source: installer/resources/readme/readme_sv.html @ 58b38b2

Last change on this file since 58b38b2 was 58b38b2, checked in by zzz <zzz@…>, 3 years ago

Remove forum.i2p links

  • Property mode set to 100644
File size: 4.7 KB
Line 
1<div lang="sv">
2
3<p>Om du just har startat I2P kommer de "Aktiva: #/#" b&ouml;rja &ouml;ka inom
4n&aring;gra f&aring; minuter och du kommer se en destination kallad "delade
5klienter" p&aring; den v&auml;nstra listan (om inte <a href="#trouble">se
6nedan</a>). N&auml;r de syns kan du:</p>
7<ul>
8 <li><b>surfa p&aring; "eepsidor"</b> - inom I2P finns det anonyma sajter -
9     st&auml;ll in din webbl&auml;sare till att anv&auml;nda <b>HTTP proxy vid
10127.0.0.1 port 4444</b>, surfa sen till en eepsida:<br>
11     <ul class="links">
12<!--
13         <li><a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a>: en anonym och
14s&auml;ker anslutning till <a
15href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a></li>
16-->
17         <li><a href="http://i2p-projekt.i2p/sv/">i2p-projekt.i2p</a>:
18              s&auml;ker och anonym anslutning till <a 
19href="https://geti2p.net/sv/">geti2p.net</a></li>
20         <li><a href="http://i2pwiki.i2p/">i2pwiki.i2p</a>: i2pwiki eepsida, en
21wiki som alla kan f&ouml;r&auml;ndra, inneh&aring;ller m&aring;nga l&auml;nkar</li>
22         <li><a href="http://echelon.i2p">echelon.i2p</a>: programvaruförråd och information om I2P</li>
23         <li><a href="http://zerobin.i2p">zerobin.i2p</a>: anonym och säker pastebin</li>
24     </ul><br>
25     Det finns m&aring;nga fler eepsidor - f&ouml;lj bara l&auml;nkarna fr&aring;n dom du ser,
26     spara dina favoriter och bes&ouml;k dom ofta!</li>
27 <li><b>surfa p&aring; n&auml;tet</b> - det finns f&ouml;r n&auml;rvarande en "utproxy" i I2P
28som &auml;r ansluten
29     till din egen HTTP proxt p&aring; port 4444 - st&auml;ll helt enkelt in din
30webl&auml;sares proxy till
31     att anv&auml;nda den och g&aring; till vilken vanlig URL som helst - dina
32fr&ouml;fr&aring;gningar kommer skickas
33     genom I2P ntverket.</li>
34 <li><b>&ouml;verf&ouml;ra filer</b> - det finns en integrerad <a 
35href="i2psnark/">&ouml;vers&auml;tting</a> av
36     <a href="http://www.klomp.org/snark/">Snark</a> <a 
37href="http://www.bittorrent.com/">BitTorrent</a>
38     klienten.</li>
39 <li><b>maila anonymt</b> - postman har skapat ett emailsystem som
40fungerar med vanliga email-klienter
41     (POP3 / SMTP),som l&aring;ter dig skicka email inom I2P s&aring; v&auml;l som till
42och fr&aring;n det vanliga Internet!
43     skaffa dig ett konto hos <a 
44href="http://hq.postman.i2p/">hq.postman.i2p</a>.
45     Vi skickar med <a href="/webmail">susimail</a>,
46     som &auml;r en webb-baserad anonymt inriktad pop3/smtp-klient, inst&auml;lld
47till att ansluta till postmans email-tj&auml;nst.</li>
48 <li><b>chatta anonymt</b> - starta din IRC-klient och anslut till
49servern vid
50     <b>127.0.0.1 port 6668</b>.  Den pekar mot en av tv&aring; anonyma IRC
51servrar,
52        men varken du eller dom vet var den andra &auml;r.</li>
53 <li><b>blogga anonymt</b> - kika p&aring; <a 
54href="http://syndie-project.i2p/">Syndie</a></li>
55 <li>och mycket mer</li>
56</ul>
57
58<h2>Vill du ha en egen eepsida?</h2>
59
60<p>Vi har skickat med mjukvara som l&aring;ter dig driva en egen eepsida - en
61<a href="https://www.eclipse.org/jetty/">Jetty</a> instans lyssnar p&aring; 
62<a href="http://127.0.0.1:7658/">http://127.0.0.1:7658/</a>.  L&auml;gg helt
63enkelt dina filer i
64<code>eepsite/docroot/</code> mappen (eller standard JSP/Servlet
65<code>.war</code>
66filer i <code>eepsite/webapps</code>, eller standard CGI-script i
67<code>eepsite/cgi-bin</code>)
68s&aring; kommer de synas.  N&auml;r du startat en <a href="/i2ptunnel/">eepsite
69tunnel</a> som pekar p&aring; Jetty-server, s&aring; kommer sajten vara m&ouml;jlig att n&aring; f&ouml;r
70alla andra.
71Mer detaljerade instruktioner f&ouml;r att skapa en eepsite finns p&aring; 
72<a href="http://127.0.0.1:7658/">din tillf&auml;lliga eepsite</a>.
73</p>
74
75<h2><a name="trouble">Problem</a></h2>
76
77<p>Ha t&aring;lamod - I2P kan ta tid att starta f&ouml;rsta g&aring;ngen, medan den s&ouml;ker
78efter noder att ansluta till.
79Om, efter 30 minuter, "Aktiva: anslutna/anslutna nyligen" statistiken
80visar mindre &auml;n 10 anslutna
81noder, b&ouml;r du &ouml;ppna port 8887 i din brandv&auml;gg.
82Om du inte lyckas bes&ouml;ka n&aring;gra eepsidor alls (inte ens <a 
83href="http://i2p-projekt.i2p/">i2p-projekt.i2p</a>),
84f&ouml;rs&auml;kra dig om att din webbl&auml;sare &auml;r inst&auml;lld till att av&auml;nda en proxy,
85127.0.0.1 p&aring; port 4444.
86Du kanske ocks&aring; vill kika p&aring; information p&aring; 
87<a href="http://i2p-projekt.i2p/">I2Ps webbsida</a>, <!-- fr&aring;ga fr&aring;gor p&aring; 
88<a href="http://forum.i2p/">I2P diskussions forumet</a>, --> eller kika
89f&ouml;rbi
90<a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> eller <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a>
91p&aring; IRC på <a 
92href="irc://irc.freenode.net/i2p">irc.freenode.net</a>, irc.postman.i2p, irc.dg.i2p
93eller irc.echelon.i2p (de &auml;r alla sammankopplade).</p>
94</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.