source: apps/susimail/locale/messages_pl.po @ 59f8008

Last change on this file since 59f8008 was 59f8008, checked in by kytv <kytv@…>, 9 years ago

Translation updates (es & sv) from Transifex

  • Property mode set to 100644
File size: 12.3 KB
Line 
1# I2P
2# Copyright (C) 2009 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the susimail package.
4# To contribute translations, see http://www.i2p2.de/newdevelopers
5#
6# Translators:
7#   <b790979@klzlk.com>, 2011.
8#   <businesshehe@yahoo.com>, 2011.
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: I2P\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2011-12-27 22:38+0000\n"
14"PO-Revision-Date: 2011-12-18 12:27+0000\n"
15"Last-Translator: Warton <businesshehe@yahoo.com>\n"
16"Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/I2P/team/pl/)\n"
17"Language: pl\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
22"|| n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
23
24#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:455
25msgid "unknown"
26msgstr "nieznany"
27
28#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:474
29msgid "Warning: no transfer encoding found, fallback to 7bit."
30msgstr "Uwaga: nie znaleziono kodowania transferu, powrót do 7 bitów"
31
32#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:479
33#, java-format
34msgid "No encoder found for encoding \\''{0}\\''."
35msgstr "Nr kodeka dla kodowania \\''{0} \\''."
36
37#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:485
38msgid "Warning: no charset found, fallback to US-ASCII."
39msgstr "Uwaga: nie znaleziono zestawu znaków, powrót do US-ASCII."
40
41#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:499
42#, java-format
43msgid "Charset \\''{0}\\'' not supported."
44msgstr "Zestaw znaków \\''{0} \\' 'nie obsługiwany."
45
46#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:503
47#, java-format
48msgid "Part ({0}) not shown, because of {1}"
49msgstr "Część ({0}) nie pokazana ze względu na {1}"
50
51#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:526
52msgid "Download"
53msgstr "Pobierz"
54
55#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:526
56msgid "File is packed into a zipfile for security reasons."
57msgstr "Plik zapakowany w format ZIP ze względów bezpieczeństwa."
58
59#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:526
60#, java-format
61msgid "attachment ({0})."
62msgstr "załącznik ({0})."
63
64#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:530
65#, java-format
66msgid "Attachment ({0})."
67msgstr "Załącznik ({0})."
68
69#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:580
70msgid "Need username for authentication."
71msgstr "Potrzebna nazwę użytkownika do uwierzytelnienia."
72
73#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:584
74msgid "Need password for authentication."
75msgstr "Potrzebne hasło do uwierzytelniania."
76
77#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:588
78msgid "Need hostname for connect."
79msgstr "Potrzebuna nazwa host do połączenia."
80
81#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:593
82msgid "Need port number for pop3 connect."
83msgstr "Potrzeba numer portu pop3 do połączenia."
84
85#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:600
86msgid "POP3 port number is not in range 0..65535."
87msgstr "Numeru portu POP3 poza zakresem 0..65535."
88
89#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:606
90msgid "POP3 port number is invalid."
91msgstr "Numeru portu POP3 jest nieprawidłowy."
92
93#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:612
94msgid "Need port number for smtp connect."
95msgstr "Potrzebny numer portu smtp do połączenia."
96
97#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:619
98msgid "SMTP port number is not in range 0..65535."
99msgstr "Numeru portu SMTP poza zakresem 0..65535."
100
101#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:625
102msgid "SMTP port number is invalid."
103msgstr "Numer portu SMTP jest nieprawidłowy."
104
105#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:672
106msgid "User logged out."
107msgstr "Użytkownik wylogowany."
108
109#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:676
110msgid "Internal error, lost connection."
111msgstr "Błąd wewnętrzny, połączenie utracone."
112
113#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:772
114#, java-format
115msgid "On {0} {1} wrote:"
116msgstr "Dnia {0} {1} napisał:"
117
118#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:819
119msgid "begin forwarded mail"
120msgstr "Rozpocznij przekazywanie poczty"
121
122#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:841
123msgid "end forwarded mail"
124msgstr "Zakończ przekazywanie poczty"
125
126#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:848
127#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1720
128msgid "Could not fetch mail body."
