source: installer/resources/readme/readme_pl.html @ 96f7c15

Last change on this file since 96f7c15 was 96f7c15, checked in by zzz <zzz@…>, 3 years ago

pull from tx

  • Property mode set to 100644
File size: 16.2 KB
Line 
1<div lang="pl">
2
3<ul class="links">
4<li>
5<b>Uruchamianie</b><br>
6Jeżeli przed chwilą uruchomiłeś I2P, liczba <i>aktywnych</i> w sekcji <i>uczestnicy</i> w panelu po lewej stronie powinna stopniowo wzrastać przez najbliższe kilka minut. Powinieneś także zobaczyć <i>lokalny tunel</i> o nazwie <i>współdzielone klienty</i> i być może inne tunele klienckie i serwerowe. W przeciwnym razie zajrzyj do sekcji <a href="#trouble">problemy</a>. Te <i>lokalne tunele</i> łączą Cię z usługami I2P, umożliwiając korzystanie z protokołu BitTorrent, el-poczty, proxy do stron i innych usług. <a href="/netdb">NetDB</a> wyświetla wszystkich znanych uczestników sieci. Oprócz tego, możesz monitorować <a href="/peers">połączenia uczestników</a> sieci i działające <a href="/tunnels">tunele</a> i ich stan. Więcej informacji znajdziesz na <a href="/help">stronie pomocy</a>.</li>
7
8<li>
9<b>Integracja z siecią</b><br>
10Po uruchomieniu I2P, może upłynąć kilka minut zanim Twój węzeł włączy się do sieci I2P i odnajdzie innych użytkowników, więc prosimy o cierpliwość. Kiedy I2p startuje, a także podczas normalnej pracy, wskaźnik tworzenia tuneli po lewej stronie może informować o „odrzucaniu tuneli”, jest to prawidłowe zachowanie. Kiedy przy Twoich <i>tunelach lokalnych<i> wyświetlą się zielone gwiazdki, możesz zacząć robić wiele rzeczy z siecią I2P, co opiszemy poniżej.</i></i>
11</li>
12
13</ul>
14<h3>Usługi I2P</h3>
15
16<ul class="links">
17<li>
18<b>Ukryte usługi i przeglądanie publicznego internetu</b><br>
19W sieci I2P masz dostęp do ukrytych stron („eepsite'ów”) i innych usług, a także możesz hostować własne. Możesz także korzystać z jawnego internetu poprzez wbudowany serwer pośredniczący (outproxy). <a href="https://geti2p.net/pl/about/browser-config" target="_blank">Skonfiguruj swoją przeglądarkę</a>, aby łączyła się przez proxy HTTP na <code>127.0.0.1 port 4444</code>, następnie odwiedź ukrytą stronę lub zwykły, nieszyfrowany adres <code>http://</code>. Jeżeli chcesz zlikwidować lub zmienić dostęp do normalnego internetu, usuń lub zmodyfikuj ustawienie <i>proxy wyjściowe</i>dla <code>false.i2p</code> w <a href="/i2ptunnel/edit?tunnel=0" target="_blank">edytorze tunelu HTTP I2P</a>. Sekcja <a href="#eepsites">„wybrane ukryte usługi”</a> wyświetla kilka wybranych ukrytych stron sieci I2P.</li>
20
21<li>
22<b>Anonimowa el-poczta</b><br>
23Usługa pocztowa Postmana jest dostępna poprzez <a href="/webmail">wbudowanego klienta poczty</a> lub poprzez dowolny zewnętrzny program pocztowy. Można wysyłać i odbierać pocztę ze zwykłego internetu. Aby utworzyć konto, odwiedź stronę <a href="http://hq.postman.i2p/" target="_blank">hq.postman.i2p</a>. Oprócz tego istnieje <a href="http://bote.i2p/" target="_blank">I2P-Bote</a>: zdecentralizowany, w pełni szyfrowany system pocztowy pozwalający wysyłać wiadomości anonimowo/pseudoanonimowo, z interfejsem przeglądarkowym i wbudowaną książką adresową. Instalowalny jako <a href="#plugins">wtyczka</a>.</li>
24
25<li>
26<b>Anonimowa wymiana plików</b><br><a href="/torrents">I2PSnark</a> jest wbudowanym konsolę I2P, klientem sieci BitTorrent zapewniającym szyfrowanie i anonimowość.</li>
27<li>
28<b>Anonimowe pogawędki</b><br>
