source: apps/routerconsole/jsp/help_nl.jsp @ e453ea4

Last change on this file since e453ea4 was e453ea4, checked in by str4d <str4d@…>, 3 years ago

/help changes:

  • Added topnav
  • Added mini-FAQ
    • Linked to subscriptions section from SusiDNS subscriptions page
  • Layout fixes for translated pages
  • Reformatted help-legal.jsi, removed/replaced dead links
  • Property mode set to 100644
File size: 12.9 KB
Line 
1<%@page contentType="text/html"%>
2<%@page trimDirectiveWhitespaces="true"%>
3<%@page pageEncoding="UTF-8"%>
4<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
5<%
6  /*
7   *   Do not tag this file for translation - copy it to help_xx.jsp and translate inline.
8   */
9%>
10<html><head><title>I2P Router Console - help</title>
11<%@include file="css.jsi" %>
12<script src="/js/ajax.js" type="text/javascript"></script>
13<%@include file="summaryajax.jsi" %>
14</head><body onload="initAjax()">
15<%@include file="summary.jsi" %>
16<h1>I2P Router Help &amp; Support</h1>
17<div class="main" id="help">
18
19<div class="confignav">
20<span class="tab"><a href="#sidebarhelp">Summary Bar</a></span>
21<span class="tab"><a href="#configurationhelp">Configuratie</a></span>
22<span class="tab"><a href="#reachabilityhelp">Bereikbaarheid</a></span>
23<span class="tab"><a href="#advancedsettings">Geavanceerde Instellingen</a></span>
24<span class="tab"><a href="#faq">FAQ</a></span>
25<span class="tab"><a href="#legal">Juridische</a></span>
26<span class="tab"><a href="#changelog">Geschiedenis</a></span>
27</div>
28
29<div id="volunteer">
30<h2>Verdere Assistentie</h2>
31<p>Als je wilt helpen om de documentatie te verbeteren of vertalen, of wilt helpen
32met andere aspecten van het project, zie dan de documentatie voor
33<a href="http://i2p-projekt.i2p/nl/get-involved">vrijwilligers.</a>
34</p><p>Verdere ondersteuning is hier beschikbaar:</p>
35<ul class="links">
36<li class="tidylist"><a href="http://i2p-projekt.i2p/nl/faq">FAQ op i2p-projekt.i2p</a></li>
37<li class="tidylist">Je kunt ook het <a href="http://forum.i2p/">I2P forum</a> of IRC proberen.</li>
38</ul><br>
39</div>
40
41<div id="sidebarhelp">
42<h2>Informatie over de Summary Bar</h2><p>
43Veel van de statistieken op de summary bar kunnen
44<a href="configstats.jsp">geconfigureerd</a> worden om te worden
45<a href="graphs.jsp">geplot</a> voor verdere analyse.
46</p>
47
48<h3>Algemeen</h3><ul>
49<li class="tidylist"><b>Lokale Identiteit:</b>
50De eerste vier karakters (24 bits) van je 44-karakter (256-bit) Base64 router hash.
51De volledige hash is getoond op je <a href="netdb.jsp?r=.">router info pagina</a>.
52Vertel deze aan niemand, want de router info bevat je IP.</li>
53<li class="tidylist"><b>Versie:</b>
54De versie van de I2P software die je nu gebruikt.</li>
55<li class="tidylist"><b>Uptime:</b>
56Hoe lang je I2P router al draait.</li>
57<li class="tidylist"><b>Netwerk Bereikbaarheid:</b>
58De bereikbaarheid van je router door andere routers.
59Meer informatie is te vinden op de <a href="confignet#help">configuratie pagina</a>.</li>
60</ul>
61
62<h3>Peers</h3><ul>
63<li class="tidylist"><b>Actief:</b>
64Het eerste nummer is het aantal peers waar je in de laatste paar minuten
65berichten naar verzonden of van ontvangen hebt.  Dit kan vari&euml;ren van 8-10 tot
66een paar honderd, afhankelijk van je totale bandbreedte, gedeelde bandbreedte
67en lokaal gegenereerd verkeer.  Het tweede nummer is het aantal peers dat je in
68het laatste uur hebt gezien.  Wees niet ongerust wanneer deze aantallen erg
69vari&euml;ren.
