source: installer/resources/readme/readme_sv.html @ e21479a

Last change on this file since e21479a was e21479a, checked in by str4d <str4d@…>, 3 years ago

Cleanup & formatting tidyups for welcome page readmes, remove unneeded classes

  • Property mode set to 100644
File size: 4.5 KB
Line 
1<div lang="sv">
2
3<p>Om du just har startat I2P kommer de "Aktiva: #/#" b&ouml;rja &ouml;ka inom n&aring;gra f&aring; minuter och du kommer se en destination kallad "delade klienter" p&aring; den v&auml;nstra listan (om inte <a href="#trouble">se nedan</a>). N&auml;r de syns kan du:</p>
4
5<ul>
6
7<li><b>surfa p&aring; "eepsidor"</b> - inom I2P finns det anonyma sajter - st&auml;ll in din webbl&auml;sare till att anv&auml;nda HTTP proxy vid <code>127.0.0.1 port 4444</code>, surfa sen till en eepsida:<br>
8
9<ul class="links twocol">
10<!--
11<li><a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a>: en anonym och s&auml;ker anslutning till <a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a></li>
12-->
13<li><a href="http://i2p-projekt.i2p/sv/">i2p-projekt.i2p</a>: s&auml;ker och anonym anslutning till <a href="https://geti2p.net/sv/">geti2p.net</a></li>
14<li><a href="http://i2pwiki.i2p/">i2pwiki.i2p</a>: i2pwiki eepsida, en wiki som alla kan f&ouml;r&auml;ndra, inneh&aring;ller m&aring;nga l&auml;nkar</li>
15<li><a href="http://echelon.i2p">echelon.i2p</a>: programvaruförråd och information om I2P</li>
16<li><a href="http://zerobin.i2p">zerobin.i2p</a>: anonym och säker pastebin</li>
17<li>Det finns m&aring;nga fler eepsidor - f&ouml;lj bara l&auml;nkarna fr&aring;n dom du ser, spara dina favoriter och bes&ouml;k dom ofta!</li>
18</ul>
19
20</li>
21
22<li><b>surfa p&aring; n&auml;tet</b> - det finns f&ouml;r n&auml;rvarande en "utproxy" i I2P som &auml;r ansluten till din egen HTTP proxt p&aring; port 4444 - st&auml;ll helt enkelt in din webl&auml;sares proxy till att anv&auml;nda den och g&aring; till vilken vanlig URL som helst - dina fr&ouml;fr&aring;gningar kommer skickas genom I2P ntverket.</li>
23<li><b>&ouml;verf&ouml;ra filer</b> - det finns en integrerad <a href="/torrents">&ouml;vers&auml;tting</a> av <a href="http://www.klomp.org/snark/">Snark</a> BitTorrent klienten.</li>
24<li><b>maila anonymt</b> - postman har skapat ett emailsystem som fungerar med vanliga email-klienter (POP3 / SMTP),som l&aring;ter dig skicka email inom I2P s&aring; v&auml;l som till och fr&aring;n det vanliga Internet! skaffa dig ett konto hos <a href="http://hq.postman.i2p/">hq.postman.i2p</a>. Vi skickar med <a href="/webmail">Susimail</a>, som &auml;r en webb-baserad anonymt inriktad pop3/smtp-klient, inst&auml;lld till att ansluta till postmans email-tj&auml;nst.</li>
25<li><b>chatta anonymt</b> - starta din IRC-klient och anslut till servern vid <code>127.0.0.1 port 6668</code>. Den pekar mot en av tv&aring; anonyma IRC servrar, men varken du eller dom vet var den andra &auml;r.</li>
26<li><b>blogga anonymt</b> - kika p&aring; <a href="http://syndie-project.i2p/">Syndie</a></li>
27<li>och mycket mer</li>
28
29</ul>
30
31<h3>Vill du ha en egen eepsida?</h3>
32
33<p>Vi har skickat med mjukvara som l&aring;ter dig driva en egen eepsida - en <a href="https://www.eclipse.org/jetty/">Jetty</a> instans lyssnar p&aring; <a href="http://127.0.0.1:7658/">http://127.0.0.1:7658/</a>. L&auml;gg helt enkelt dina filer i <code>eepsite/docroot/</code> mappen (eller standard JSP/Servlet <code>.war</code> filer i <code>eepsite/webapps</code>, eller standard CGI-script i <code>eepsite/cgi-bin</code>) s&aring; kommer de synas. N&auml;r du startat en <a href="/i2ptunnel/">eepsite tunnel</a> som pekar p&aring; Jetty-server, s&aring; kommer sajten vara m&ouml;jlig att n&aring; f&ouml;r alla andra. Mer detaljerade instruktioner f&ouml;r att skapa en eepsite finns p&aring; <a href="http://127.0.0.1:7658/">din tillf&auml;lliga eepsite</a>.</p>
34
35<h3 id="trouble">Problem</h3>
36
37<p>Ha t&aring;lamod - I2P kan ta tid att starta f&ouml;rsta g&aring;ngen, medan den s&ouml;ker efter noder att ansluta till. Om, efter 30 minuter, "Aktiva: anslutna/anslutna nyligen" statistiken visar mindre &auml;n 10 anslutna noder, b&ouml;r du &ouml;ppna port 8887 i din brandv&auml;gg. Om du inte lyckas bes&ouml;ka n&aring;gra eepsidor alls (inte ens <a href="http://i2p-projekt.i2p/">i2p-projekt.i2p</a>), f&ouml;rs&auml;kra dig om att din webbl&auml;sare &auml;r inst&auml;lld till att av&auml;nda en proxy, <code>127.0.0.1 p&aring; port 4444</code>. Du kanske ocks&aring; vill kika p&aring; information p&aring; <a href="http://i2p-projekt.i2p/">I2Ps webbsida</a>,<!-- fr&aring;ga fr&aring;gor p&aring; <a href="http://forum.i2p/">I2P diskussions forumet</a>,--> eller kika f&ouml;rbi <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> eller <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a> p&aring; IRC på <a href="irc://irc.freenode.net/i2p"><code>irc.freenode.net</code></a>, <code>irc.postman.i2p</code>, <code>irc.dg.i2p</code> eller <code>irc.echelon.i2p</code> (de &auml;r alla sammankopplade).</p>
38
39</div>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.