source: apps/routerconsole/jsp/help_nl.jsp @ 58b38b2

Last change on this file since 58b38b2 was 58b38b2, checked in by zzz <zzz@…>, 3 years ago

Remove forum.i2p links

  • Property mode set to 100644
File size: 12.8 KB
Line 
1<%@page contentType="text/html"%>
2<%@page trimDirectiveWhitespaces="true"%>
3<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
4<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
5<%
6  /*
7   *   Do not tag this file for translation - copy it to help_xx.jsp and translate inline.
8   */
9%>
10<html><head><title>I2P Router Console - help</title>
11<%@include file="css.jsi" %>
12<script src="/js/ajax.js" type="text/javascript"></script>
13<%@include file="summaryajax.jsi" %>
14</head><body onload="initAjax()">
15<%@include file="summary.jsi" %>
16<h1>I2P Router Help &amp; Support</h1>
17<div class="main" id="help">
18
19<div class="confignav">
20<span class="tab"><a href="#sidebarhelp">Summary Bar</a></span>
21<span class="tab"><a href="#configurationhelp">Configuratie</a></span>
22<span class="tab"><a href="#reachabilityhelp">Bereikbaarheid</a></span>
23<span class="tab"><a href="#advancedsettings">Geavanceerde Instellingen</a></span>
24<span class="tab"><a href="#faq">FAQ</a></span>
25<span class="tab"><a href="#legal">Juridische</a></span>
26<span class="tab"><a href="#changelog">Geschiedenis</a></span>
27</div>
28
29<div id="volunteer">
30<h2>Verdere Assistentie</h2>
31<p>Als je wilt helpen om de documentatie te verbeteren of vertalen, of wilt helpen
32met andere aspecten van het project, zie dan de documentatie voor
33<a href="http://i2p-projekt.i2p/nl/get-involved">vrijwilligers.</a>
34</p><p>Verdere ondersteuning is hier beschikbaar:</p>
35<ul class="links">
36<li class="tidylist"><a href="http://i2p-projekt.i2p/nl/faq">FAQ op i2p-projekt.i2p</a></li>
37</ul><br>
38</div>
39
40<div id="sidebarhelp">
41<h2>Informatie over de Summary Bar</h2><p>
42Veel van de statistieken op de summary bar kunnen
43<a href="configstats.jsp">geconfigureerd</a> worden om te worden
44<a href="graphs.jsp">geplot</a> voor verdere analyse.
45</p>
46
47<h3>Algemeen</h3><ul>
48<li class="tidylist"><b>Lokale Identiteit:</b>
49De eerste vier karakters (24 bits) van je 44-karakter (256-bit) Base64 router hash.
50De volledige hash is getoond op je <a href="netdb.jsp?r=.">router info pagina</a>.
51Vertel deze aan niemand, want de router info bevat je IP.</li>
52<li class="tidylist"><b>Versie:</b>
53De versie van de I2P software die je nu gebruikt.</li>
54<li class="tidylist"><b>Uptime:</b>
55Hoe lang je I2P router al draait.</li>
56<li class="tidylist"><b>Netwerk Bereikbaarheid:</b>
57De bereikbaarheid van je router door andere routers.
58Meer informatie is te vinden op de <a href="confignet#help">configuratie pagina</a>.</li>
59</ul>
60
61<h3>Peers</h3><ul>
62<li class="tidylist"><b>Actief:</b>
63Het eerste nummer is het aantal peers waar je in de laatste paar minuten
64berichten naar verzonden of van ontvangen hebt.  Dit kan vari&euml;ren van 8-10 tot
65een paar honderd, afhankelijk van je totale bandbreedte, gedeelde bandbreedte
66en lokaal gegenereerd verkeer.  Het tweede nummer is het aantal peers dat je in
67het laatste uur hebt gezien.  Wees niet ongerust wanneer deze aantallen erg
68vari&euml;ren.
