Changeset 70f07e5b


Ignore:
Timestamp:
Jan 22, 2009 4:03:12 PM (12 years ago)
Author:
zzz <zzz@…>
Branches:
master
Children:
a446821
Parents:
173e8a04
Message:

sv encoding take 3

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • readme_sv.html

  r173e8a04 r70f07e5b  
  1 <p align=right><font size="-1"><a href="/index.jsp?lang=en">English</a> | <a href="/index.jsp?lang=de">Deutsch</a> | <a href="/index.jsp?lang=nl">Nederlands</a> | Svenska</font></p>
  2 <p>Om du just har startat I2P kommer de "Aktiva: #/#" börja öka inom några få minuter och du kommer se en destination kallad "delade klienter" på den vänstra listan (om inte <a href="#trouble">se nedan</a>). När de syns kan du:</p>
   1<p align=right><font size="-1"><a href="/index.jsp?lang=en">English</a>
   2| <a href="/index.jsp?lang=de">Deutsch</a> | <a
   3href="/index.jsp?lang=nl">Nederlands</a> | Svenska</font></p>
   4<p>Om du just har startat I2P kommer de "Aktiva: #/#" b&ouml;rja &ouml;ka inom
   5n&aring;gra f&aring; minuter och du kommer se en destination kallad "delade
   6klienter" p&aring; den v&auml;nstra listan (om inte <a href="#trouble">se
   7nedan</a>). N&auml;r de syns kan du:</p>
  38<ul>
  4  <li><b>surfa på "eepsidor"</b> - inom I2P finns det anonyma sajter -
  5      ställ in din webbläsare till att använda <b>HTTP proxy vid localhost port 4444</b>, surfa sen till en eepsida -
   9 <li><b>surfa p&aring; "eepsidor"</b> - inom I2P finns det anonyma sajter -
   10     st&auml;ll in din webbl&auml;sare till att anv&auml;nda <b>HTTP proxy vid
   11localhost port 4444</b>, surfa sen till en eepsida -
  612     <ul>
  7          <li><a href="http://inproxy.tino.i2p/status.php">inproxy.tino.i2p</a> och
  8              <a href="http://perv.i2p/stats.cgi">perv.i2p</a>: för statistic över aktiva eepsidor</li>
  9          <li><a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a>: en anonym och säker anslutning till <a href="http://forum.i2p2.de/">forum.i2p2.de</a></li>
  10          <li><a href="http://www.i2p2.i2p/">www.i2p2.i2p</a> en spegel <a href="http://i2p-projekt.i2p">i2p-projekt.i2p</a>:
  11               säker och anonym anslutning till <a href="http://www.i2p2.de/">www.i2p2.de</a></li>
  12          <li><a href="http://eepsites.i2p/">eepsites.i2p</a>: en anonym sökmotor</li>
  13          <li><a href="http://ugha.i2p/">ugha.i2p</a>: ugha's eepsida, en wiki som alla kan förändra, innehåller många länkar</li>
  14          <li><a href="http://fproxy.tino.i2p">fproxy.tino.i2p</a>: Freenet proxy</li>
   13         <li><a
   14href="http://inproxy.tino.i2p/status.php">inproxy.tino.i2p</a> och
   15             <a href="http://perv.i2p/stats.cgi">perv.i2p</a>: f&ouml;r
   16statistic &ouml;ver aktiva eepsidor</li>
   17         <li><a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a>: en anonym och
   18s&auml;ker anslutning till <a
   19href="http://forum.i2p2.de/">forum.i2p2.de</a></li>
   20         <li><a href="http://www.i2p2.i2p/">www.i2p2.i2p</a> en spegel
   21<a href="http://i2p-projekt.i2p">i2p-projekt.i2p</a>:
   22              s&auml;ker och anonym anslutning till <a
   23href="http://www.i2p2.de/">www.i2p2.de</a></li>
   24         <li><a href="http://eepsites.i2p/">eepsites.i2p</a>: en anonym
   25s&ouml;kmotor</li>
   26         <li><a href="http://ugha.i2p/">ugha.i2p</a>: ugha's eepsida, en
