source: apps/susidns/locale/messages_pl.po @ 59f8008

Last change on this file since 59f8008 was 59f8008, checked in by kytv <kytv@…>, 9 years ago

Translation updates (es & sv) from Transifex

  • Property mode set to 100644
File size: 25.6 KB
Line 
1# I2P
2# Copyright (C) 2009 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the susidns package.
4# To contribute translations, see http://www.i2p2.de/newdevelopers
5#
6#   <b790979@klzlk.com>, 2011.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: I2P\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2011-12-27 22:38+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2011-06-05 16:26+0000\n"
13"Last-Translator: PolishAnon <b790979@klzlk.com>\n"
14"Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/I2P/team/pl/)\n"
15"Language: pl\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
20"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
21
22#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:131
23#, java-format
24msgid "Host name \"{0}\" contains illegal character {1}"
25msgstr "Nazwa hosta \"{0}\" zawiera niedozwolony znak {1}"
26
27#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:144
28#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:146
29#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:153
30#, java-format
31msgid "Host name cannot start with \"{0}\""
32msgstr "Nazwa hosta nie może zaczynać się od \"{0}\""
33
34#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:148
35#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:150
36#, java-format
37msgid "Host name cannot end with \"{0}\""
38msgstr "Nazwa hosta nie może kończyć się na \"{0}\""
39
40#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:155
41#, java-format
42msgid "Host name cannot contain \"{0}\""
43msgstr "Nazwa hosta nie może zawierać \"{0}\""
44
45#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:158
46#, java-format
47msgid ""
48"Host name \"{0}\" requires conversion to ASCII but the conversion library is "
49"unavailable in this JVM"
50msgstr ""
51"Nazwa hosta \"{0}\" wymaga konwersji na ASCII, ale ta biblioteka konwersji "
52"jest niedostępna w tym JVM"
53
54#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:210
55msgid "None"
56msgstr "Brak"
57
58#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:218
59msgid "Hashcash"
60msgstr "Hashcash"
61
62#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:220
63msgid "Hidden"
64msgstr "Ukryty"
65
66#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:222
67msgid "Signed"
68msgstr "Podpisano"
69
70#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressBean.java:224
71#, java-format
72msgid "Type {0}"
73msgstr "Typ {0}"
74
75#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:233
76#, java-format
77msgid "One result for search within filtered list."
78msgid_plural "{0} results for search within filtered list."
79msgstr[0] "Jeden wynik wyszukiwania w filtrowanej liście."
80msgstr[1] "{0} wyniki wyszukiwania w filtrowanej listy."
81msgstr[2] "{0} wyników wyszukiwania w filtrowanej listy."
82
83#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:237
84#, java-format
85msgid "Filtered list contains 1 entry."
86msgid_plural "Fltered list contains {0} entries."
87msgstr[0] "Filtrowana lista zawiera 1 wpis."
88msgstr[1] "Filtrowana lista zawiera {0} wpisy."
89msgstr[2] "Filtrowana lista zawiera {0} wpisów."
90
91#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:242
92#, java-format
93msgid "One result for search."
94msgid_plural "{0} results for search."
95msgstr[0] "Jeden wynik wyszukiwania."
96msgstr[1] "{0} wyniki wyszukiwania."
97msgstr[2] "{0} wyników wyszukiwania."
98
99#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:251
100#, java-format
101msgid "Address book contains 1 entry."
102msgid_plural "Address book contains {0} entries."
103msgstr[0] "Książka adresowa zawiera 1 wpis."
104msgstr[1] "Książka adresowa zawiera {0} wpisy."
105msgstr[2] "Książka adresowa zawiera {0} wpisów."
106
107#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:267
108#, java-format
109msgid "Showing {0} of {1}"
110msgstr "Wyświetlono {0} z {1}"
111
112#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:288
113#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:231
114#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:392
115msgid "Add"
116msgstr "Dodaj"
117
118#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:288
119#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:299
120#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:231
121#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:243
122#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:390
123msgid "Replace"
124msgstr "Zastąp"
125
126#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:298
127#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:242
128#, java-format
129msgid "Host name {0} is already in address book, unchanged."
130msgstr "Nazwa hosta {0} jest już w książce adresowej, bez zmian."
131
132#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:300
133#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:244
134#, java-format
135msgid ""
136"Host name {0} is already in address book with a different destination. Click "
137"\"Replace\" to overwrite."
138msgstr ""
139"Nazwa hosta {0} jest już w książce adresowej z innym miejscem przeznaczenia. "
140"Kliknij przycisk \"Zmień\", aby nadpisać."
