Changeset b84b298e for installer


Ignore:
Timestamp:
Oct 1, 2018 4:55:26 PM (2 years ago)
Author:
zzz <zzz@…>
Branches:
master
Children:
2a9c39c
Parents:
e59dd3bc
Message:

pull translations from tx

Location:
installer/resources
Files:
8 added
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • installer/resources/eepsite/docroot/help/index_tr.html

  re59dd3bc rb84b298e  
  4444</li>
  4545    </ul>
  46 <p>In I2P, hidden services are addressed using a Base32 address ending in ".b32.i2p", or a Destination represented as a long Base64 string.
  47       The Base32 address may be used as a hostname, until you assign a register a name following the instructions below.
  48       The Destination is somewhat like an IP address, and is shown on the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Hidden Service Configuration page</a>.</p>
   46<p>I2P üzerinde, gizli hizmetler için ".b32.i2p" ile biten bir Base32 adresi ya da uzun bir Base64 dizgesi ile belirtilen bir Hedef kullanılır.
   47      Base32 adresi, aşağıdaki yönergeleri izleyerek bir adres kayıt etmenize kadar sunucu adı olarak kullanılabilir.
   48      Hedef ise bir tür IP adresi gibidir ve <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Gizli Hizmet Yapılandırma sayfasında</a> görüntülenir.</p>
  4949
  50     <p>The instructions below detail how to assign a name like "mysite.i2p" to your website and enable access by others.
  51        You may reach your site locally via <a href="http://127.0.0.1:7658/">http://127.0.0.1:7658/</a>.</p>
   50    <p>Websitenize "sitem.i2p" gibi bir adın atanması ve diğerleri tarafından görülebilmesi ile ilgili yönergeleri aşağıda bulabilirsiniz.
   51       Sitenize yerel olarak <a href="http://127.0.0.1:7658/">http://127.0.0.1:7658/</a> adresinden erişebilirsiniz.</p>
  5252
  53     <h2>How to set up and announce your hidden service</h2>
   53    <h2>Gizli hizmetinizi kurmak ve duyurmak için ne yapmalısınız</h2>
  5454
  55      <p>Your webserver is running by default, but is not accessible by others until you start the hidden service tunnel.
  56       After you start your I2P Webserver tunnel, it will be difficult for other people to find
  57       It can only be accessed with the long Destination or with the shorter Base32 address (.b32.i2p), which is a hash of the Destination.
  58       You could just tell people the Destnation or the Base32 address, but thankfully I2P has an address book and several easy ways to tell people about your website.
  59       Here are detailed instructions.</p>
   55     <p>Web sunucunuz varsayılan olarak çalışır ancak gizli hizmet tünelini başlatmadan diğerleri tarafından erişilemez.
   56      I2P web sunucu tünelini başlatmanızdan sonra da diğer kişilerin erişmesi zor olur
   57      Web sitesine yalnız uzun Hedef ya da Hedefin bir karması olan daha kısa Base32 adresi (.b32.i2p) kullanılarak erişilebilir.
   58      Diğer kişilere Hedef ya da Base32 adresini söyeleyebilirsiniz ama neyse ki I2P üzerinde bir adres defteri ve diğer kişilere web sitenizi bildirmenin bir kaç farklı yolu var.
   59      Ayrıntılı bilgiler şu şekilde.</p>
  6060
  6161    <ul>
  62 <li>Pick a name for your website (<i>something</i>.i2p), using lower-case.
  63         You may wish to check first in your own router's <a href="http://127.0.0.1:7657/susidns/addressbook?book=router&amp;filter=none">address book</a> to see if your name is already taken.
  64         Enter the new name for your website on the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Hidden Service Configuration page</a> where it says "Website name".
  65         This will replace the default "mysite.i2p".
  66         Also, if you would like your I2P Webserver tunnel to be automatically started when you start I2P, check the "Auto Start" box.
  67         Your website will now start every time you start your router.
  68         Be sure to click "Save".</li>
  69       <li>Click the start button for your webserver tunnel on the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/">main Hidden Service Manager page</a>.
  70          You should now see it listed under "Local Tunnels" on the left side of the <a href="http://127.0.0.1:7657/">I2P Router Console</a>.
  71          Your website is now running.</li>
  72       <li>Highlight and copy the entire Local destination on the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Hidden Service Configuration page</a>.