   27wiki som alla kan f&ouml;r&auml;ndra, inneh&aring;ller m&aring;nga l&auml;nkar</li>
   28         <li><a href="http://fproxy.tino.i2p">fproxy.tino.i2p</a>:
   29Freenet proxy</li>
  1530     </ul>
  16      Det finns många fler eepsidor - följ bara länkarna från dom du ser,
  17      spara dina favoriter och besök dom ofta!</li>
  18  <li><b>surfa på nätet</b> - det finns för närvarande en "utproxy" i I2P som är ansluten
  19      till din egen HTTP proxt på port 4444 - ställ helt enkelt in din webläsares proxy till
  20      att använda den och gå till vilken vanlig URL osm helst - dina fröfrågningar kommer skickas
  21      genom I2P nätverket.</li>
  22  <li><b>överföra filer</b> - det finns en integrerad <a href="i2psnark/">adaption</a> av
  23      <a href="http://www.klomp.org/snark/">Snark</a> <a href="http://www.bittorrent.com/">BitTorrent</a>
   31     Det finns m&aring;nga fler eepsidor - f&ouml;lj bara l&auml;nkarna fr&aring;n dom du ser,
   32     spara dina favoriter och bes&ouml;k dom ofta!</li>
   33 <li><b>surfa p&aring; n&auml;tet</b> - det finns f&ouml;r n&auml;rvarande en "utproxy" i I2P
   34som &auml;r ansluten
   35     till din egen HTTP proxt p&aring; port 4444 - st&auml;ll helt enkelt in din
   36webl&auml;sares proxy till
   37     att anv&auml;nda den och g&aring; till vilken vanlig URL som helst - dina
   38fr&ouml;fr&aring;gningar kommer skickas
   39     genom I2P n&auml;tverket.</li>
   40 <li><b>&ouml;verf&ouml;ra filer</b> - det finns en integrerad <a
   41href="i2psnark/">adaption</a> av
   42     <a href="http://www.klomp.org/snark/">Snark</a> <a
   43href="http://www.bittorrent.com/">BitTorrent</a>
  2444     klienten.</li>
  25  <li><b>maila anonymt</b> - postman har skapat ett emailsystem som är fungerar med vanliga email-klienter
  26      (POP3 / SMTP),som låter dig skicka email inom I2P så väl som till och från det vanliga Internet!
  27      skaffa dig ett konto hos <a href="http://hq.postman.i2p/">hq.postman.i2p</a>.
   45 <li><b>maila anonymt</b> - postman har skapat ett emailsystem som &auml;r
   46fungerar med vanliga email-klienter
   47     (POP3 / SMTP),som l&aring;ter dig skicka email inom I2P s&aring; v&auml;l som till
   48och fr&aring;n det vanliga Internet!
   49     skaffa dig ett konto hos <a
   50href="http://hq.postman.i2p/">hq.postman.i2p</a>.
  2851     Vi skickar med <a href="/susimail/susimail">susimail</a>,
  29      som är en webb-baserad anonymt inriktad pop3/smtp-klient, inställd till att ansluta till postmans email-tjänst.</li>
  30  <li><b>chatta anonymt</b> - starta din IRC-klient och anslut till servern vid
  31      <b>localhost port 6668</b>.  Den pekar mot en av två anonyma IRC servrar,
  32         men varken du eller dom vet var den andra är.</li>
  33  <li><b>bloga anonymt</b> - kika på <a href="http://syndie.i2p2.de/">Syndie</a></li>
   52     som &auml;r en webb-baserad anonymt inriktad pop3/smtp-klient, inst&auml;lld
   53till att ansluta till postmans email-tj&auml;nst.</li>
   54 <li><b>chatta anonymt</b> - starta din IRC-klient och anslut till
   55servern vid
   56     <b>localhost port 6668</b>.  Den pekar mot en av tv&aring; anonyma IRC
   57servrar,
   58        men varken du eller dom vet var den andra &auml;r.</li>
   59 <li><b>bloga anonymt</b> - kika p&aring; <a
   60href="http://syndie.i2p2.de/">Syndie</a></li>
  3461 <li>och mycket mer</li>
  3562</ul>
   