29Uruchom swój klient IRC (np. HexChat) i połącz go z <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">serwerem</a> na <code>127.0.0.1 port 6668</code>. Nie musisz konfigurować proxy w swoim kliencie IRC, I2P dostarcza lokalny tunel IRC (widoczny w kliencie IRC jako serwer). Twój lokalny tunel IRC I2P na <code>localhost:6668</code> przekieruje Cie na jeden z trzech serwerów IRC hostowanych przez gości: Postman, echelon bądź zl0, których Ty nie znasz, oni się też nie znają, ale cała komunikacja jest szyfrowana i przesyłana przez I2P, aby zapobiec przejęciu. Jak już się połączysz, polecamy dołączyć do kanałów <code>#i2p-chat</code> lub <code>#i2p-dev</code>. Istnieje również oparty o I2P <a href="http://echelon.i2p/qti2pmessenger/">komunikator internetowy</a> umożliwiający niemożliwe do monitorowania anonimowe rozmowy i także alternatywne serwery IRC, Jabbera, czaty przeglądarkowe i inne. Możesz uruchomić swoje własne serwery w sieci I2P lub jeżeli jesteś programistą napisać swoją własną <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/develop/applications" target="_blank">aplikację I2P</a>. Zarówno protokoły UDP i TCP) są <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/docs/how/tech-intro#op.transport" target="_blank">wspierane</a>. Oferujemy także pały dostęp do <a href="http://docs.i2p-projekt.de/javadoc/" target="_blank">API Javy</a>.</li>
30
31<li>
32<b>Fora i blogi</b><br>
33Oprogramowanie blogów, for i CMS-y działają pod I2P, ale zaleca się podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas konfiguracji, pamiętaj także o aktualizacji oprogramowania (np. Php, MySql, Python, Apache) i wyizolowaniu go! Niestety jest niewiele społeczności i for w różnych językach w sieci I2P, <a href="#eepsites">poniżej</a> kilka sugestii.</li>
34
35<li>
36<a name="plugins"></a><b>Wtyczki</b><br>
37Rozszerz możliwości I2P instalując wtyczki do blogowania, pogawędek, wymiany plików i inne zostały przepisane i czekają aż je <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">zainstalujesz</a>! Poczytaj o nich na <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>. Jeżeli jesteś  <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">programistą</a>, pełna platforma programistyczna do tworzenia własnych wtyczek jest dostępna wraz z <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/docs/plugins" target="_blank">dokumentacją</a>.</li>
38
39</ul>
40<h3>Anonimowy szyfrowany hosting www w sieci I2P</h3>
41
42<ul class="links">
43<li>
44<b>Wbudowany serwer www</b><br>
45I2P jest dostarczany wraz z wbudowanym serwerem www, za pomocą którego możesz hostować własną ukrytą stronę („eepsite'a”) w sieci I2P: instancja <a href="https://www.eclipse.org/jetty/" target="_blank">Jetty</a> nasłuchuje na <a href="http://127.0.0.1:7658/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/</a>. Aby udostępnić własną treść, po prostu umieść pliki w katalogu <code>eepsite/docroot/</code> (lub umieść dowolny plik JSP/Servlet .war w <code>eepsite/webapps</code>, bądź standardowy skrypt CGI w <code>eepsite/cgi-bin</code>) i powinno to działać. Możesz także uruchomić alternatywny serwer www przez I2P i zastąpić wbudowany serwer I2P, bądź uruchomić go w innym tunelu.</li>
46
47<li>
48<b>Uruchamianie własnego tunelu</b><br>
49Po starcie, przedefiniowany <a href="/i2ptunnel/" target="_blank">tunel Twojego serwera www</a> jest dostępny (ale nieosiągalny dla innych). Szczegółowe instrukcje o tym jak założyć własną stronę na własnym serwerze www, zarejestrować domenę .i2p i wypromować ją znajdziesz na <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/help/</a>.</li>
50
51</ul>
52<a name="eepsites"></a>
53<h3>Ciekawe ukryte usługi w sieci I2P</h3>
54
55<ul class="links twocol">
56<li>
57<b>Oficjalna strona I2P</b><br><a href="http://i2p-projekt.i2p/pl" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a>: bezpieczne i anonimowe połączenie z <a href="https://geti2p.net/pl/" target="_blank">geti2p.net</a>. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak działa sieć I2P lub jak ją wspomóc, to jest pierwsze miejsce, do którego musisz zajrzeć!</li>
58
59<li>
60<b>Fora społeczności I2P</b><br><a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">Forum dewelopera zzz</a> zawiera dyskusje dotyczące rozwoju I2P.
