source: apps/routerconsole/jsp/help_nl.jsp @ 355ca7b

Last change on this file since 355ca7b was 355ca7b, checked in by zzz <zzz@…>, 11 years ago

tweaks after review

  • Property mode set to 100644
File size: 11.7 KB
Line 
1<%@page contentType="text/html"%>
2<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
3<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
4<%
5  /*
6   *   Do not tag this file for translation - copy it to help_xx.jsp and translate inline.
7   */
8%>
9<html><head><title>I2P Router Console - help</title>
10<%@include file="css.jsi" %>
11</head><body>
12<%@include file="summary.jsi" %>
13<h1>I2P Router Help &amp; Support</h1>
14<div class="main" id="main"><p>
15Als je wilt helpen om de documentatie te verbeteren of vertalen, of wilt helpen
16met andere aspecten van het project, zie dan de documentatie voor
17<a href="http://www.i2p2.i2p/getinvolved.html">vrijwilligers.</a>
18</p><p>Verdere ondersteuning is hier beschikbaar:
19<ul class="links">
20<li class="tidylist"><a href="http://www.i2p2.i2p/faq.html">FAQ op www.i2p2.i2p</a>
21</ul>
22<br>Je kunt ook het <a href="http://forum.i2p/">I2P forum</a>
23of IRC proberen.</p>
24
25<h2>Informatie over de Summary Bar</h2><p>
26Veel van de statistieken op de summary bar kunnen
27<a href="configstats.jsp">geconfigureerd</a> worden om te worden
28<a href="graphs.jsp">geplot</a> voor verdere analyse.
29</p>
30
31<h3>Algemeen</h3><ul>
32<li class="tidylist"><b>Lokale Identiteit:</b>
33De eerste vier karakters (24 bits) van je 44-karakter (256-bit) Base64 router hash.
34De volledige hash is getoond op je <a href="netdb.jsp?r=.">router info pagina</a>.
35Vertel deze aan niemand, want de router info bevat je IP.
36<li class="tidylist"><b>Versie:</b>
37De versie van de I2P software die je nu gebruikt.
38<li class="tidylist"><b>Uptime:</b>
39Hoe lang je I2P router al draait.
40<li class="tidylist"><b>Netwerk Bereikbaarheid:</b>
41De bereikbaarheid van je router door andere routers.
42Meer informatie is te vinden op de <a href="config.jsp#help">configuratie pagina</a>.
43</ul>
44
45<h3>Peers</h3><ul>
46<li class="tidylist"><b>Actief:</b>
47Het eerste nummer is het aantal peers waar je in de laatste paar minuten
48berichten naar verzonden of van ontvangen hebt.  Dit kan vari&euml;ren van 8-10 tot
49een paar honderd, afhankelijk van je totale bandbreedte, gedeelde bandbreedte
50en lokaal gegenereerd verkeer.  Het tweede nummer is het aantal peers dat je in
51het laatste uur hebt gezien.  Wees niet ongerust wanneer deze aantallen erg
52vari&euml;ren.
53
54<a href="configstats.jsp#router.activePeers">[Grafieken inschakelen]</a>.
55<li class="tidylist"><b>Snel:</b>
56Dit is het aantal peers dat je gebruikt om client tunnels mee te bouwen. Het ligt over
57het algemeen tussen 8 en 30.
58Je snelle peers worden getoond op de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.
59<a href="configstats.jsp#router.fastPeers">[Grafieken inschakelen]</a>.
60<li class="tidylist"><b>Grote capaciteit:</b>
61Dit is het aantal peers dat je gebruikt om sommige van de onderzoekende tunnels mee te maken.
62Het ligt over het algemeen tussen de 8 en 75. De snelle peers zijn inbegrepen in de categorie grote capaciteit.
63De grote capaciteits peers worden getoond op de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.
64<a href="configstats.jsp#router.highCapacityPeers">[Grafieken inschakelen]</a>.
65<li class="tidylist"><b>Ge&iuml;ntegreerd:</b>
66Dit is het aantal peers dat je gebruikt bij het opzoeken in de network database.
67Dit zijn gebruikelijk de "floodfill" peers.
68Je goed ge&iuml;ntegreerde peers worden getoond aan de onderkant van de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.
69<li class="tidylist"><b>Bekend:</b>
70Dit is het aantal routers dat bekend is bij je router.
71Ze worden getoond op de <a href="netdb.jsp">netwerk database pagina</a>.
72Dit kan liggen tussen onder de 100 en 1000 of meer.
73Dit aantal is niet de totale grootte van het netwerk;
74het kan erg vari&euml;ren afhankelijk van je totale bandbreedte,
75gedeelde bandbreedte en lokaal gegenereerd verkeer.
76Voor I2P is het niet nodig dat een router alle andere routers kent.
