanda)"
398
399#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:294
400#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:303
401msgid "+/- 0-2 hop variance (not recommended)"
402msgstr "+/- 0-2 hopp variation (inte rekommenderat)"
403
404#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:306
405#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:315
406msgid "hop variance"
407msgstr "hopp variation"
408
409#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:311
410#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:320
411msgid "Count"
412msgstr "Antal"
413
414#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:318
415#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:327
416msgid "1 inbound, 1 outbound tunnel  (low bandwidth usage, less reliability)"
417msgstr ""
418"1 inkommande, 1 utgående  tunnlar (låg bandbreddsanvändning, låg "
419"tillförlitlighet)"
420
421#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:322
422#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:331
423msgid ""
424"2 inbound, 2 outbound tunnels (standard bandwidth usage, standard "
425"reliability)"
426msgstr ""
427"2 inkommande, 2 utgående  tunnlar (normal bandbreddsanvändning, normal "
428"tillförlitlighet)"
429
430#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:326
431#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:335
432msgid ""
433"3 inbound, 3 outbound tunnels (higher bandwidth usage, higher reliability)"
434msgstr ""
435"3 inkommande, 3 utgående  tunnlar (Högre bandbreddsanvändning, högre "
436"tillförlitlighet)"
437
438#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:335
439#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:344
440msgid "tunnels"
441msgstr "tunnlar"
442
443#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:340
444#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:349
445msgid "Backup Count"
446msgstr "Antal reserver"
447
448#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:347
449#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:356
450msgid "0 backup tunnels (0 redundancy, no added resource usage)"
451msgstr ""
452"0 reserv tunnlar i varje riktning (ingen redundans, ingen resursanvändning)"
453
454#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:351
455#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:360
456msgid "1 backup tunnel each direction (low redundancy, low resource usage)"
457msgstr "1 reserv tunnel i varje riktning (låg redundans, låg resursanvändning)"
458
459#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:355
460#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:364
461msgid ""
462"2 backup tunnels each direction (medium redundancy, medium resource usage)"
463msgstr ""
464"2 reserv tunnlar i varje riktning (medel hög redundans, medel hög "
465"resursanvändning)"
466
467#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:359
468#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:368
469msgid "3 backup tunnels each direction (high redundancy, high resource usage)"
470msgstr ""
471"3 reserv tunnlar i varje riktning (hög redundans, hög resursanvändning)"
472
473#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:368
474#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:377
475msgid "backup tunnels"
476msgstr "reserv tunnlar"
477
478#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:375
479#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:384
480msgid "Profile"
481msgstr "Profil"
482
483#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:382
484#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:391
485msgid "interactive connection"
486msgstr "interaktiv anslutning"
487
488#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:386
489#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:395
490msgid "bulk connection (downloads/websites/BT)"
491msgstr "bulk-anslutning (hämtningar/webbplatser/BT)"
492
493#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:388
494msgid "Delay Connect"
495msgstr "Fördröj anslutning"
496
497#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:392
498msgid "for request/response connections"
499msgstr "för förfrågan/svar-anslutningar"
500
501#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:396
502#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:399
503msgid "Router I2CP Address"
504msgstr "I2CP Routeradress"
505
506#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:406
507#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:148
508#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:409
509#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:247
510#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:269
511msgid "Port"
512msgstr "Port"
513
514#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:416
515#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:479
516msgid "Reduce tunnel quantity when idle"
517msgstr "Minska kvantitetn på tunnel vid inaktivitet"
518
519#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:418
520#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:432
521#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:440
522#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:452
523#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:462
524#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:482
525#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:496
526#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:419
527#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:481
528msgid "Enable"
529msgstr "Aktivera"
530
531#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:422
532#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:485
533msgid "Reduced tunnel count"
534msgstr "Minska antal tunnlar"
535
536#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:426