61
62<a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>: bezpieczne i anonimowe połączenie z forum społeczności I2P, na którym prowadzone są dyskusje dotyczące problemów i pomysłów sieci I2P i innych tematów.</li>
63
64<li>
65<b>Anonimowy pastebin</b><br><a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">zerobin.i2p</a>: bezpieczny i anonimowy serwis do dzielenia się tekstem przez I2P.</li>
66
67<li>
68<b>Zasoby Echelon</b><br><a href="http://echelon.i2p/" target="_blank">echelon.i2p</a>: archiwum oprogramowania I2P wraz z kodem źródłowym, informacjami o I2P, <a href="http://echelon.i2p/I2Pguide/index.html" target="_blank">podręcznikiem dla początkujących</a> (po angielsku) i testowymi kompilacjami węzła I2P.</li>
69
70<li>
71<b>Wiki i2pwiki</b><br><a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Main_Page/pl" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>: zbiór wiedzy o I2P, który każdy może edytować, mnóstwo informacji o I2P, pomoc dla początkujących, dalsze odnośniki i więcej.</li>
72
73<li>
74<b>I2P Planet</b><br><a href="http://planet.i2p/" target="_blank">planet.i2p</a>: agregator subskrypcji RSS zbierający wiadomości z sieci i publikujący je w jednym miejscu. Dobre miejsce, aby zobaczyć działalność społeczności I2P!</li>
75
76<li>
77<b>Zdrowie sieci I2P</b><br><a href="http://stats.i2p/cgi-bin/dashboard.cgi" target="_blank">stats.i2p</a>: skontroluj rozmaite statystyki o liczności i wydajności sieci I2P, strona prowadzona przez zzz.</li>
78
79<li>
80<b>System śledzenia błędów I2P - Trac</b><br><a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a>: strona zgłaszania problemów dotyczących I2P. Dostępna także w zwykłym internecie pod adresem <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>
81</li>
82
83<li>
84<b>Eksploruj I2P</b><br>
85Jest wiele innych stron w sieci I2P - po prostu podążaj za odkrytymi odnośnikami, dodawaj je do ulubionych i odwiedzaj je jak najczęściej!<br>
86</li>
87
88</ul>
89<h2 id="trouble">Rozwiązywanie problemów i dalsza pomoc</h2>
90
91<ul class="links">
92<li>
93<b>Cierpliwości!</b><br>
94Twój węzeł I2P może powoli integrować się z siecią podczas pierwszego uruchomienia, zanim się podłączy i wyszuka innych użytkowników. Im dłużej Twój węzeł I2P pracuje, tym bardziej wydajnie, więc staraj się mieć go włączonego jak najdłużej, najlepiej 24/7! Jeżeli po 30 minutach wskaźnik <i>aktywnych użytkowników</i> wskazuje mniej niż 10, bądź całkowita liczba <i>zintegrowanych</i> uczestników wynosi mniej niż 5, spróbuj co następuje:</li>
95
96<li>
97<b>Sprawdź swoją konfigurację i przydzielenie przepustowości</b><br>
98I2P działa najlepiej, jeżeli poprawnie zdefiniujesz parametry swojego łącza internetowego w zakładce <a href="/config">konfiguracji łącza</a>. Domyślnie I2P ma przypisane bardzo oszczędne wartości, nieodpowiadające współczesnym połączeniom, więc prosimy przejrzeć je i ustawić, jeżeli jest to konieczne. Im więcej przepustowości udostępnisz, w szczególności <i>wysyłania</i>, tym więcej skorzystasz z sieci.</li>
99
100<li>
101<b>Zapory sieciowe, modemy, rutery</b><br>
102Jeżeli jest to możliwe, upewnij się, że Java/I2P może odpierać połączenia przychodzące z internetu konfigurując odpowiednio swój modem/ruter/zaporę na komputerze. Jeżeli jesteś za restrykcyjną zaporą sieciową, ale możesz tworzyć połączenia wychodzące, I2P wciąż będzie działało: wyłącz ruch przychodzący i polegaj na <a href="http://i2p-projekt.i2p/en/docs/transport/ssu" target="_blank">SSU</a> (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punching_(networking)" target="_blank">«firewall hole punching»</a>), aby połączyć się z siecią, przy czym po lewej stronie ujrzysz „sieć: za zaporą”. Dla optymalnej wydajności, upewnij się, że <a href="/confignet">skonfigurowany port</a> jest dostępny z zewnątrz. Więcej informacji poniżej.</li>
103
104<li>
105<b>Sprawdź ustawienia proxy</b><br>
106Jeżeli nie możesz połączyć się z jakąkolwiek stroną (nawet z <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a>), upewnij się, że serwer pośredniczący (proxy) w Twojej przeglądarce jest skonfigurowany dla HTTP (<i>nie</i> HTTPS i <i>nie</i> SOCKS) na <code>127.0.0.1 port 4444</code>. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zajrzyj do <a href="https://geti2p.net/pl/about/browser-config" target="_blank">tego poradnika</a>.</li>
107
108<li>
