source: debian/po/az.po @ f6a4b0b

Last change on this file since f6a4b0b was f6a4b0b, checked in by zzz <zzz@…>, 2 years ago

Pull translation updates from Transifex
New Azerbaijani translations

  • Property mode set to 100644
File size: 3.6 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the i2p package.
4#
5# Translators:
6# Nikafn <appone6@gmail.com>, 2018
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: I2P\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: i2p@packages.debian.org\n"
11"POT-Creation-Date: 2017-11-12 14:01+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2018-06-22 20:26+0000\n"
13"Last-Translator: Nikafn <appone6@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/otf/I2P/language/az/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: az\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#. Type: boolean
22#. Description
23#: ../i2p.templates:2001
24msgid "Should the I2P router be started at boot?"
25msgstr "I2P istiqamətləndirici yükləmə sırasında başladılmalıdırmı?"
26
27#. Type: boolean
28#. Description
29#: ../i2p.templates:2001
30msgid ""
31"The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
32"computer boots up. This is the recommended configuration."
33msgstr "I2P istiqamətləndiricisi kompüteriniz açıldığında avtomatik olaraq işlək proqram kimi işləyə bilər. Bu, məsləhət olunan quraşdırmadır. "
34
35#. Type: string
36#. Description
37#: ../i2p.templates:3001
38msgid "I2P daemon user:"
39msgstr "I2P işlək proqram istifadəçisi:"
40
41#. Type: string
42#. Description
43#: ../i2p.templates:3001
44msgid ""
45"By default I2P is configured to run under the account i2psvc when running as"
46" a daemon. To use an **existing** I2P profile you may enter a different "
47"account name here. For example, if your previous I2P installation is at "
48"/home/user/i2p, you may enter 'user' here."
49msgstr "I2P işlək proqram kimi çalışan zaman işləmək üçün standart olaraq i2psvc hesabından istifadə edir. **Mövcud** I2P profilindən istifadə etmək üçün burada fərqli hesab adını daxil edə bilərsiniz. Məsələn, öncəki quraşdırmanız at /home/user/i2p-dirsə, burada siz \"user\" daxil edə bilərsiniz."
50
51#. Type: string
52#. Description
53#: ../i2p.templates:3001
54msgid ""
55"Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
56"here, the chosen username *MUST* already exist."
57msgstr "Vacib: Əgər bura standart 'i2psvc' istifadəçi adından fərqli ad daxil edilibsə, seçilmiş istifadəçi adı *MÜTLƏQ* mövcud olmalıdır."
58
59#. Type: string
60#. Description
61#: ../i2p.templates:4001
62msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
63msgstr "I2P üçün ayrılmış yaddaş:"
64
65#. Type: string
66#. Description
67#: ../i2p.templates:4001
68msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
69msgstr "I2P-yə standart olaraq 128MB-a qədər operativ yaddaşdan istifadə etməyə icazə veriləcək."
70
71#. Type: string
72#. Description
73#: ../i2p.templates:4001
74msgid ""
75"High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
76"plugins, may need to have this value increased."
77msgstr "Yüksək ötürmə qabiliyyətli istiqamətləndiricilər, eləcə də bir sıra torrent / qoşmaları olan istiqamətləndiricilər üçün dəyərin artırılması lazım ola bilər. "
78
79#. Type: boolean
80#. Description
81#: ../i2p.templates:5001
82msgid "Should the I2P daemon be confined with AppArmor?"
83msgstr "I2P işlək proqramı AppArmor ilə məhdudlaşmalıdırmı?"
84
85#. Type: boolean
86#. Description
87#: ../i2p.templates:5001
88msgid ""
89"With this option enabled I2P will be sandboxed with AppArmor, restricting "
90"which files and directories may be accessed by I2P."
91msgstr "Bu seçim aktivləşdirildiyində, l2P AppArmor ilə təcrid olunacaq və I2P-nin fayl və qovluqları əldə etməsi məhdudlaşacaq."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.