70
71<a href="configstats.jsp#router.activePeers">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
72<li class="tidylist"><b>Snel:</b>
73Dit is het aantal peers dat je gebruikt om client tunnels mee te bouwen. Het ligt over
74het algemeen tussen 8 en 30.
75Je snelle peers worden getoond op de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.
76<a href="configstats.jsp#router.fastPeers">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
77<li class="tidylist"><b>Grote capaciteit:</b>
78Dit is het aantal peers dat je gebruikt om sommige van de onderzoekende tunnels mee te maken.
79Het ligt over het algemeen tussen de 8 en 75. De snelle peers zijn inbegrepen in de categorie grote capaciteit.
80De grote capaciteits peers worden getoond op de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.
81<a href="configstats.jsp#router.highCapacityPeers">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
82<li class="tidylist"><b>Ge&iuml;ntegreerd:</b>
83Dit is het aantal peers dat je gebruikt bij het opzoeken in de network database.
84Dit zijn gebruikelijk de "floodfill" peers.
85Je goed ge&iuml;ntegreerde peers worden getoond aan de onderkant van de <a href="profiles.jsp">profielen pagina</a>.</li>
86<li class="tidylist"><b>Bekend:</b>
87Dit is het aantal routers dat bekend is bij je router.
88Ze worden getoond op de <a href="netdb.jsp">netwerk database pagina</a>.
89Dit kan liggen tussen onder de 100 en 1000 of meer.
90Dit aantal is niet de totale grootte van het netwerk;
91het kan erg vari&euml;ren afhankelijk van je totale bandbreedte,
92gedeelde bandbreedte en lokaal gegenereerd verkeer.
93Voor I2P is het niet nodig dat een router alle andere routers kent.
94</li></ul>
95
96<h3>Bandbreedte in/out</h3>
97<p>Dit zou zichzelf moeten verklaren. Alle waarden zijn in bytes per seconde, niet in bits per seconde.
98Wijzig je bandbreedte limieten op de <a href="confignet#help">configuratie pagina</a>.
99Bandbreedte wordt standaard <a href="graphs.jsp">geplot</a>.</p>
100
101<h3>Tunnels</h3>
102<p>De tunnels zelf worden getoond op de <a href="tunnels.jsp">tunnels pagina</a>.</p>
103<ul>
104<li class="tidylist"><b>Onderzoekend:</b>
105Tunnels gebouwd door je router en gebruikt om te communiceren met de floodfill peers,
106voor het bouwen van nieuwe tunnels en testen van bestaande tunnels.</li>
107<li class="tidylist"><b>Client:</b>
108Tunnels gebouwd door je router voor het gebruik door elke client.</li>
109<li class="tidylist"><b>Deelnemend:</b>
110Tunnels gebouwd door andere routers die door je eigen router heen lopen.
111Dit kan erg vari&euml;ren afhankelijk van de vraag vanuit het netwerk,
112je gedeelde bandbreedte en hoeveelheid lokaal gegenereerd verkeer.
113De aanbevolen methode om het aantal deelnemende tunnels te beperken
114is door het share percentage te wijzigen op de <a href="confignet#help">configuratie pagina</a>.
115Je kan het totale aantal ook beperken met de instelling <tt>router.maxParticipatingTunnels=nnn</tt> op
116de <a href="configadvanced.jsp">geavanceerde configuratie pagina</a>. <a href="configstats.jsp#tunnel.participatingTunnels">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
117<li class="tidylist"><b>Share rato:</b>
118Het aantal deelnemende tunnels dat je voor andere routeert, gedeeld door het totale aantal hops in al je onderzoekende en client tunnels.
119Een aantal groter dan 1.00 betekent dat je meer tunnels aan het netwerk bijdraagt dan je gebruikt.