69
70<a href="configstats.jsp#router.activePeers">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
71<li class="tidylist"><b>Snel:</b>
72Dit is het aantal peers dat je gebruikt om client tunnels mee te bouwen. Het ligt over
73het algemeen tussen 8 en 30.
74Je snelle peers worden getoond op de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.
75<a href="configstats.jsp#router.fastPeers">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
76<li class="tidylist"><b>Grote capaciteit:</b>
77Dit is het aantal peers dat je gebruikt om sommige van de onderzoekende tunnels mee te maken.
78Het ligt over het algemeen tussen de 8 en 75. De snelle peers zijn inbegrepen in de categorie grote capaciteit.
79De grote capaciteits peers worden getoond op de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.
80<a href="configstats.jsp#router.highCapacityPeers">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
81<li class="tidylist"><b>Ge&iuml;ntegreerd:</b>
82Dit is het aantal peers dat je gebruikt bij het opzoeken in de network database.
83Dit zijn gebruikelijk de "floodfill" peers.
84Je goed ge&iuml;ntegreerde peers worden getoond aan de onderkant van de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.</li>
85<li class="tidylist"><b>Bekend:</b>
86Dit is het aantal routers dat bekend is bij je router.
87Ze worden getoond op de <a href="netdb.jsp">netwerk database pagina</a>.
88Dit kan liggen tussen onder de 100 en 1000 of meer.
89Dit aantal is niet de totale grootte van het netwerk;
90het kan erg vari&euml;ren afhankelijk van je totale bandbreedte,
91gedeelde bandbreedte en lokaal gegenereerd verkeer.
92Voor I2P is het niet nodig dat een router alle andere routers kent.
93</li></ul>
94
95<h3>Bandbreedte in/out</h3>
96<p>Dit zou zichzelf moeten verklaren. Alle waarden zijn in bytes per seconde, niet in bits per seconde.
97Wijzig je bandbreedte limieten op de <a href="confignet#help">configuratie pagina</a>.
98Bandbreedte wordt standaard <a href="graphs.jsp">geplot</a>.</p>
99
100<h3>Tunnels</h3>
101<p>De tunnels zelf worden getoond op de <a href="tunnels.jsp">tunnels pagina</a>.</p>
102<ul>
103<li class="tidylist"><b>Onderzoekend:</b>
104Tunnels gebouwd door je router en gebruikt om te communiceren met de floodfill peers,
105voor het bouwen van nieuwe tunnels en testen van bestaande tunnels.</li>
106<li class="tidylist"><b>Client:</b>
107Tunnels gebouwd door je router voor het gebruik door elke client.</li>
108<li class="tidylist"><b>Deelnemend:</b>
109Tunnels gebouwd door andere routers die door je eigen router heen lopen.
110Dit kan erg vari&euml;ren afhankelijk van de vraag vanuit het netwerk,
111je gedeelde bandbreedte en hoeveelheid lokaal gegenereerd verkeer.
112De aanbevolen methode om het aantal deelnemende tunnels te beperken
113is door het share percentage te wijzigen op de <a href="confignet#help">configuratie pagina</a>.
114Je kan het totale aantal ook beperken met de instelling <tt>router.maxParticipatingTunnels=nnn</tt> op
115de <a href="configadvanced.jsp">geavanceerde configuratie pagina</a>. <a href="configstats.jsp#tunnel.participatingTunnels">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
116<li class="tidylist"><b>Share rato:</b>
117Het aantal deelnemende tunnels dat je voor andere routeert, gedeeld door het totale aantal hops in al je onderzoekende en client tunnels.
118Een aantal groter dan 1.00 betekent dat je meer tunnels aan het netwerk bijdraagt dan je gebruikt.
119</li>
120</ul>
121
122<h3>Verstopping</h3>
123<p>Een aantal basis indicatoren voor een router overbelasting:</p>
124<ul>
125<li class="tidylist"><b>Taak vertraging:</b>
126Hoe lang taken moeten wachten voordat ze uitgevoerd worden. De taak wachtrij wordt getoond op de <a href="jobs.jsp">taken pagina</a>.
