source: debian/po/fi.po @ fc7939b

Last change on this file since fc7939b was fc7939b, checked in by kytv <kytv@…>, 5 years ago

Translation updates

  • Property mode set to 100644
File size: 3.4 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4#
5# Translators:
6# oselotti, 2014-2015
7# outolumo <outolumo@gmail.com>, 2015
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: I2P\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.i2p2.de/\n"
12"POT-Creation-Date: 2015-02-18 22:14+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2015-09-14 21:51+0000\n"
14"Last-Translator: outolumo <outolumo@gmail.com>\n"
15"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/otf/I2P/language/fi/)\n"
16"Language: fi\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22#. Type: boolean
23#. Description
24#: ../i2p.templates:2001
25msgid "Should the I2P router be started at boot?"
26msgstr "Käynnistetäänkö I2P-reititin järjestelmää käynnistettäessä?"
27
28#. Type: boolean
29#. Description
30#: ../i2p.templates:2001
31msgid ""
32"The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
33"computer boots up. This is the recommended configuration."
34msgstr ""
35"I2P-reititin voi toimia taustapalveluna, joka käynnistetään automaattisesti "
36"tietokoneen käynnistyessä. Tämä on suositus."
37
38#. Type: string
39#. Description
40#: ../i2p.templates:3001
41msgid "I2P daemon user:"
42msgstr "I2P daemon käyttäjä:"
43
44#. Type: string
45#. Description
46#: ../i2p.templates:3001
47msgid ""
48"By default I2P is configured to run under the account i2psvc when running as "
49"a daemon. To use an **existing** I2P profile you may enter a different "
50"account name here. For example, if your previous I2P installation is at /"
51"home/user/i2p, you may enter 'user' here."
52msgstr ""
53"Oletuksena I2P on asetettu taustapalveluksi i2psvc-käyttäjänä. Käyttääksesi "
54"**jo olemassa olevaa** I2P-profiilia, voit syöttää käyttäjätunnuksen tähän. "
55"Esimerkiksi, jos edellinen I2P-asennuksesi on /home/user/i2p, voit syöttää "
56"tähän 'user'."
57
58#. Type: string
59#. Description
60#: ../i2p.templates:3001
61msgid ""
62"Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
63"here, the chosen username *MUST* already exist."
64msgstr ""
65"Erittäin tärkeää: jos muutat oletuskäyttäjää 'i2psvc', ilmoittamasi "
66"käyttäjän *TÄYTYY* olla jo ennestään olemassa."
67
68#. Type: string
69#. Description
70#: ../i2p.templates:4001
71msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
72msgstr "Kuinka paljon muistia I2P saa käyttää:"
73
74#. Type: string
75#. Description
76#: ../i2p.templates:4001
77msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
78msgstr "Oletuksena I2P voi käyttää korkeintaan 128MB RAM-muistia."
79
80#. Type: string
81#. Description
82#: ../i2p.templates:4001
83msgid ""
84"High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
85"plugins, may need to have this value increased."
86msgstr ""
87"Laajakaistaiset reitittimet, sekä koneet, joilla on paljon aktiivisia "
88"torrenteja / lisäosia, saattavat tarvita enemmän muistia."
89
90#. Type: boolean
91#. Description
92#: ../i2p.templates:5001
93msgid "Run I2P daemon confined with AppArmor"
94msgstr "Suorita I2P-daemon AppArmorin kanssa"
95
96#. Type: boolean
97#. Description
98#: ../i2p.templates:5001
99msgid ""
100"With this option enabled I2P will be sandboxed with AppArmor, restricting "
101"which files and directories may be accessed by I2P."
102msgstr ""
103"Jos tämä asetus on päällä, I2P koteiloidaan AppArmorilla, mikä kansioita ja "
104"tiedostoja, joihin I2P pääsee käsiksi."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.