537#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:446
538#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:489
539msgid "Idle minutes"
540msgstr "Inaktiv i minuter"
541
542#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:430
543msgid "Close tunnels when idle"
544msgstr "Stäng tunnlar vid inaktivitet"
545
546#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:436
547msgid "New Keys on Reopen"
548msgstr "Nya nycklar vid återöppnade"
549
550#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:444
551#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:435
552msgid "Disable"
553msgstr "Inaktivera"
554
555#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:450
556msgid "Delay tunnel open until required"
557msgstr "Avvakta med att öppna tunnlar tills de behövs"
558
559#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:460
560msgid "Persistent private key"
561msgstr "Beständig privat nyckel"
562
563#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:466
564msgid "File"
565msgstr "Fil"
566
567#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:470
568#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:220
569msgid "Local destination"
570msgstr "Lokalt mål"
571
572#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:474
573msgid "(if known)"
574msgstr "(om känd)"
575
576#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:480
577msgid "Local Authorization"
578msgstr "Lokala tillstånd"
579
580#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:486
581#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:500
582msgid "Username"
583msgstr "Användarnamn"
584
585#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:490
586#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:504
587msgid "Password"
588msgstr "Lösenord"
589
590#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:494
591msgid "Outproxy Authorization"
592msgstr "Tillstånd för utproxy"
593
594#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:512
595msgid "Jump URL List"
596msgstr "Hopp lista för URLer"
597
598#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:518
599#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:525
600msgid "Custom options"
601msgstr "Anpassade alternativ"
602
603#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:522
604#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:529
605msgid ""
606"NOTE: If tunnel is currently running, most changes will not take effect "
607"until tunnel is stopped and restarted."
608msgstr ""
609"OBS: Om tunneln är igång, kommer de flesta ändringarna inte att träda i "
610"kraft förrän tunneln stoppats och startats om."
611
612#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:524
613#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:531
614msgid "Cancel"
615msgstr "Avbryt"
616
617#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:528
618#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:535
619msgid "Delete"
620msgstr "Radera"
621
622#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editClient_jsp.java:530
623#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:537
624msgid "Save"
625msgstr "Spara"
626
627#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:73
628msgid "I2P Tunnel Manager - Edit Server Tunnel"
629msgstr "I2P tunnelhanterare - Redigera servertunneln"
630
631#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:93
632msgid "Edit server settings"
633msgstr "Redigera serverinställningar"
634
635#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:101
636msgid "New server settings"
637msgstr "Inställningar för en ny server "
638
639#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:199
640msgid "Website name"
641msgstr "Webbsidas namn"
642
643#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:203
644msgid "(leave blank for outproxies)"
645msgstr "(lämna tomt för utgående proxies)"
646
647#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:208
648msgid "Private key file"
649msgstr "Privat nyckelfil"
650
651#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:230
652msgid "Add to local addressbook"
653msgstr "Lägg till i den lokala adressboken"
654
655#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:237
656msgid "Hostname Signature"
657msgstr "Värddatornamnets signatur"
658
659#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:417
660msgid "Encrypt Leaseset"
661msgstr "Kryptera Leaseset"
662
663#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:423
664msgid "Encryption Key"
665msgstr "Krypteringsnyckel"
666
667#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:427
668msgid "Generate New Key"
669msgstr "Skapa ny nyckel "
670
671#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:429
672msgid "Generate"
673msgstr "Skapa"
674
675#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:431
676#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:523
677msgid "(Tunnel must be stopped first)"
678msgstr "(Tunneln måste stoppas först)"
679
680#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:433
681msgid "Restricted Access List"
682msgstr "Begränsad åtkomst lista"
683
684#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:439
685msgid "Whitelist"
686msgstr "Lista över tillåtna"
687
688#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:443
689msgid "Blacklist"
690msgstr "Svartlista"
691
692#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:447
693msgid "Access List"
694msgstr "Åtkomstlista"
695
696#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:451
697msgid "Inbound connection limits (0=unlimited)"
698msgstr "Begränsning av inkommande anslutningar (0 = obegränsat)"
699
700#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:453
701msgid "Per client"
702msgstr "Per klient"
703
704#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:455