  3764<h2>Vill du ha en egen eepsida?</h2>
  3865
  39 <p>Vi har skickat med mjukvara som låter dig driva en egen eepsida - en
  40 <a href="http://jetty.mortbay.org/">Jetty</a> instans lyssnar på
  41 <a href="http://localhost:7658/">http://localhost:7658/</a>.  Lägg helt enkelt dina filer i
  42 <code>eepsite/docroot/</code> mappen (eller standard JSP/Servlet <code>.war</code>
  43 filer i <code>eepsite/webapps</code>, eller standard CGI-script i <code>eepsite/cgi-bin</code>)
  44 så kommer de synas.  När du startat en <a href="/i2ptunnel/">eepsite tunnel</a> som pekar på Jetty-server, så kommer sajten möjlig att nå för alla andra.
  45 Mer detaljerade instruktionr för att skapa en eepsite finns på
  46 <a href="http://localhost:7658/">din tillfälliga eepsite</a>.
   66<p>Vi har skickat med mjukvara som l&aring;ter dig driva en egen eepsida - en
   67<a href="http://jetty.mortbay.org/">Jetty</a> instans lyssnar p&aring;
   68<a href="http://localhost:7658/">http://localhost:7658/</a>.  L&auml;gg helt
   69enkelt dina filer i
   70<code>eepsite/docroot/</code> mappen (eller standard JSP/Servlet
   71<code>.war</code>
   72filer i <code>eepsite/webapps</code>, eller standard CGI-script i
   73<code>eepsite/cgi-bin</code>)
   74s&aring; kommer de synas.  N&auml;r du startat en <a href="/i2ptunnel/">eepsite
   75tunnel</a> som pekar p&aring; Jetty-server, s&aring; kommer sajten m&ouml;jlig att n&aring; f&ouml;r
   76alla andra.
   77Mer detaljerade instruktionr f&ouml;r att skapa en eepsite finns p&aring;
   78<a href="http://localhost:7658/">din tillf&auml;lliga eepsite</a>.
  4779</p>
  4880
  4981<h2><a name="trouble">Problem</a></h2>
  5082
  51 <p>Ha tålamod - I2P kan ta tid att starta första gången, medan den söker efter noder att ansluta till.
  52 Om, efter 30 minuter, "Aktiva: anslutna/anslutna nyligen" statistiken visar mindre än 10 anslutna
  53 noder, bör du öppna port 8887 i din brandvägg.
  54 Om du inte lyckas besöka några eepsidor alls (inte ens <a href="http://www.i2p2.i2p/">www.i2p2.i2p</a>),
  55 försäkra dig om att din webbläsare är inställd till att avända en proxy, localhost på port 4444.
  56 Du kanska också vill kika på information på 
  57 <a href="http://www.i2p2.i2p/">I2Ps webbsida</a>, fråga frågor på 
  58 <a href="http://forum.i2p2.de/">I2P diskussions forumet</a>, eller kika förbi #i2p eller
  59 #i2p-chat på IRC vid <a href="irc://irc.freenode.net/#i2p">irc.freenode.net</a>, irc.postman.i2p eller irc.freshcoffee.i2p (de är alla sammankopplade).</p>
   83<p>Ha t&aring;lamod - I2P kan ta tid att starta f&ouml;rsta g&aring;ngen, medan den s&ouml;ker
   84efter noder att ansluta till.
   85Om, efter 30 minuter, "Aktiva: anslutna/anslutna nyligen" statistiken
   86visar mindre &auml;n 10 anslutna
   87noder, b&ouml;r du &ouml;ppna port 8887 i din brandv&auml;gg.
   88Om du inte lyckas bes&ouml;ka n&aring;gra eepsidor alls (inte ens <a
   89href="http://www.i2p2.i2p/">www.i2p2.i2p</a>),
   90f&ouml;rs&auml;kra dig om att din webbl&auml;sare &auml;r inst&auml;lld till att av&auml;nda en proxy,
   91localhost p&aring; port 4444.
   92Du kanska ocks&aring; vill kika p&aring; information p&aring; 
   93<a href="http://www.i2p2.i2p/">I2Ps webbsida</a>, fr&aring;ga fr&aring;gor p&aring; 
   94<a href="http://forum.i2p2.de/">I2P diskussions forumet</a>, eller kika
   95f&ouml;rbi #i2p eller
   96#i2p-chat p&aring; IRC vid <a
   97href="irc://irc.freenode.net/#i2p">irc.freenode.net</a>, irc.postman.i2p
   98eller irc.freshcoffee.i2p (de &auml;r alla sammankopplade).</p>
  6099
  61 <p><b>Du kan förändra denhär sidan genom att ändra i filen "docs/readme_sv.html"</b></p>
   100<p><b>Du kan f&ouml;r&auml;ndra denh&auml;r sidan genom att &auml;ndra i filen
   101"docs/readme_sv.html"</b></p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.