109<b>Sprawdź dziennik</b><br><a href="/logs">Dziennik</a> może okazać się pomocny podczas rozwiązywania problemów. Możesz zechcieć przedstawić błędy na naszym <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">forum</a> lub wkleić je na <a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">zerobin.i2p</a> i poprosić o pomoc na IRC.</li>
110
111<li>
112<b>Sprawdź aktualność Javy</b><br>
113Upewnij się, że oprogramowanie Java jest aktualne. Wersja 7 jest wymagana, wersja 8 jest zalecana. Sprawdź wersję Javy na górze <a href="/logs">strony dziennika</a>.</li>
114<li>
115<b>Problemy związane z uruchamianiem na starszym sprzęcie</b><br>
116[Linux/BSD] Jeżeli masz problem z uruchomieniem węzła przez <code>i2p/i2prouter start</code>, spróbuj wywołać skrypt <code>runplain.sh</code> w tym samym katalogu. Uprawnienia administratora (root) nie są wymagane do działania I2P. Jeżeli musisz skompilować <a href="http://i2p-projekt.i2p/en/misc/jbigi" target="_blank">bibliotekę jBigi</a> (co jest czasami niezbędne), przewertuj dokumentację, fora lub zapytaj na naszym <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">kanale deweloperów na IRC</a>.</li>
117
118<li>
119<b>Włącz UPnP</b><br>
120Twój modem czy też ruter prawdopodobnie wspiera automatyczne przekierowanie portów metodą UPnP. Upewnij się, że UPnP jest włączone na Twoim ruterze/modemie. Następnie zrestartuj <a href="/">węzeł I2P</a>. Jeżeli się uda, po zakończeniu testów połączenia w panelu bocznym ujrzysz komunikat „sieć: OK”</li>
121
122<li>
123<b>Przekierowanie portów</b><br>
124Dla lepszego połączenia, otwórz <a href="/confignet">port używany przez I2P</a> na swoim modemie, ruterze czy też zaporze sieciowej. Więcej informacji o przekierowaniu portów pojawi się <a href="TODO" target="_blank">wkrótce</a>, zajrzyj też na nasze fora i kanały IRC. Zauważ, że I2P nie wspiera połączenia z internetem poprzez proxy http lub socks [możesz pomóc?], ale możesz łączyć się z serwerami proxy przez I2P, po połączeniu się do sieci.</li>
125
126<li>
127<b>Wsparcie online</b><br>
128Możesz przejrzeć informacje na <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/" target="_blank">stronie I2P</a>, napisać na <a href="http://forums.i2p/" target="_blank">forum dyskusyjnym I2P</a> lub posiedzieć na IRC w sieci I2P na kanale <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> lub <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a>. Te kanały są także dostępne poza anonimową siecią I2P na <a href="irc://irc.freenode.net/i2p">Freenode IRC</a>.</li>
129
130<li>
131<b>Raportowanie błędów</b><br>
132Aby zgłosić błąd, wypełnij formularz na <a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a> lub w zwykłym internecie na <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>. Dyskusje związane z rozwojem I2P odbywają się na <a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">forum dewelopera zzz</a> bądź na kanale <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">i2p-dev</a> na IRC. Kod źródłowy można przejrzeć na <a href="https://github.com/i2p/i2p.i2p" target="_blank">Githubie</a>. Do organizacji kodu źródłowego używamy <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/guides/monotone" target="_blank">monotone</a> - możesz anonimowo sklonować nasze repozytorium kodu źródłowego, ale kod przyjmujemy tylko po uzgodnieniu z innymi programistami.</li>
133
134<li>
135<b>Zaangażuj się!</b><br>
136I2P jest rozwijane głównie bezinteresownie, poprzez wolontariat członków społeczności. Chętnie przyjmiemy <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/donate" target="_blank">datki</a>, które zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych kosztów administracyjnych. Przyznajemy <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/bounties" target="_blank">nagrody pieniężne</a> za rozwiązanie problemów programistycznych, potrzebujemy więcej <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/guides/new-developers" target="_blank">programistów Javy</a>, <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/guides/new-translatorsl" target="_blank">tłumaczy</a>, a także zwykłych użytkowników i agitatorów I2P. Im sieć I2P jest większa, tym więcej można na niej skorzystać, więc po prostu rozreklamuj I2P wśród swoich znajomych (i pomóż im ją zainstalować i skonfigurować). Więcej informacji odnośnie tego jak wspomóc sieć I2P, znajdziesz w sekcji <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved" target="_blank">„zaangażuj się”</a> na naszej stronie.</li>
137
138</ul>
139<div class="topness"><a href="#top">[powrót na górę]</a></div>
140</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.