  73          Make sure you copy the whole thing, it is over 500 characters.</li>
  74       <li>Enter the name and paste the destination into your <a href="http://127.0.0.1:7657/susidns/addressbook?book=router&amp;filter=none">address book</a>.
  75          Click "Add" to save the new entry.</li>
  76       <li>In your browser, enter in your website name (<i>something</i>.i2p) and you should be right back here.
  77           Hopefully it worked!</li>
  78       <li>Before you tell the world about your new website, you should add some content.
  79           Go to the server's root directory <a href="#dir">listed above</a> and replace the index.html redirect page with your own content.</li>
   62<li>Web siteniz için küçük harflerden oluşan bir ad seçin (<i>birsey</i>.i2p).
   63        Kendi yönelticinizin <a href="http://127.0.0.1:7657/susidns/addressbook?book=router&amp;filter=none">adres defterini</a> denetleyerek kullanmak istediğiniz adın daha önce alınmış olup olmadığına bakmanız iyi olur.
   64        <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Gizli Hizmet Yapılandırma bölümünde</a> "Web Sitesi Adı" alanına web sitenizin yeni adını yazın.
   65        Böylece varsayılan "mysite.i2p" adı değiştirilir.
   66        Ayrıca I2P başlatıldığında I2P web sunucu tünelinin de otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız "Otomatik Başlatılsın" seçeneğini işaretleyin.
   67        Böylece yönelticinizi başlattığınızda web siteniz de başlatılmış olur.
   68        "Kaydet" üzerine tıklamayı unutmayın.</li>
   69      <li>
   70<a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/">Ana Gizli Hizmet Yapılandırma bölümündeki</a> başlat düğmesine tıklayın.
   71         <a href="http://127.0.0.1:7657/">I2P Yöneltici Konsolunun</a> sol tarafında "Yerel Tüneller" altındaki listede görebilmeniz gerekir.
   72         Web siteniz çalışmaya başladı.</li>
   73      <li>
   74<a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Gizli Hizmet Yapılandırma bölümündeki</a> Yerel hedefin tamamını seçip kopyalayın.
   75         Metnin tamamını kopyaladığınızdan emin olun, 500 karakterden uzundur.</li>
   76      <li>Adı yazın ve hedefi <a href="http://127.0.0.1:7657/susidns/addressbook?book=router&amp;filter=none">adres defterinize kaydedin</a>.
   77         Yeni kaydı tamamlamak için "Ekle" üzerine tıklayın.</li>
   78      <li>Web tarayıcınızda web sitenizin adını yazın (<i>birsey</i>.i2p) sitenizi görebilmelisiniz.
   79          Umuyoruz işinize yaramıştır!</li>
   80      <li>Sitenizi duyurmadan önce bazı içerikler eklemeniz iyi olur.
   81          Sunucunun <a href="#dir">yukarıda görüntülenen</a> kök klasörüne gidin ve index.html yönlendirme sayfasını kendi içeriğiniz ile değiştirin.</li>
  8082    </ul>
  81 <p>Directory listings are enabled, so you may host files from a subdirectory without providing a page with links to the files.
  82       You may change the appearance of the directory by supplying an edited <a href="lib/jetty-dir.css">jetty-dir.css</a> file for each directory.
  83       The <a href="lib/">lib subdirectory</a> demonstrates a custom style.
  84       The <a href="lib/resources">resources subdirectory</a> demonstrates the default style.
  85       If you need a template for a basic site, feel free to adapt <a href="pagetemplate.html">this page</a> and <a href="lib/">associated content</a>.</p>
   83<p>Klasör listelemesi yapılabilir. Yani dosya bağlantılarının bulunduğu bir sayfa kullanmadan bir alt klasör içinden dosyalar sunabilirsiniz.
   84      Her klasörün görünümünü düzenlenmiş bir <a href="lib/jetty-dir.css">jetty-dir.css</a> biçem dosyası kullanarak isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
   85      <a href="lib/">lib alt klasörü</a> özel bir biçemde görüntülenir.
   86      <a href="lib/resources">resources alt klasörü</a> varsayılan biçemde görüntülenir.
