source: installer/resources/readme/readme_sv.html @ 3e09413

Last change on this file since 3e09413 was 3e09413, checked in by zzz <zzz@…>, 4 years ago

Console: Readme page link fixes (tickets #1789, #1790)

  • Property mode set to 100644
File size: 4.7 KB
Line 
1<div lang="sv">
2
3<p>Om du just har startat I2P kommer de "Aktiva: #/#" b&ouml;rja &ouml;ka inom
4n&aring;gra f&aring; minuter och du kommer se en destination kallad "delade
5klienter" p&aring; den v&auml;nstra listan (om inte <a href="#trouble">se
6nedan</a>). N&auml;r de syns kan du:</p>
7<ul>
8 <li><b>surfa p&aring; "eepsidor"</b> - inom I2P finns det anonyma sajter -
9     st&auml;ll in din webbl&auml;sare till att anv&auml;nda <b>HTTP proxy vid
10127.0.0.1 port 4444</b>, surfa sen till en eepsida:<br>
11     <ul class="links">
12         <li><a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a>: en anonym och
13s&auml;ker anslutning till <a 
14href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a></li>
15         <li><a href="http://i2p-projekt.i2p/sv/">i2p-projekt.i2p</a>:
16              s&auml;ker och anonym anslutning till <a 
17href="https://geti2p.net/sv/">geti2p.net</a></li>
18         <li><a href="http://i2pwiki.i2p/">i2pwiki.i2p</a>: i2pwiki eepsida, en
19wiki som alla kan f&ouml;r&auml;ndra, inneh&aring;ller m&aring;nga l&auml;nkar</li>
20         <li><a href="http://echelon.i2p">echelon.i2p</a>: programvaruförråd och information om I2P</li>
21         <li><a href="http://zerobin.i2p">zerobin.i2p</a>: anonym och säker pastebin</li>
22     </ul><br>
23     Det finns m&aring;nga fler eepsidor - f&ouml;lj bara l&auml;nkarna fr&aring;n dom du ser,
24     spara dina favoriter och bes&ouml;k dom ofta!</li>
25 <li><b>surfa p&aring; n&auml;tet</b> - det finns f&ouml;r n&auml;rvarande en "utproxy" i I2P
26som &auml;r ansluten
27     till din egen HTTP proxt p&aring; port 4444 - st&auml;ll helt enkelt in din
28webl&auml;sares proxy till
29     att anv&auml;nda den och g&aring; till vilken vanlig URL som helst - dina
30fr&ouml;fr&aring;gningar kommer skickas
31     genom I2P ntverket.</li>
32 <li><b>&ouml;verf&ouml;ra filer</b> - det finns en integrerad <a 
33href="i2psnark/">&ouml;vers&auml;tting</a> av
34     <a href="http://www.klomp.org/snark/">Snark</a> <a 
35href="http://www.bittorrent.com/">BitTorrent</a>
36     klienten.</li>
37 <li><b>maila anonymt</b> - postman har skapat ett emailsystem som
38fungerar med vanliga email-klienter
39     (POP3 / SMTP),som l&aring;ter dig skicka email inom I2P s&aring; v&auml;l som till
40och fr&aring;n det vanliga Internet!
41     skaffa dig ett konto hos <a 
42href="http://hq.postman.i2p/">hq.postman.i2p</a>.
43     Vi skickar med <a href="/webmail">susimail</a>,
44     som &auml;r en webb-baserad anonymt inriktad pop3/smtp-klient, inst&auml;lld
45till att ansluta till postmans email-tj&auml;nst.</li>
46 <li><b>chatta anonymt</b> - starta din IRC-klient och anslut till
47servern vid
48     <b>127.0.0.1 port 6668</b>.  Den pekar mot en av tv&aring; anonyma IRC
49servrar,
50        men varken du eller dom vet var den andra &auml;r.</li>
51 <li><b>blogga anonymt</b> - kika p&aring; <a 
52href="http://syndie-project.i2p/">Syndie</a></li>
53 <li>och mycket mer</li>
54</ul>
55
56<h2>Vill du ha en egen eepsida?</h2>
57
58<p>Vi har skickat med mjukvara som l&aring;ter dig driva en egen eepsida - en
59<a href="https://www.eclipse.org/jetty/">Jetty</a> instans lyssnar p&aring; 
60<a href="http://127.0.0.1:7658/">http://127.0.0.1:7658/</a>.  L&auml;gg helt
61enkelt dina filer i
62<code>eepsite/docroot/</code> mappen (eller standard JSP/Servlet
63<code>.war</code>
64filer i <code>eepsite/webapps</code>, eller standard CGI-script i
65<code>eepsite/cgi-bin</code>)
66s&aring; kommer de synas.  N&auml;r du startat en <a href="/i2ptunnel/">eepsite
67tunnel</a> som pekar p&aring; Jetty-server, s&aring; kommer sajten vara m&ouml;jlig att n&aring; f&ouml;r
68alla andra.
69Mer detaljerade instruktioner f&ouml;r att skapa en eepsite finns p&aring; 
70<a href="http://127.0.0.1:7658/">din tillf&auml;lliga eepsite</a>.
71</p>
72
73<h2><a name="trouble">Problem</a></h2>
74
75<p>Ha t&aring;lamod - I2P kan ta tid att starta f&ouml;rsta g&aring;ngen, medan den s&ouml;ker
76efter noder att ansluta till.
77Om, efter 30 minuter, "Aktiva: anslutna/anslutna nyligen" statistiken
78visar mindre &auml;n 10 anslutna
79noder, b&ouml;r du &ouml;ppna port 8887 i din brandv&auml;gg.
80Om du inte lyckas bes&ouml;ka n&aring;gra eepsidor alls (inte ens <a 
81href="http://i2p-projekt.i2p/">i2p-projekt.i2p</a>),
82f&ouml;rs&auml;kra dig om att din webbl&auml;sare &auml;r inst&auml;lld till att av&auml;nda en proxy,
83127.0.0.1 p&aring; port 4444.
84Du kanske ocks&aring; vill kika p&aring; information p&aring; 
85<a href="http://i2p-projekt.i2p/">I2Ps webbsida</a>, fr&aring;ga fr&aring;gor p&aring; 
86<a href="http://forum.i2p/">I2P diskussions forumet</a>, eller kika
87f&ouml;rbi
88<a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> eller <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a>
89p&aring; IRC på <a 
90href="irc://irc.freenode.net/i2p">irc.freenode.net</a>, irc.postman.i2p, irc.dg.i2p
91eller irc.echelon.i2p (de &auml;r alla sammankopplade).</p>
92</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.