141
142#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:313
143#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:257
144#, java-format
145msgid "Destination added for {0}."
146msgstr "Miejsce przeznaczenia dodane dla {0}."
147
148#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:315
149#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:259
150#, java-format
151msgid "Destination changed for {0}."
152msgstr "Miejsce przeznaczenia zmienione dla {0}."
153
154#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:317
155#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:261
156msgid "Warning - host name does not end with \".i2p\""
157msgstr "Uwaga - nazwa hosta nie kończy się na \".i2p\""
158
159#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:322
160#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:269
161msgid "Invalid Base 64 destination."
162msgstr "Nieprawidłowy miejsca przeznaczenia formatu Base 64."
163
164#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:328
165#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:275
166#, java-format
167msgid "Invalid host name \"{0}\"."
168msgstr "Nieprawidłowa nazwa hosta \"{0}\"."
169
170#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:331
171#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:278
172msgid "Please enter a host name and destination"
173msgstr "Wpisz nazwę hosta i miejsca przeznaczenia"
174
175#. clear search when deleting
176#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:335
177#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:356
178#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:282
179#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:307
180#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:258
181msgid "Delete Entry"
182msgstr "Usuń wpis"
183
184#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:335
185#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:282
186#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:334
187msgid "Delete Selected"
188msgstr "Usuń zaznaczone"
189
190#. parameter is a host name
191#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:349
192#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:299
193#, java-format
194msgid "Destination {0} deleted."
195msgstr "Miejsce przeznaczenia {0} usunięte."
196
197#. parameter will always be >= 2
198#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:352
199#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:302
200#, java-format
201msgid "1 destination deleted."
202msgid_plural "{0} destinations deleted."
203msgstr[0] "1 miejsce przeznaczenia usunięte."
204msgstr[1] "{0} miejsca przeznaczenia usunięte."
205msgstr[2] "{0} miejsc przeznaczenia usunięte."
206
207#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:354
208#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:304
209msgid "No entries selected to delete."
210msgstr "Brak wpisów wybranych do usunięcia."
211
212#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:362
213#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:311
214msgid "Address book saved."
215msgstr "Książka adresowa zapisana."
216
217#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:365
218msgid "ERROR: Could not write addressbook file."
219msgstr "BŁĄD: Nie można zapisać pliku książki adresowej."
220
221#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/AddressbookBean.java:370
222#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/ConfigBean.java:148
223#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:315
224#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/SubscriptionsBean.java:156
225msgid ""
226"Invalid form submission, probably because you used the \"back\" or \"reload"
227"\" button on your browser. Please resubmit."
228msgstr ""
229"Nieprawidłowy formularz, prawdopodobnie dlatego, że użyto przycisku \"wstecz"
230"\" lub \"przeładuj\" w przeglądarce. Proszę prześlij ponownie."
231
232#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/ConfigBean.java:139
233#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/SubscriptionsBean.java:131
234#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:132
235#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:132
236msgid "Save"
237msgstr "Zapisz"
238
239#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/ConfigBean.java:141
240msgid "Configuration saved."
241msgstr "Konfiguracja zapisana."
242
243#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/ConfigBean.java:142
244#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/SubscriptionsBean.java:150
245#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:130
246#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:130
247msgid "Reload"
248msgstr "Przeładuj"
249
250#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/ConfigBean.java:144
251msgid "Configuration reloaded."
252msgstr "Konfiguracja przeładowana."
253
254#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:105
255#, java-format
256msgid "{0} address book in {1} database"
257msgstr "{0} książka adresowa w bazie {1}"
258
259#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:252
260msgid "Manually added via SusiDNS"
261msgstr "Dodane ręcznie przez SusiDNS"
262
263#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:266
264#, java-format
265msgid "Failed to add Destination for {0} to naming service {1}"
266msgstr ""
267"Nie udało się dodać Miejsca Przeznaczenia dla {0} do serwisu nazewnictwa {1}"
268
269#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/NamingServiceBean.java:290
270#, java-format
271msgid "Failed to delete Destination for {0} from naming service {1}"
272msgstr ""
273"Nie udało się usunąć Miejsca Przeznaczenia dla {0} z serwisu nazewnictwa {1}"
274
275#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/SubscriptionsBean.java:143
276msgid ""
277"Subscriptions saved, updating addressbook from subscription sources now."
278msgstr ""
279"Subskrypcje zapisane, trwa teraz aktualizowanie książki adresowej ze źródeł "
280"subskrypcji."
281
282#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/SubscriptionsBean.java:148
283msgid "Subscriptions saved."
284msgstr "Subskrypcje zapisane."