   87      Basit bir site için bir kalıba gerek duyuyorsanız <a href="pagetemplate.html">bu sayfayı</a> ve <a href="lib/">ilgili içeriği</a> uyarlayabilirsiniz.</p>
  8688
  87     <p>If you're returned to this page after editing the content, try clearing your browser's web cache:</p>
   89    <p>İçeriği düzenledikten sonra bu sayfaya döndürüldüyseniz, web tarayıcınızın ön belleğini temizlemeyi deneyin:</p>
  8890
  8991    <ul>
  9092<li>
  91 <b>Firefox:</b> Preferences ➜ Advanced ➜ Network ➜ Cached Web Content ➜ Clear Now</li>
   93<b>Firefox:</b> Seçenekler ➜ Gizlilik ve Güvenlik ➜ Çerezler ve site verileri ➜ Temizle ➜ Ön belleğe alınmış web içeriği ➜ Temizle</li>
  9294      <li>
  93 <b>Chrome/Chromium:</b> Settings ➜ Advanced Settings ➜ Privacy ➜ Clear browsing data</li>
   95<b>Chrome/Chromium:</b> Sağ menü ➜ Diğer Araçlar ➜ Privacy ➜ Tarayıcı verilerini temizle</li>
  9496      <li>
  95 <b>Opera:</b> Settings ➜ Privacy ➜ Clear browsing data</li>
   97<b>Opera:</b> Ayarlar ➜ Gizlilik ➜ Tarayıcı verilerini temizle</li>
  9698    </ul>
  97 <h2>Register your own I2P Domain</h2>
   99<h2>Kendi I2P etki alanınızı kaydedin</h2>
  98100
  99     <p>Now it is time to add your website to an I2P address book hosted by a site such as <a href="http://stats.i2p/%20" target="_blank">stats.i2p</a> or <a href="http://no.i2p/" target="_blank">no.i2p</a>.
  100       You must enter your website name and Destination (or Registration Authentication string) on one or more of these sites.</p>
  101 <p>Some registration sites require the Destination.
  102       If so, highlight and copy the entire Local destination on the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Hidden Service Configuration page</a>.
  103       Make sure you copy the whole thing, it is over 500 characters.</p>
  104 <p>Some registration sites, including <a href="http://stats.i2p/i2p/addkey.html" target="_blank">stats.i2p</a>, require the Registration Authentication string.
  105       It is found on the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/register?tunnel=3">Registration Authentication page</a> linked from the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Hidden Service configuration page</a>.
  106       Copy the entire authentication string and paste it on the registration page.
  107       Make sure you copy the whole thing, it is over 500 characters.
  108       Describe your site briefly if the site requests this information.
  109       If your site is a HTTP service, leave the checkbox selected; if not, unselect it.</p>
  110 <p>For all registration sites, read through the Terms of Service carefully.
  111       Click the "Submit" button.
  112       Verify the submission was successful.
  113       Since many routers periodically get address book updates from these sites, within several hours others will be able to find your website by simply entering your hostname in their browser.</p>
   101    <p>Şimdi web sitenizi I2P adres defterinin barındırıldığı <a href="http://stats.i2p/%20" target="_blank">stats.i2p</a> ya da <a href="http://no.i2p/" target="_blank">no.i2p</a> bir siteye ekleme zamanı.
   102  Bu sitelerin biri ya da bir kaçına web sitenizin adını ve hedefi (ya da Kayıt Kimlik Doğrulama dizgesini) yazmalısınız.</p>
   103<p>Bazı kayıt sitelerine Hedef bilgisinin yazılması gereklidir.
   104      Bu durumda <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Gizli Hizmet Yapılandırma bölümünden</a> yerel hedefin tamamını seçip kopyalayın.
   105      Metnin tamamını kopyaladığınızdan emin olun, 500 karakterden uzundur.</p>
   106<p><a href="http://stats.i2p/i2p/addkey.html" target="_blank">stats.i2p</a> gibi bazı kayıt siteleri için Kayıt Kimlik Doğrulama dizgesi gereklidir.
   107      Bu bilgi <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/edit?tunnel=3">Gizli Hizmet Yapılandırma bölümünden</a> erişilebilecek <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnel/register?tunnel=3">Kayıt Kimlik Doğrulama sayfasında</a> bulunabilir.
   108      Kimlik doğrulama dizgesinin tamamını seçip kopyalayın ve kayıt sayfasına yapıştırın.
   109      Metnin tamamını kopyaladığınızdan emin olun, 500 karakterden uzundur.
   110      Web sitenizin açıklaması isteniyorsa kısa bir açıklama yazın.
   111      Siteniz bir HTTP hizmeti ise işaret kutusunu işaretlenmiş olarak bırakın; değilse, işareti kaldırın.</p>
   112<p>Tüm kayıt siteleri için Hizmet Koşulları metnini dikkatlice okuyun.