120</li>
121</ul>
122
123<h3>Verstopping</h3>
124<p>Een aantal basis indicatoren voor een router overbelasting:</p>
125<ul>
126<li class="tidylist"><b>Taak vertraging:</b>
127Hoe lang taken moeten wachten voordat ze uitgevoerd worden. De taak wachtrij wordt getoond op de <a href="jobs.jsp">taken pagina</a>.
128Helaas zijn er ook verschillende andere taak wachtrijen in de router die verstopt kunnen raken,
129hun status is niet beschikbaar in de router console.
130De taak vertraging zou over het algemeen nul moeten zijn.
131Indien dit consequent hoger is dan 500ms, dan is of je computer erg traag of
132heeft de router een serieus probleem.
133<a href="configstats.jsp#jobQueue.jobLag">[Grafieken inschakelen]</a>.</li>
134<li class="tidylist"><b>Bericht vertraging:</b>
135Hoe lang een uitgaand bericht wacht in de wachtrij.
136Dit zou over het algemeen een aantal honderd milliseconden of minder moeten zijn.
137Indien dit consequent hoger is dan 1000ms, dan is of je computer erg traag
138of moet je je bandbreedte instellingen aanpassen, of je (bittorrent?) clients
139versturen mogelijk teveel data en moeten hun transmissie bandbreedte beperkt hebben.
140<a href="configstats.jsp#transport.sendProcessingTime">[Grafieken inschakelen]</a> (transport.sendProcessingTime).</li>
141<li class="tidylist"><b>Tunnel vertraging:</b>
142Dit is de rondgangstijd voor een tunnel test, welke een enkel bericht verstuurt
143vanuit een client tunnel dat dan bij een onderzoekende tunnel naar binnen gaat, of omgekeerd.
144Dit zou over het algemeen minder dan 5 seconden moeten zijn.
145Indien dit consequent hoger is, dan is of je computer erg traag of
146moet je je bandbreedte instellingen aanpassen of zijn er netwerk problemen.
147<a href="configstats.jsp#tunnel.testSuccessTime">[Grafieken inschakelen]</a> (tunnel.testSuccessTime).</li>
148<li class="tidylist"><b>Achterstand:</b>
149Dit is het aantal wachtende aanvragen van andere routers om een deelnemende
150tunnel door je eigen router te bouwen.
151Dit zou over het algemeen dicht bij de nul moeten zijn.
152Indien dit consequent hoog is, dan is of je computer te traag of
153moet je je bandbreedte instellingen aanpassen.</li>
154<li class="tidylist"><b>Accepteren / Weigeren:</b>
155De status van de router voor het accepteren of weigeren
156van verzoeken van andere routers om een deelnemende tunnel door je router te bouwen.
157Je router kan alle aanvragen accepteren, een percentage accepteren of weigeren,
158of alle aanvragen weigeren om verschillende redenen, om de bandbreedte en CPU
159gebruik te beheren en capaciteit te houden voor lokale clients.</li></ul>
160
161<h3>Lokale bestemmingen</h3>
162<p>De lokale applicaties die door je router verbinden.