285
286#: ../src/java/src/i2p/susi/dns/SubscriptionsBean.java:152
287msgid "Subscriptions reloaded."
288msgstr "Subskrypcje przeładowane."
289
290#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:125
291msgid "address book"
292msgstr "książka adresowa"
293
294#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:127
295#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:143
296#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:104
297#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:120
298#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:105
299#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:121
300#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:107
301#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:104
302#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:120
303msgid "Overview"
304msgstr "Przegląd"
305
306#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:129
307#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:106
308#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:107
309#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:93
310#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:106
311msgid "Address books"
312msgstr "Książki adresowe"
313
314#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:131
315#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:108
316#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:109
317#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:95
318#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:108
319msgid "private"
320msgstr "prywatne"
321
322#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:133
323#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:110
324#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:111
325#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:97
326#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:110
327msgid "master"
328msgstr "głowne"
329
330#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:135
331#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:112
332#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:113
333#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:99
334#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:112
335msgid "router"
336msgstr "router"
337
338#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:137
339#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:114
340#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:115
341#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:101
342#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:114
343msgid "published"
344msgstr "opublikowane"
345
346#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:139
347#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:116
348#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:117
349#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:103
350#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:116
351msgid "Subscriptions"
352msgstr "Subskrypcje"
353
354#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:141
355#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:118
356#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:119
357#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:105
358#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:118
359msgid "Configuration"
360msgstr "Konfiguracja"
361
362#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:145
363#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:123
364msgid "Address book"
365msgstr "Książka adresowa"
366
367#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:150
368#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:128
369msgid "Storage"
370msgstr "Pamięć"
371
372#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:169
373msgid "Filter"
374msgstr "Filtr"
375
376#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:172
377msgid "other"
378msgstr "inne"
379
380#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:174
381msgid "all"
382msgstr "wszystkie"
383
384#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:185
385msgid "Current filter"
386msgstr "Obecny filtr"
387
388#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:190
389msgid "clear filter"
390msgstr "wyczyść filtr"
391
392#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:201
393#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:205
394msgid "Search"
395msgstr "Szukaj"
396
397#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:238
398msgid "Name"
399msgstr "Nazwa"
400
401#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:240
402msgid "Links"
403msgstr "Linki"
404
405#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:242
406#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:384
407#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:250
408msgid "Destination"
409msgstr "Miejsce przeznaczenia"
410
411#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:273
412msgid "Mark for deletion"
413msgstr "Zaznacz do usunięcia"
414
415#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:292
416msgid "Base 32 address"
417msgstr "Adres Base 32"
418
419#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:296
420msgid "More information on this entry"
421msgstr "Więcej informacji na temat tego wpisu"
422
423#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:299
424msgid "details"
425msgstr "szczegóły"
426
427#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:332
428#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:388
429msgid "Cancel"
430msgstr "Anuluj"
431
432#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:365
433msgid "This address book is empty."
434msgstr "Ta książka adresowa jest pusta."
435
436#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:378
437msgid "Add new destination"
438msgstr "Dodaj nowe miejsce przeznaczenia"
439
440#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/addressbook_jsp.java:380
441#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:155
442msgid "Host Name"
443msgstr "Nazwa hosta"
444
445#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:102
446msgid "configuration"
447msgstr "konfiguracja"
448
449#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:134
450msgid "Hints"
451msgstr "Wskazówki"
452
453#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:136
454msgid ""
455"File and directory paths here are relative to the addressbook's working "
456"directory, which is normally ~/.i2p/addressbook/ (Linux) or %APPDATA%\\I2P"
457"\\addressbook\\ (Windows)."
458msgstr ""
459"Ścieżki do plików i katalogów są podane w stosunku do roboczego katalogu "
460"książki adresowej, którym jest zwykle ~/.i2p/addressbook/ (Linux) lub "
461"%APPDATA%\\I2P\\addressbook\\ (Windows)."
462
463#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:138
464msgid ""
465"If you want to manually add lines to an addressbook, add them to the private "
466"or master addressbooks."
467msgstr ""
468"Jeśli chcesz ręcznie dodać wiersze do książki adresowej, dodaj je do "
469"prywatnych lub głownych książek adresowych."
470
471#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:140
472msgid ""
473"The router addressbook and the published addressbook are updated by the "
474"addressbook application."
475msgstr ""
476"Książka adresowa routera i opublikowana książka adresowa są aktualizowane "
477"przez aplikacje książki adresowej."
478
479#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:142
480msgid ""
481"When you publish your addressbook, ALL destinations from the master and "
482"router addressbooks appear there."