127Helaas zijn er ook verschillende andere taak wachtrijen in de router die verstopt kunnen raken,
128hun status is niet beschikbaar in de router console.
129De taak vertraging zou over het algemeen nul moeten zijn.
130Indien dit consequent hoger is dan 500ms, dan is of je computer erg traag of
131heeft de router een serieus probleem.
132<a href="configstats.jsp#jobQueue.jobLag">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
133<li class="tidylist"><b>Bericht vertraging:</b>
134Hoe lang een uitgaand bericht wacht in de wachtrij.
135Dit zou over het algemeen een aantal honderd milliseconden of minder moeten zijn.
136Indien dit consequent hoger is dan 1000ms, dan is of je computer erg traag
137of moet je je bandbreedte instellingen aanpassen, of je (bittorrent?) clients
138versturen mogelijk teveel data en moeten hun transmissie bandbreedte beperkt hebben.
139<a href="configstats.jsp#transport.sendProcessingTime">[Grafieken inschakelen]</a> (transport.sendProcessingTime).</li>
140<li class="tidylist"><b>Tunnel vertraging:</b>
141Dit is de rondgangstijd voor een tunnel test, welke een enkel bericht verstuurt
142vanuit een client tunnel dat dan bij een onderzoekende tunnel naar binnen gaat, of omgekeerd.
143Dit zou over het algemeen minder dan 5 seconden moeten zijn.
144Indien dit consequent hoger is, dan is of je computer erg traag of
145moet je je bandbreedte instellingen aanpassen of zijn er netwerk problemen.
146<a href="configstats.jsp#tunnel.testSuccessTime">[Grafieken inschakelen]</a> (tunnel.testSuccessTime).</li>
147<li class="tidylist"><b>Achterstand:</b>
148Dit is het aantal wachtende aanvragen van andere routers om een deelnemende
149tunnel door je eigen router te bouwen.
150Dit zou over het algemeen dicht bij de nul moeten zijn.
151Indien dit consequent hoog is, dan is of je computer te traag of
152moet je je bandbreedte instellingen aanpassen.</li>
153<li class="tidylist"><b>Accepteren / Weigeren:</b>
154De status van de router voor het accepteren of weigeren
155van verzoeken van andere routers om een deelnemende tunnel door je router te bouwen.
156Je router kan alle aanvragen accepteren, een percentage accepteren of weigeren,
157of alle aanvragen weigeren om verschillende redenen, om de bandbreedte en CPU
158gebruik te beheren en capaciteit te houden voor lokale clients.</li></ul>
159
160<h3>Lokale bestemmingen</h3>
161<p>De lokale applicaties die door je router verbinden.
162Dit kunnen clients zijn die gestart zijn door <a href="i2ptunnel/index.jsp">I2PTunnel</a>
163of externe programma's die verbinden via SAM, BOB of direct met I2CP.</p>
164</div>
165
166<div id="configurationhelp"><%@include file="help-configuration.jsi" %></div>
167<div id="reachabilityhelp"><%@include file="help-reachability.jsi" %></div>
168<div id="advancedsettings"><%@include file="help-advancedsettings.jsi" %></div> <% /* untranslated */ %>
169<div id="faq"><%@include file="help-faq.jsi" %></div> <% /* untranslated */ %>
170
171<div id="legal">
172<h2>Juridische zaken</h2>
173<p>De I2P router (router.jar) en SDK (i2p.jar) zijn bijna geheel in het publieke domein, met een aantal noemenswaardige uitzonderingen:</p>
174<ul>
175<li class="tidylist">ElGamal en DSA code, valt onder de BSD licentie, geschreven door TheCrypto</li>
176<li class="tidylist">SHA256 en HMAC-SHA256, valt onder de MIT licentie, geschreven door the Legion of the Bouncycastle</li>
177<li class="tidylist">AES code, valt onder de MIT licentie, geschreven door het Cryptix team</li>
178<li class="tidylist">SNTP code, valt onder de BSD licentie, geschreven door Adam Buckley</li>
179<li class="tidylist">De rest is helemaal public domain, geschreven door jrandom, mihi, hypercubus, oOo, ugha, duck, shendaras, en anderen.</li>
180</ul>
181
182<p>Bovenop de I2P router zijn een aantal client applicaties gemaakt, elk met
183hun eigen set aan licenties en afhankelijkheden.  Deze webpagine is aangeboden
184als onderdeel van de I2P routerconsole client applicatie, gebouwd op basis van
185een afgeslankte <a href="http://jetty.mortbay.com/jetty/index.html">Jetty</a>
186instantie (afgeslankt, als in, we voegen geen demo applicaties of andere add-ons bij,
187en hebben de configuratie eenvoudiger gemaakt),
188welke je standaard JSP/Servlet web applicaties laat deployen in je router.
