source: debian/po/hu.po @ 403d6a3

Last change on this file since 403d6a3 was 403d6a3, checked in by kytv <kytv@…>, 8 years ago

Italian language updates from tx & debconf updates

-10

  • Property mode set to 100644
File size: 3.1 KB
Line 
1# Hungarian debconf translation
2# Copyright (C) 2012 The I2P Project
3# This file is distributed under the same license as the i2p package.
4#
5# Translators:
6# AdminLMH, 2012
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: I2P\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.i2p2.de/\n"
11"POT-Creation-Date: 2011-12-27 22:25+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-06-01 16:25+0000\n"
13"Last-Translator: AdminLMH <lehetmashogy@i2pmail.org>\n"
14"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.net/projects/p/I2P/language/"
15"hu/)\n"
16"Language: hu\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
21
22#. Type: boolean
23#. Description
24#: ../i2p.templates:2001
25msgid "Should the I2P router be started at boot?"
26msgstr "Az I2P router elinduljon a rendszer betöltésekor?"
27
28#. Type: boolean
29#. Description
30#: ../i2p.templates:2001
31msgid ""
32"The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
33"computer boots up. This is the recommended configuration."
34msgstr ""
35"Az I2P router képes háttérszolgáltatásként futni, mely automatikusan elindul "
36"a számítógép indításakor. Ez a javasolt beállítás."
37
38#. Type: string
39#. Description
40#: ../i2p.templates:3001
41msgid "I2P daemon user:"
42msgstr "Az I2P háttérszolgáltatás felhasználója:"
43
44#. Type: string
45#. Description
46#: ../i2p.templates:3001
47msgid ""
48"By default I2P is configured to run under the account i2psvc when running as "
49"a daemon. To use an **existing** I2P profile you may enter a different "
50"account name here. For example, if your previous I2P installation is at /"
51"home/user/i2p, you may enter 'user' here."
52msgstr ""
53"Alapértelmezésben az I2P arra van beállítva, hogy az i2psvc fiók alatt "
54"fusson, mint háttérszolgáltatás. **Létező** I2P profil használatához írj egy "
55"másik fióknevet ide. Például, ha az előzőleg installált I2P-d a /home/"
56"felhasznalo/i2p alatt található, ide a következőt írhatod: 'felhasznalo'."
57
58#. Type: string
59#. Description
60#: ../i2p.templates:3001
61msgid ""
62"Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
63"here, the chosen username *MUST* already exist."
64msgstr ""
65"Nagyon fontos: Ha az alapértelmezett 'i2psvc' helyett más felhasználó kerül "
66"megadásra, a választott felhasználónévnek már léteznie *KELL*."
67
68#. Type: string
69#. Description
70#: ../i2p.templates:4001
71msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
72msgstr "Memória mennyisége, mely az I2P rendelkezésére áll:"
73
74#. Type: string
75#. Description
76#: ../i2p.templates:4001
77msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
78msgstr "Alapeseten az I2P számára csak maximum 128MB memória engedélyezett."
79
80#. Type: string
81#. Description
82#: ../i2p.templates:4001
83msgid ""
84"High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
85"plugins, may need to have this value increased."
86msgstr ""
87"Lehetséges, hogy nagy szávszélességű routerek, úgyis mint sok aktív "
88"torrenttel vagy kiegészítővel rendelkező routerek számára ezt az értéket "
89"növelni szükséges."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.