483msgstr ""
484"Kiedy publikujesz swoja książke adresowa, WSZYSTKIE miejsca przeznaczenia z "
485"głównej książki adresowej i książki adresowej routera zostaną ukazane."
486
487#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:144
488msgid ""
489"Use the private addressbook for private destinations, these are not "
490"published."
491msgstr ""
492"Użyj prywatnej książki adresowej dla prywatnych miejsc przeznaczania, te nie "
493"są publikowane."
494
495#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:146
496msgid "Options"
497msgstr "Opcje"
498
499#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:148
500msgid "File containing the list of subscriptions URLs (no need to change)"
501msgstr ""
502"Plik zawierający listę adresów URL subskrypcji (nie ma potrzeby, aby "
503"zmieniać)"
504
505#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:150
506msgid "Update interval in hours"
507msgstr "Przerwa miedzy aktualizacjami w godzinach"
508
509#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:152
510msgid ""
511"Your public hosts.txt file (choose a path within your webserver document "
512"root)"
513msgstr ""
514"Twoje publiczne pliki hosts.txt (wybierz ścieżkę w głównym katalogu "
515"webserwera)"
516
517#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:154
518msgid "Your hosts.txt (don't change)"
519msgstr "Twój hosts.txt (nie zmieniaj)"
520
521#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:156
522msgid "Your personal addressbook, these hosts will be published"
523msgstr "Twoja osobista książka adresowa, te hosty będą publikowane"
524
525#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:158
526msgid "Your private addressbook, it is never published"
527msgstr "Twoja prywatna książka adresowa, ta nigdy nie jest publikowany"
528
529#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:160
530msgid "Port for your eepProxy (no need to change)"
531msgstr "Port dla eepProxy (nie ma potrzeby, aby zmieniać)"
532
533#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:162
534msgid "Hostname for your eepProxy (no need to change)"
535msgstr "Nazwa hosta dla eepProxy (nie ma potrzeby, aby zmienić)"
536
537#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:164
538msgid "Whether to update the published addressbook"
539msgstr "Czy aktualizpwać opublikowaną książke adresową"
540
541#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:166
542msgid ""
543"File containing the etags header from the fetched subscription URLs (no need "
544"to change)"
545msgstr ""
546"Plik zawierający nagłówek etagów z  pobranych subskrypcji URL (nie trzeba "
547"zmieniać)"
548
549#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:168
550msgid ""
551"File containing the modification timestamp for each fetched subscription URL "
552"(no need to change)"
553msgstr ""
554"Plik zawierający modifikacje znaczów czasu dla każdej pobranej subscrypcji "
555"URL (nie trzeba zmieniać)"
556
557#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/config_jsp.java:170
558msgid "File to log activity to (change to /dev/null if you like)"
559msgstr "Plik do logowania działalności (zmień na /dev/null, jeśli chcesz)"
560
561#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:103
562msgid "addressbook"
563msgstr "Ksiazka adresowa"
564
565#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:171
566msgid "Encoded Name"
567msgstr "Zakodowana Nazwa"
568
569#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:187
570msgid "Base 32 Address"
571msgstr "Adress Base 32"
572
573#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:197
574msgid "Address Helper"
575msgstr "Pomoc Adresowa"
576
577#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:204
578msgid "link"
579msgstr "link"
580
581#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:208
582msgid "Public Key"
583msgstr "Klucz publiczny"
584
585#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:210
586msgid "ElGamal 2048 bit"
587msgstr "ElGamal 2048 bitów"
588
589#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:214
590msgid "Signing Key"
591msgstr "Klucz Podpisywania"
592
593#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:216
594msgid "DSA 1024 bit"
595msgstr "DSA 1024 bity"
596
597#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:220
598msgid "Certificate"
599msgstr "Certyfikat"
600
601#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:226
602msgid "Added Date"
603msgstr "Data dodania"
604
605#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:232
606msgid "Source"
607msgstr "Źródło"
608
609#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:238
610msgid "Last Modified"
611msgstr "Ostatnio modyfikowano"
612
613#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/details_jsp.java:244
614msgid "Notes"
615msgstr "Notatki"
616
617#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:91
618msgid "Introduction"
619msgstr "Wprowadzenie"
620
621#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:109
622msgid "What is the addressbook?"
623msgstr "Co to jest książka adresowa?"
624
625#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:111
626msgid "The addressbook application is part of your I2P installation."
627msgstr "Aplikacja książki adresowej jest częścią instalacji twojego I2P."
628
629#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:113
630msgid ""
631"It regularly updates your hosts.txt file from distributed sources or "
632"\"subscriptions\"."