129msgstr "Nie można pobrać głównej cześci maila"
130
131#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:876
132msgid "Message id not valid."
133msgstr "ID wiadomości niepoprawne."
134
135#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:959
136#, java-format
137msgid "No Encoding found for {0}"
138msgstr "Nie znaleziono kodowania dla {0}"
139
140#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:963
141#, java-format
142msgid "Could not encode data: {0}"
143msgstr "Nie można zakodować danych: {0}"
144
145#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:968
146#, java-format
147msgid "Error reading uploaded file: {0}"
148msgstr "Błąd w odczycie wysłanego pliku: {0}"
149
150#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1046
151msgid "Error parsing download parameter."
152msgstr "Błąd pobrania parametru analizy."
153
154#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1090
155msgid "Invalid pagesize number, resetting to default value."
156msgstr ""
157"Nieprawidłowy numer rozmiaru strony, resetowanie do wartości domyślnej."
158
159#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1114
160msgid "No messages marked for deletion."
161msgstr "Brak wiadomości zaznaczonych do usunięcia."
162
163#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1134
164#, java-format
165msgid "Error deleting message: {0}"
166msgstr "Błąd podczas usuwania wiadomości: {0}"
167
168#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1145
169#, java-format
170msgid "1 message deleted."
171msgid_plural "{0} messages deleted."
172msgstr[0] "1 wiadomość usunięta."
173msgstr[1] "{0} wiadomości usuniętych."
174msgstr[2] "{0} wiadomości usunięte."
175
176#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1267
177#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1604
178msgid "Login"
179msgstr "Zaloguj się"
180
181#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1269
182#, java-format
183msgid "1 Message"
184msgid_plural "{0} Messages"
185msgstr[0] "1 wiadomość"
186msgstr[1] "{0} wiadomości"
187msgstr[2] "{0} wiadomości"
188
189#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1271
190msgid "Show Message"
191msgstr "Pokaż wiadomość"
192
193#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1333
194#, java-format
195msgid "Error decoding content: {0}"
196msgstr "Błąd dekodowania treści: {0}"
197
198#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1338
199msgid "Error decoding content: No encoder found."
200msgstr "Błąd dekodowania treści: Nie znaleziono enkodera."
201
202#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1385
203msgid "no subject"
204msgstr "bez tematu"
205
206#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1402
207msgid "Found no valid sender address."
208msgstr "Nie znaleziono poprawnego adresu nadawcy."
209
210#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1408
211#, java-format
212msgid "Found no valid address in \\''{0}\\''."
213msgstr "Nie znaleziono prawidłowego adresu w \\''{0} \\''."
214
215#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1427
216msgid "No recipients found."
217msgstr "Nie znaleziono odbiorców."
218
219#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1434
220msgid "Quoted printable encoder not available."
221msgstr "Cytowany drukowalny enkoder nie dostepny."
222
223#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1439
224msgid "Header line encoder not available."
225msgstr "Enkoder linii nagłówka nie dostępny."
226
227#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1490
228msgid "Mail sent."
229msgstr "Mail wysłany."