705msgid "Per minute"
706msgstr "Per minut"
707
708#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:459
709msgid "Per hour"
710msgstr "Per timme"
711
712#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:463
713msgid "Per day"
714msgstr "Per dag"
715
716#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:467
717msgid "Total"
718msgstr "Totalt"
719
720#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:475
721msgid "Max concurrent connections (0=unlimited)"
722msgstr "Maximalt antal samtidiga anslutningar (0 = obegränsat)"
723
724#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:493
725msgid "New Certificate type"
726msgstr "Ny certifikatet typ"
727
728#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:495
729msgid "None"
730msgstr "Ingen"
731
732#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:499
733msgid "Hashcash (effort)"
734msgstr "Hashcash (förmåga)"
735
736#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:505
737msgid "Hashcash Calc Time"
738msgstr "Beräknings tid för Hashcash "
739
740#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:507
741msgid "Estimate"
742msgstr "Uppsaktta"
743
744#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:509
745msgid "Hidden"
746msgstr "Dold"
747
748#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:513
749msgid "Signed (signed by)"
750msgstr "Undertecknad (undertecknat av)"
751
752#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:519
753msgid "Modify Certificate"
754msgstr "Ändra Certifikat"
755
756#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/editServer_jsp.java:521
757msgid "Modify"
758msgstr "Ändra"
759
760#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:74
761msgid "I2P Tunnel Manager - List"
762msgstr "I2P tunnelhanterare - Lista"
763
764#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:86
765msgid "Status Messages"
766msgstr "Status meddelande "
767
768#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:90
769msgid "Refresh"
770msgstr "Uppdatera"
771
772#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:94
773msgid "Stop All"
774msgstr "Stoppa alla"
775
776#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:98
777msgid "Start All"
778msgstr "Starta alla"
779
780#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:102
781msgid "Restart All"
782msgstr "Starta om alla"
783
784#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:106
785msgid "Reload Config"
786msgstr "Uppdatera konfigurationen"
787
788#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:108
789msgid "I2P Server Tunnels"
790msgstr "I2P Servertunnlel"
791
792#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:112
793#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:133
794msgid "Points at"
795msgstr "Pekar på"
796
797#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:114
798#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:156
799#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:160
800msgid "Preview"
801msgstr "förhandsvisning"
802
803#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:116
804#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:180
805#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:253
806#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:300
807msgid "Status"
808msgstr "Status"
809
810#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:166
811msgid "Base32 Address"
812msgstr "Bas32 adress"
813
814#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:174
815msgid "No Preview"
816msgstr "Ingen förhandsvisning"
817
818#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:187
819#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:307
820msgid "Starting..."
821msgstr "Startar..."
822
823#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:194
824#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:208
825#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:314
826#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:328
827#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:342
828msgid "Stop"
829msgstr "Stopp"
830
831#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:201
832#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:335
833msgid "Running"
834msgstr "Kör"
835
836#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:215
837#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:349
838msgid "Stopped"
839msgstr "Stoppad"
840
841#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:222
842#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:356
843msgid "Start"
844msgstr "Start"
845
846#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:237
847msgid "New server tunnel"
848msgstr "Ny severtunnel "
849
850#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:239
851#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:399
852msgid "Standard"
853msgstr "Standard"
854
855#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:241
856#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:401
857msgid "Create"
858msgstr "Skapa"
859
860#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:243
861msgid "I2P Client Tunnels"
862msgstr "I2P Klienttunnel"
863
864#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:251
865#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:286
866msgid "Interface"
867msgstr "Gränssnitt "
868
869#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:321
870msgid "Standby"
871msgstr "Standby"
872
873#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:366
874msgid "Outproxy"
875msgstr "Utproxy"
876
877#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:384
878msgid "none"
879msgstr "Ingen"
880
881#: ../jsp/WEB-INF/classes/net/i2p/i2ptunnel/jsp/index_jsp.java:397
882msgid "New client tunnel"
883msgstr "Ny klienttunnel"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.