633msgstr ""
634"Regularnie aktualizuje twoj plik hosts.txt z rozproszonych źródeł lub "
635"\"subskrypcji\"."
636
637#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:115
638msgid ""
639"In the default configuration, the address book is only subscribed to www."
640"i2p2.i2p."
641msgstr ""
642"W domyślnej konfiguracji, książka adresowa jest zapisana tylko do www.i2p2."
643"i2p."
644
645#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:117
646#, fuzzy
647msgid ""
648"Subscribing to additional sites is easy, just add them to your <a href="
649"\"subscriptions\">subscriptions</a> file."
650msgstr ""
651"Zapisywanie się do innych witryn jest proste, wystarczy dodać je do pliku <a "
652"href=\"subscriptions.jsp\">subskrypcje</a>."
653
654#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:119
655msgid ""
656"For more information on naming in I2P, see <a href=\"http://www.i2p2.i2p/"
657"naming.html\">the overview on www.i2p2.i2p</a>."
658msgstr ""
659"Aby uzyskać więcej informacji na temat nazewnictwa w I2P, zobacz <a href="
660"\"http://www.i2p2.i2p/naming.html\">przegląd www.i2p2.i2p</a> ."
661
662#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:121
663msgid "How does the addressbook application work?"
664msgstr "Jak działa aplikacja książki adresowej?"
665
666#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:123
667msgid ""
668"The addressbook application regularly polls your subscriptions and merges "
669"their content into your \"router\" address book."
670msgstr ""
671"Aplikacja książki adresowej regularnie pobiera twoje subskrypcje i łączy ich "
672"zawartość w twoja książkę adresowa \"routera\"."
673
674#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:125
675msgid ""
676"Then it merges your \"master\" address book into the router address book as "
677"well."
678msgstr ""
679"Poźniej, łączy też twoją \"główną\" książke adresową do książki adresowej "
680"routera."
681
682#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:127
683msgid ""
684"If configured, the router address book is now written to the \"published\" "
685"address book, which will be publicly available if you are running an eepsite."
686msgstr ""
687"Jeżeli skonfigurowana, ksiażka adresowa routera jest teraz zapisana do "
688"\"opublikowanej\" książki adresowej, która będzie publicznie dostępna jeżeli "
689"masz swoją stronę eepsite."
690
691#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:129
692msgid ""
693"The router also uses a private address book (not shown in the picture), "
694"which is not merged or published."
695msgstr ""
696"Router używa też prywatnej książki adresowej (nie pokazanej na obrazku), "
697"która nie jest łączona lub publikowana"
698
699#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:131
700msgid ""
701"Hosts in the private address book can be accessed by you but their addresses "
702"are never distributed to others."
703msgstr ""
704"Nazwy hostów w prywatnej książce adresowej mogą być dostępne dla ciebie ale "
705"ich adresy nie są nigdy rozpowszechniane dla innych."
706
707#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/index_jsp.java:133
708msgid ""
709"The private address book can also be used for aliases of hosts in your other "
710"address books."
711msgstr ""
712"Prywatna książka adresowa może być też użyta dla aliasów nazw hostów w "
713"twoich innych książkach adresowych."
714
715#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:102
716msgid "subscriptions"
717msgstr "subskrypcje"
718
719#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:134
720msgid "The subscription file contains a list of i2p URLs."
721msgstr "Plik subskrypcji zawiera listę URLów i2p."
722
723#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:136
724msgid ""
725"The addressbook application regularly checks this list for new eepsites."
726msgstr ""
727"Aplikacja książki adresowej regularnie sprawdza te listę dla nowych eepsites."
728
729#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:138
730msgid "Those URLs refer to published hosts.txt files."
731msgstr "Te URL odnoszą się do opublikowanych plików hosts.txt."
732
733#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:140
734msgid ""
735"The default subscription is the hosts.txt from www.i2p2.i2p, which is "
736"updated infrequently."
737msgstr ""
738"Domyślna subskrypcja to hosts.txt z www.i2p2.i2p, która jest rzadko "
739"aktualizowana."
740
741#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:142
742msgid ""
743"So it is a good idea to add additional subscriptions to sites that have the "
744"latest addresses."
745msgstr ""
746"Jest to więc dobry pomysł, aby dodać dodatkowe subskrypcje do stron, które "
747"mają najnowsze adresy."
748
749#: ../src/tmp/i2p/susi/dns/jsp/subscriptions_jsp.java:144
750msgid "See the FAQ for a list of subscription URLs."
751msgstr "Więcej w FAQ dla listy subskrypcji adresów URL."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.