77</ul>
78
79<h3>Bandbreedte in/out</h3><div align="justify">
80Dit zou zichzelf moeten verklaren. Alle waarden zijn in bytes per seconde, niet in bits per seconde.
81Wijzig je bandbreedte limieten op de <a href="config.jsp#help">configuratie pagina</a>.
82Bandbreedte wordt standaard <a href="graphs.jsp">geplot</a>.</div>
83
84<h3>Tunnels</h3><div align="justify">
85De tunnels zelf worden getoond op de <a href="tunnels.jsp">tunnels pagina</a>.</div><ul>
86<li class="tidylist"><div align="justify"><b>Onderzoekend:</b>
87Tunnels gebouwd door je router en gebruikt om te communiceren met de floodfill peers,
88voor het bouwen van nieuwe tunnels en testen van bestaande tunnels.</div>
89<li class="tidylist"><b>Client:</b>
90Tunnels gebouwd door je router voor het gebruik door elke client.
91<li class="tidylist"><b>Deelnemend:</b>
92Tunnels gebouwd door andere routers die door je eigen router heen lopen.
93Dit kan erg vari&euml;ren afhankelijk van de vraag vanuit het netwerk,
94je gedeelde bandbreedte en hoeveelheid lokaal gegenereerd verkeer.
95De aanbevolen methode om het aantal deelnemende tunnels te beperken
96is door het share percentage te wijzigen op de <a href="config.jsp#help">configuratie pagina</a>.
97Je kan het totale aantal ook beperken met de instelling <tt>router.maxParticipatingTunnels=nnn</tt> op
98de <a href="configadvanced.jsp">geavanceerde configuratie pagina</a>. <a href="configstats.jsp#tunnel.participatingTunnels">[Grafieken inschakelen]</a>.
99<li class="tidylist"><b>Share rato:</b>
100Het aantal deelnemende tunnels dat je voor andere routeert, gedeeld door het totale aantal hops in al je onderzoekende en client tunnels.
101Een aantal groter dan 1.00 betekent dat je meer tunnels aan het netwerk bijdraagt dan je gebruikt.
102</ul>
103
104<h3>Verstopping</h3><div align="justify">
105Een aantal basis indicatoren voor een router overbelasting:</div><ul>
106<li class="tidylist"><b>Taak vertraging:</b>
107Hoe lang taken moeten wachten voordat ze uitgevoerd worden. De taak wachtrij wordt getoond op de <a href="jobs.jsp">taken pagina</a>.
108Helaas zijn er ook verschillende andere taak wachtrijen in de router die verstopt kunnen raken,
109hun status is niet beschikbaar in de router console.
110De taak vertraging zou over het algemeen nul moeten zijn.
111Indien dit consequent hoger is dan 500ms, dan is of je computer erg traag of
112heeft de router een serieus probleem.
113<a href="configstats.jsp#jobQueue.jobLag">[Grafieken inschakelen]</a>.
114<li class="tidylist"><b>Bericht vertraging:</b>
115Hoe lang een uitgaand bericht wacht in de wachtrij.
116Dit zou over het algemeen een aantal honderd milliseconden of minder moeten zijn.
117Indien dit consequent hoger is dan 1000ms, dan is of je computer erg traag
118of moet je je bandbreedte instellingen aanpassen, of je (bittorrent?) clients
119versturen mogelijk teveel data en moeten hun transmissie bandbreedte beperkt hebben.
120<a href="configstats.jsp#transport.sendProcessingTime">[Grafieken inschakelen]</a> (transport.sendProcessingTime).
121<li class="tidylist"><b>Tunnel vertraging:</b>
122Dit is de rondgangstijd voor een tunnel test, welke een enkel bericht verstuurt
123vanuit een client tunnel dat dan bij een onderzoekende tunnel naar binnen gaat, of omgekeerd.
124Dit zou over het algemeen minder dan 5 seconden moeten zijn.
125Indien dit consequent hoger is, dan is of je computer erg traag of
126moet je je bandbreedte instellingen aanpassen of zijn er netwerk problemen.
127<a href="configstats.jsp#tunnel.testSuccessTime">[Grafieken inschakelen]</a> (tunnel.testSuccessTime).
128<li class="tidylist"><b>Achterstand:</b>
129Dit is het aantal wachtende aanvragen van andere routers om een deelnemende
130tunnel door je eigen router te bouwen.
131Dit zou over het algemeen dicht bij de nul moeten zijn.
132Indien dit consequent hoog is, dan is of je computer te traag of
133moet je je bandbreedte instellingen aanpassen.
134<li class="tidylist"><b>Accepteren / Weigeren:</b>
135De status van de router voor het accepteren of weigeren
136van verzoeken van andere routers om een deelnemende tunnel door je router te bouwen.