230
231#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1529
232msgid "Send"
233msgstr "Wyślij"
234
235#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1530
236msgid "Cancel"
237msgstr "Anuluj"
238
239#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1531
240msgid "Delete Attachment"
241msgstr "Usuń załącznik"
242
243#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1532
244#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1626
245#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1707
246msgid "Reload Config"
247msgstr "Przeładuj Konfiguracje"
248
249#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1533
250#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1627
251#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1708
252msgid "Logout"
253msgstr "Wyloguj się"
254
255#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1556
256#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1712
257msgid "From:"
258msgstr "Od:"
259
260#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1557
261msgid "To:"
262msgstr "To:"
263
264#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1558
265msgid "Cc:"
266msgstr "Cc:"
267
268#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1559
269msgid "Bcc:"
270msgstr "Bcc:"
271
272#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1560
273#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1714
274msgid "Subject:"
275msgstr "Temat:"
276
277#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1561
278msgid "Bcc to self"
279msgstr "Bcc do siebie"
280
281#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1564
282msgid "New Attachment:"
283msgstr "Nowy załącznik:"
284
285#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1564
286msgid "Upload File"
287msgstr "Prześlij plik"
288
289#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1570
290msgid "Attachments:"
291msgstr "Załączniki:"
292
293#. current postman hq length limits 16/12, new postman version 32/32
294#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1593
295msgid "User"
296msgstr "Użytkownik"
297
298#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1594
299msgid "Password"
300msgstr "Hasło"
301
302#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1599
303msgid "Host"
304msgstr "Host"
305
306#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1600
307msgid "POP3-Port"
308msgstr "POP3-Port"
309
310#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1601
311msgid "SMTP-Port"
312msgstr "SMTP-Port"
313
314#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1604
315msgid "Reset"
316msgstr "Zresetuj"
317
318#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1605
319msgid "Learn about I2P mail"
320msgstr "Dowiedz się więcej o poczcie I2P"
321
322#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1606
323msgid "Create Account"
324msgstr "Załóż konto"
325
326#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1618
327msgid "Really delete the marked messages?"
328msgstr "Czy na pewno usunąć zaznaczone wiadomości?"
329
330#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1618
331msgid "Yes, really delete them!"
332msgstr "Tak, naprawdę je usuń!"
333
334#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1620
335#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1699
336msgid "New"
337msgstr "Nowe"
338
339#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1621
340#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1700
341msgid "Reply"
342msgstr "Odpowiedz"
343
344#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1622
345#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1701
346msgid "Reply All"
347msgstr "Odpowiedz wszystkim"
348
349#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1623
350#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1702
351msgid "Forward"
352msgstr "Przekaż"
353
354#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1624
355#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1703
356msgid "Delete"
357msgstr "Usuń"
358
359#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1625
360msgid "Check Mail"
361msgstr "Sprawdź pocztę"
362
363#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1629
364msgid "Sender"
365msgstr "Nadawca"
366
367#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1630
368msgid "Subject"
369msgstr "Temat"
370
371#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1631
372msgid "Date"
373msgstr "Data"
374
375#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1632
376msgid "Size"
377msgstr "Rozmiar"
378
379#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1658
380#, java-format
381msgid "1 Byte"
382msgid_plural "{0} Bytes"
383msgstr[0] "1 bajt"
384msgstr[1] "{0} bajtów"
385msgstr[2] "{0} bajty"
386
387#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1663
388msgid "Mark All"
389msgstr "Zaznacz wszystkie"
390
391#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1664
392msgid "Invert Selection"
393msgstr "Odwróć zaznaczenie"
394
395#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1665
396msgid "Clear"
397msgstr "Wyczyść"
398
399#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1668
400#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1669
401msgid "First"
402msgstr "Pierwsze"
403
404#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1668
405#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1669
406#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1704
407msgid "Previous"
408msgstr "Poprzedni"
409
410#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1670
411#, java-format
412msgid "Page {0} of {1}"
413msgstr "Strona {0} z {1}"
414
415#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1672
416#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1673
417msgid "Last"
418msgstr "Ostatnie"
419
420#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1672
421#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1673
422#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1705
423msgid "Next"
424msgstr "Następne"
425
426#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1676
427msgid "Pagesize:"
428msgstr "Rozmiar strony:"
429
430#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1677
431msgid "Set"
432msgstr "Ustaw"
433
434#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1687
435msgid "Really delete this message?"
436msgstr "Czy na pewno usunąć tę wiadomość?"
437
438#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1687
439msgid "Yes, really delete it!"
440msgstr "Tak, naprawdę to usuń!"
441
442#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1706
443msgid "Back to Folder"
444msgstr "Powrót do folderu"
445
446#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1713
447msgid "Date:"
448msgstr "Data:"
449
450#: src/src/i2p/susi/webmail/WebMail.java:1724
451msgid "Could not fetch mail."
452msgstr "Nie można pobrać poczty."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.