source: debian/po/cs.po @ 2b79da5c

Last change on this file since 2b79da5c was 8e275e9, checked in by kytv <kytv@…>, 9 years ago

New Czech translation for Debconf from Transifex

Updated headers of German and Russian debconf translations.

  • Property mode set to 100644
File size: 3.0 KB
Line 
1# Czech debconf translation
2# Copyright (C) 2012 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the i2p package.
4#
5# Translators:
6# Waseihou Watashi <waseihou@gmail.com>, 2012
7
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: I2P\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.i2p2.de/\n"
12"POT-Creation-Date: 2011-12-27 22:25+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-02-12 19:43+0000\n"
14"Last-Translator: Waseihou Watashi <waseihou@gmail.com>\n"
15"Language-Team: Czech (http://www.transifex.net/projects/p/I2P/language/cs/)\n"
16"Language: cs\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
21
22#. Type: boolean
23#. Description
24#: ../i2p.templates:2001
25msgid "Should the I2P router be started at boot?"
26msgstr "Spustit I2P routr při spuštění počítače?"
27
28#. Type: boolean
29#. Description
30#: ../i2p.templates:2001
31msgid ""
32"The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
33"computer boots up. This is the recommended configuration."
34msgstr ""
35"I2P routr bude spuštěn při startu počítače jako služba na pozadí (démon). "
36"Toto je doporučené nastavení."
37
38#. Type: string
39#. Description
40#: ../i2p.templates:3001
41msgid "I2P daemon user:"
42msgstr "Jméno uživatele I2P démona (daemon user):"
43
44#. Type: string
45#. Description
46#: ../i2p.templates:3001
47msgid ""
48"By default I2P is configured to run under the account i2psvc when running as "
49"a daemon. To use an **existing** I2P profile you may enter a different "
50"account name here. For example, if your previous I2P installation is at /"
51"home/user/i2p, you may enter 'user' here."
52msgstr ""
53"I2P démon je ve výchozím stavu nakonfigurován aby běžel pod uživatelským "
54"účtem i2psvc. Pokud chcete použít **existující** I2P profil zadejte "
55"přihlašovací jméno (login) jiného uživatelského účtu. Například pokud se "
56"Vaše předchozí instalace I2P nachází v adresáři /home/franta/i2p, zadejte "
57"sem franta."
58
59#. Type: string
60#. Description
61#: ../i2p.templates:3001
62msgid ""
63"Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
64"here, the chosen username *MUST* already exist."
65msgstr ""
66"Důležité: pokud zadáte jiné jméno uživatele než je výchozí i2psvc, jeho účet "
67"už musí předem existovat."
68
69#. Type: string
70#. Description
71#: ../i2p.templates:4001
72msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
73msgstr "Kolik paměti může I2P použít:"
74
75#. Type: string
76#. Description
77#: ../i2p.templates:4001
78msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
79msgstr "Standardně I2P použije nanejvýš 128MB RAM."
80
81#. Type: string
82#. Description
83#: ../i2p.templates:4001
84msgid ""
85"High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
86"plugins, may need to have this value increased."
87msgstr ""
88"Pokud máte velmi rychlé připojení, používáte hodně pluginů a nebo stahujete "
89"velké množství torrentů, zvyšte tuto hodnotu."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.