137Je router kan alle aanvragen accepteren, een percentage accepteren of weigeren,
138of alle aanvragen weigeren om verschillende redenen, om de bandbreedte en CPU
139gebruik te beheren en capaciteit te houden voor lokale clients.</ul>
140
141<h3>Lokale bestemmingen</h3><div align="justify">
142De lokale applicaties die door je router verbinden.
143Dit kunnen clients zijn die gestart zijn door <a href="i2ptunnel/index.jsp">I2PTunnel</a>
144of externe programma's die verbinden via SAM, BOB of direct met I2CP.
145</div>
146
147<h2>Juridische zaken</h2><p>De I2P router (router.jar) en SDK (i2p.jar) zijn bijna geheel in het publieke domein, met een aantal noemenswaardige uitzonderingen:</p><ul>
148<li class="tidylist">ElGamal en DSA code, valt onder de BSD licentie, geschreven door TheCrypto</li>
149<li class="tidylist">SHA256 en HMAC-SHA256, valt onder de MIT licentie, geschreven door the Legion of the Bouncycastle</li>
150<li class="tidylist">AES code, valt onder de MIT licentie, geschreven door het Cryptix team</li>
151<li class="tidylist">SNTP code, valt onder de BSD licentie, geschreven door Adam Buckley</li>
152<li class="tidylist">De rest is helemaal public domain, geschreven door jrandom, mihi, hypercubus, oOo,
153    ugha, duck, shendaras, en anderen.</li>
154</ul>
155
156<p>Bovenop de I2P router zijn een aantal client applicaties gemaakt, elk met
157hun eigen set aan licenties en afhankelijkheden.  Deze webpagine is aangeboden
158als onderdeel van de I2P routerconsole client applicatie, gebouwd op basis van
159een afgeslankte <a href="http://jetty.mortbay.com/jetty/index.html">Jetty</a>
160instantie (afgeslankt, als in, we voegen geen demo applicaties of andere add-ons bij,
161en hebben de configuratie eenvoudiger gemaakt),
162welke je standaard JSP/Servlet web applicaties laat deployen in je router.
163Jetty maakt gebruik van Apache's javax.servlet (javax.servlet.jar) implementatie.
164Dit product bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation
165(http://www.apache.org/).</p>
166
167<p>Een andere applicatie op deze webpagina is <a
168href="http://www.i2p2.i2p/i2ptunnel">I2PTunnel</a> (je <a href="i2ptunnel/"
169target="_blank">web interface</a>) - een GPL applicatie geschreven door mihi
170die normaal TCP/IP verkeer over I2P laat tunnelen (zoals de eepproxy en de irc
171proxy). Er is ook een <a href="http://susi.i2p/">susimail</a> web based mail
172client <a href="susimail/susimail">beschikbaar</a> op de console, dit is een
173GPL applicatie geschreven door susi23. De adresboek applicatie, geschreven door
174<a href="http://ragnarok.i2p/">Ragnarok</a> helpt je met het beheren van je
175hosts.txt bestanden (zie ./addressbook/ voor meer informatie).</p>
176
177<p>De router bevat ook standaard human's public domain <a
178href="http://www.i2p2.i2p/sam">SAM</a> brug, welke andere client applicaties
179(zoals de <a href="http://duck.i2p/i2p-bt/">bittorrent port</a>) kan gebruiken.
180Er is ook een geoptimaliseerde library voor het uitvoeren van berekeningen met
181grote getallen - jbigi - deze gebruikt de LGPL licensed <a
182href="http://swox.com/gmp/">GMP</a> library, aangepast voor verschillende PC
183architecturen.  Opstarters voor windows gebruikers zijn gemaakt met <a
184href="http://launch4j.sourceforge.net/">Launch4J</a>, en de installer is
185gemaakt met <a href="http://www.izforge.com/izpack/">IzPack</a>.  Voor details
186over andere beschikbare applicaties, en hun licenties, zie het <a
187href="http://www.i2p2.i2p/licenses">licentie beleid</a>.  Broncode voor I2P en
188de meeste gebundelde client applicaties kan gevonden worden op onze <a
189href="http://www.i2p2.i2p/download">download pagina</a>.</p>
190
191<h2>Release geschiedenis</h2>
192 <jsp:useBean class="net.i2p.router.web.ContentHelper" id="contenthelper" scope="request" />
193 <% java.io.File fpath = new java.io.File(net.i2p.I2PAppContext.getGlobalContext().getBaseDir(), "history.txt"); %>
194 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="page" value="<%=fpath.getAbsolutePath()%>" />
195 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="maxLines" value="256" />
196 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="startAtBeginning" value="true" />
197 <jsp:getProperty name="contenthelper" property="textContent" />
198
199 <p>Een completere lijst met wijzigingen is te vinden
200 in het history.txt bestand in je i2p directory.
201 </p><hr></div></body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.