Ignore:
Timestamp:
May 19, 2016 7:03:53 PM (5 years ago)
Author:
zzz <zzz@…>
Branches:
master
Children:
101d069
Parents:
86a35f1
Message:

Config files, eepsite help: Add path information for OS X
and Windows as a service. (ticket #1495)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • installer/resources/eepsite/docroot/help/index_sv.html

  r86a35f1 r18b61e7  
  2626
  2727 <p>Det här är din eepsite, din egen anonyma I2P-webbserver - redigera bara filerna
  28      under <code>~/.i2p/eepsite/docroot/</code> (Linux, OS X)
  29      eller <code>%APPDATA%\I2P\eepsite\docroot\</code> (Windows)
   28     under <code>~/.i2p/eepsite/docroot/</code> (Linux),
   29 <code>%APPDATA%\I2P\eepsite\docroot\</code> (Windows),
   30 eller <code>/Users/(user)/Library/Application Support/i2p</code> (Mac),
  3031 så kommer andra kunna nå dem efter att du följt instruktionerna nedan.
  3132 I I2P så adresseras eepsajter med en 'nyckel', som representeras som en väldigt lång Base64-sträng.
   
  6970     Förhoppningsvis fungerade det.</li>
  7071 <li>Innan du berättar för världen om den nya eepsajt borde du lägga till lite innehåll.
  71      Gå till <code>~/.i2p/eepsite/docroot/</code> (på Linux eller OS X) eller <code>%APPDATA%\I2P\eepsite\docroot\</code> (på Windows)
   72     Gå till <code>~/.i2p/eepsite/docroot/</code>  (Linux),
   73 <code>%APPDATA%\I2P\eepsite\docroot\</code> (Windows),
   74 eller <code>/Users/(user)/Library/Application Support/i2p</code> (Mac),
  7275     och ersätt omdirigeringssidan index.html med ditt eget innehåll. Virtuella mappar fungerar, så du kan serva filer från en
  7376     underkatalog utan att behöva ge en sida med länkar till filer. Om du behöver en mall för en enkel sajt så
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.