163Dit kunnen clients zijn die gestart zijn door <a href="i2ptunnel/index.jsp">I2PTunnel</a>
164of externe programma's die verbinden via SAM, BOB of direct met I2CP.</p>
165</div>
166
167<div id="configurationhelp"><%@include file="help-configuration.jsi" %></div>
168<div id="reachabilityhelp"><%@include file="help-reachability.jsi" %></div>
169<div id="advancedsettings"><%@include file="help-advancedsettings.jsi" %></div> <% /* untranslated */ %>
170<div id="faq"><%@include file="help-faq.jsi" %></div> <% /* untranslated */ %>
171
172<div id="legal">
173<h2>Juridische zaken</h2>
174<p>De I2P router (router.jar) en SDK (i2p.jar) zijn bijna geheel in het publieke domein, met een aantal noemenswaardige uitzonderingen:</p>
175<ul>
176<li class="tidylist">ElGamal en DSA code, valt onder de BSD licentie, geschreven door TheCrypto</li>
177<li class="tidylist">SHA256 en HMAC-SHA256, valt onder de MIT licentie, geschreven door the Legion of the Bouncycastle</li>
178<li class="tidylist">AES code, valt onder de MIT licentie, geschreven door het Cryptix team</li>
179<li class="tidylist">SNTP code, valt onder de BSD licentie, geschreven door Adam Buckley</li>
180<li class="tidylist">De rest is helemaal public domain, geschreven door jrandom, mihi, hypercubus, oOo, ugha, duck, shendaras, en anderen.</li>
181</ul>
182
183<p>Bovenop de I2P router zijn een aantal client applicaties gemaakt, elk met
184hun eigen set aan licenties en afhankelijkheden.  Deze webpagine is aangeboden
185als onderdeel van de I2P routerconsole client applicatie, gebouwd op basis van
186een afgeslankte <a href="http://jetty.mortbay.com/jetty/index.html">Jetty</a>
187instantie (afgeslankt, als in, we voegen geen demo applicaties of andere add-ons bij,
188en hebben de configuratie eenvoudiger gemaakt),
189welke je standaard JSP/Servlet web applicaties laat deployen in je router.
190Jetty maakt gebruik van Apache's javax.servlet (javax.servlet.jar) implementatie.
191Dit product bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation
192(http://www.apache.org/).</p>
193
194<p>Een andere applicatie op deze webpagina is <a
195href="http://i2p-projekt.i2p/nl/docs/api/i2ptunnel">I2PTunnel</a> (je <a href="i2ptunnel/"
196target="_blank">web interface</a>) - een GPL applicatie geschreven door mihi
197die normaal TCP/IP verkeer over I2P laat tunnelen (zoals de eepproxy en de irc
198proxy). Er is ook een <a href="http://susi.i2p/">susimail</a> web based mail
199client <a href="susimail/susimail">beschikbaar</a> op de console, dit is een
200GPL applicatie geschreven door susi23. De adresboek applicatie, geschreven door
201<a href="http://ragnarok.i2p/">Ragnarok</a> helpt je met het beheren van je
202hosts.txt bestanden (zie ./addressbook/ voor meer informatie).</p>
203
204<p>De router bevat ook standaard human's public domain <a
205href="http://i2p-projekt.i2p/nl/docs/api/sam">SAM</a> brug, welke andere client applicaties
206(zoals de <a href="http://duck.i2p/i2p-bt/">bittorrent port</a>) kan gebruiken.
207Er is ook een geoptimaliseerde library voor het uitvoeren van berekeningen met
208grote getallen - jbigi - deze gebruikt de LGPL licensed <a
209href="http://swox.com/gmp/">GMP</a> library, aangepast voor verschillende PC
210architecturen.  Opstarters voor windows gebruikers zijn gemaakt met <a
211href="http://launch4j.sourceforge.net/">Launch4J</a>, en de installer is
212gemaakt met <a href="http://www.izforge.com/izpack/">IzPack</a>.  Voor details
213over andere beschikbare applicaties, en hun licenties, zie het <a
214href="http://i2p-projekt.i2p/nl/get-involved/develop/licenses">licentie beleid</a>. Broncode voor I2P en
215de meeste gebundelde client applicaties kan gevonden worden op onze <a
216href="http://i2p-projekt.i2p/nl/download">download pagina</a>.</p>
217</div>
218
219<div id="changelog">
220<h2>Release geschiedenis</h2>
221 <jsp:useBean class="net.i2p.router.web.ContentHelper" id="contenthelper" scope="request" />
222 <% java.io.File fpath = new java.io.File(net.i2p.I2PAppContext.getGlobalContext().getBaseDir(), "history.txt"); %>
223 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="page" value="<%=fpath.getAbsolutePath()%>" />
224 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="maxLines" value="256" />
225 <jsp:setProperty name="contenthelper" property="startAtBeginning" value="true" />
226 <jsp:getProperty name="contenthelper" property="textContent" />
227
228 <p id="fullhistory"><a href="/history.txt" target="_blank">Completere lijst met wijzigingen</a></p>
229</div>
230</div></body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.