189Jetty maakt gebruik van Apache's javax.servlet (javax.servlet.jar) implementatie.
190Dit product bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation
191(http://www.apache.org/).</p>
192
193<p>Een andere applicatie op deze webpagina is <a
194href="http://i2p-projekt.i2p/nl/docs/api/i2ptunnel">I2PTunnel</a> (je <a href="i2ptunnel/"
195target="_blank">web interface</a>) - een GPL applicatie geschreven door mihi
196die normaal TCP/IP verkeer over I2P laat tunnelen (zoals de eepproxy en de irc
197proxy). Er is ook een <a href="http://susi.i2p/">susimail</a> web based mail
198client <a href="susimail/susimail">beschikbaar</a> op de console, dit is een
199GPL applicatie geschreven door susi23. De adresboek applicatie, geschreven door
200<a href="http://ragnarok.i2p/">Ragnarok</a> helpt je met het beheren van je
201hosts.txt bestanden (zie ./addressbook/ voor meer informatie).</p>
202
203<p>De router bevat ook standaard human's public domain <a
204href="http://i2p-projekt.i2p/nl/docs/api/sam">SAM</a> brug, welke andere client applicaties
205(zoals de <a href="http://duck.i2p/i2p-bt/">bittorrent port</a>) kan gebruiken.
206Er is ook een geoptimaliseerde library voor het uitvoeren van berekeningen met
207grote getallen - jbigi - deze gebruikt de LGPL licensed <a
208href="http://swox.com/gmp/">GMP</a> library, aangepast voor verschillende PC
209architecturen.  Opstarters voor windows gebruikers zijn gemaakt met <a
210href="http://launch4j.sourceforge.net/">Launch4J</a>, en de installer is
211gemaakt met <a href="http://www.izforge.com/izpack/">IzPack</a>.  Voor details
212over andere beschikbare applicaties, en hun licenties, zie het <a
213href="http://i2p-projekt.i2p/nl/get-involved/develop/licenses">licentie beleid</a>. Broncode voor I2P en
214de meeste gebundelde client applicaties kan gevonden worden op onze <a
215href="http://i2p-projekt.i2p/nl/download">download pagina</a>.</p>
216</div>
217
218<div id="changelog">
219<h2>Release geschiedenis</h2>
220 <jsp:useBean class="net.i2p.router.web.ContentHelper" id="contenthelper" scope="request" />
221 <% java.io.File fpath = new java.io.File(net.i2p.I2PAppContext.getGlobalContext().getBaseDir(), "history.txt"); %>
222 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="page" value="<%=fpath.getAbsolutePath()%>" />
223 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="maxLines" value="256" />
224 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="startAtBeginning" value="true" />
225 <jsp:getProperty name="contenthelper" property="textContent" />
226
227 <p id="fullhistory"><a href="/history.txt" target="_blank">Completere lijst met wijzigingen</a></p>
228</div>
229</div></body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.