source: debian/po/hu.po @ d848a19

Last change on this file since d848a19 was d848a19, checked in by zzz <zzz@…>, 5 years ago

update translations, bump -20-rc

  • Property mode set to 100644
File size: 3.6 KB
Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4#
5# Translators:
6# benewfy <benewfy@gmail.com>, 2015
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: I2P\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.i2p2.de/\n"
11"POT-Creation-Date: 2015-02-18 22:14+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2015-06-29 12:34+0000\n"
13"Last-Translator: benewfy <benewfy@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/projects/p/I2P/language/hu/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: hu\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#. Type: boolean
22#. Description
23#: ../i2p.templates:2001
24msgid "Should the I2P router be started at boot?"
25msgstr "Az I2P router elinduljon a rendszer betöltésekor?"
26
27#. Type: boolean
28#. Description
29#: ../i2p.templates:2001
30msgid ""
31"The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
32"computer boots up. This is the recommended configuration."
33msgstr "Az I2P router képes háttérszolgáltatásként futni, mely automatikusan elindul a számítógép indításakor. Ez a javasolt beállítás."
34
35#. Type: string
36#. Description
37#: ../i2p.templates:3001
38msgid "I2P daemon user:"
39msgstr "Az I2P háttérszolgáltatás felhasználója:"
40
41#. Type: string
42#. Description
43#: ../i2p.templates:3001
44msgid ""
45"By default I2P is configured to run under the account i2psvc when running as"
46" a daemon. To use an **existing** I2P profile you may enter a different "
47"account name here. For example, if your previous I2P installation is at "
48"/home/user/i2p, you may enter 'user' here."
49msgstr "Alapértelmezésben az I2P arra van beállítva, hogy az i2psvc fiók alatt fusson, mint háttérszolgáltatás. **Létező** I2P profil használatához írj egy másik fióknevet ide. Például, ha az előzőleg installált I2P-d a /home/felhasznalo/i2p alatt található, ide a következőt írhatod: 'felhasznalo'."
50
51#. Type: string
52#. Description
53#: ../i2p.templates:3001
54msgid ""
55"Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
56"here, the chosen username *MUST* already exist."
57msgstr "Nagyon fontos: Ha az alapértelmezett 'i2psvc' helyett más felhasználó kerül megadásra, a választott felhasználónévnek már léteznie *KELL*."
58
59#. Type: string
60#. Description
61#: ../i2p.templates:4001
62msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
63msgstr "Memória mennyisége, mely az I2P rendelkezésére áll:"
64
65#. Type: string
66#. Description
67#: ../i2p.templates:4001
68msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
69msgstr "Alapeseten az I2P számára csak maximum 128MB memória engedélyezett."
70
71#. Type: string
72#. Description
73#: ../i2p.templates:4001
74msgid ""
75"High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
76"plugins, may need to have this value increased."
77msgstr "Lehetséges, hogy nagy szávszélességű routerek, úgyis mint sok aktív torrenttel vagy kiegészítővel rendelkező routerek számára ezt az értéket növelni szükséges."
78
79#. Type: boolean
80#. Description
81#: ../i2p.templates:5001
82msgid "Run I2P daemon confined with AppArmor"
83msgstr "I2P kiszolgáló futtatása korlátozva az AppArmor-ral"
84
85#. Type: boolean
86#. Description
87#: ../i2p.templates:5001
88msgid ""
89"With this option enabled I2P will be sandboxed with AppArmor, restricting "
90"which files and directories may be accessed by I2P."
91msgstr "Ezzel az opcióval engedélyezed, hogy az I2P sandboxolva legyen az AppArmor-ral, korlátozva, hogy melyik fájlokat és könyvtárakat érheti el az I2P."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.