   113      "Gönder" düğmesine tıklayın.
   114      Gönderimin sorunsuz tamamlandığından emin olun.
   115      Çoğu yöneltici bu sitelerden düzenli olarak adres defteri güncellemelerini alır. Bir kaç saat içinde web tarayıcınızın adres satırına sunucu adınızı yazarak web sitenize erişebilmeniz gerekir.</p>
  114116
  115     <h2>Adding Addressbook Subscriptions</h2>
   117    <h2>Adres Defteri Abonelikleri Eklemek</h2>
  116118
  117     <p>Speaking of address book updates, this would be a good time to add some more addressbooks to your own subscription list.
  118        Go to your <a href="http://127.0.0.1:7657/susidns/subscriptions">Subscriptions Configuration page</a> and add one or more for an automatically updated list of new hosts:</p>
   119    <p>Adres defteri güncellemelerinden bahsetmişken, abonelik listenize bazı adres defterleri ekleyebilirsiniz.
   120       <a href="http://127.0.0.1:7657/susidns/subscriptions">Abonelik Yapılandırma Bölümünüze</a> gidin ve bir ya da bir kaç otomatik güncellenen sunucu listesi ekleyin:</p>
  119121
  120122    <ul>
   
  124126<code>http://no.i2p/export/alive-hosts.txt</code> (<a href="http://no.i2p/export/alive-hosts.txt" target="_blank">no.i2p</a>)</li>
  125127    </ul>
  126 <p>If you are in a hurry and can't wait a few hours, you can tell people to use a "jump" address helper redirection service.
  127       This will work within a few minutes of your registering your hostname on the same site.
  128       Test it yourself first by entering <code>http://stats.i2p/cgi-bin/jump.cgi?a=<i>something</i>.i2p</code> into your browser.
  129       Once it is working, you can tell others to use it.</p>
   128<p>Aceleniz varsa ve bir kaç saat bekleyemeyecekseniz, insanlara "jump" adres yardımcısı yönlendirme hizmetini kullanmalarını söyleyebilirsiniz.
   129      Bu hizmet aynı siteye sunucu adınızı kayıt etmenizden birkaç dakika sonra çalışmaya başlar.
   130      Bu hizmeti web tarayıcınıza <code>http://stats.i2p/cgi-bin/jump.cgi?a=<i>siteadresi</i>.i2p</code> yazarak deneyebilirsiniz.
   131      Çalıştığını gördükten sonra diğer kişilere de kullanmalarını söyleyebilirsiniz.</p>
  130132
  131     <p>Some people check website lists such as <a href="http://identiguy.i2p/" target="_blank">Identiguy's eepsite status list</a> or <a href="http://no.i2p/browse/" target="_blank">no.i2p's active host list</a> for new eepsites, so your site may start getting some traffic.
  132       There are plenty of other ways to tell people. Here are a few ideas:</p>
   133    <p>Bazı kişiler yeni eepsitelerini görmek için  <a href="http://identiguy.i2p/" target="_blank">Identiguy eepsite durum listesi</a> ya da <a href="http://no.i2p/browse/" target="_blank">no.i2p etkin sunucu listesi</a> gibi web sitesi listelerine bakar. Bu nedenle sitenize ziyaretler başlayabilir.
   134      Sitenizi diğer kişilere pek çok şekilde duyurabilirsiniz. Bir kaç öneri şu şekildedir:</p>
  133135
  134136    <ul>
  135 <li>Post a message on the <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">I2P forum</a> telling everyone about your new I2P website!</li>
  136       <li>Tell people about it on the #i2p or #i2p-chat channels on IRC.</li>
  137       <li>Put it on the <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Eepsite/Services" target="_blank">I2PWiki Eepsite Index</a>
  138 </li>
   137<li>
   138<a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">I2P forumunda</a> yeni ISP web siteniz hakkında bir başlık açabilirsiniz!</li>
   139      <li>IRC üzerinden #i2p ya da #i2p-chat kanallarına yazabilirsiniz.</li>
   140      <li>
   141<a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Eepsite/Services" target="_blank">I2PWiki Eepsite Dizinine</a> ekleyebilirsiniz</li>
  139142    </ul>
  140 <p>Note that some sites recommend pasting in that really long destination.
  141       You can if you want, but if you have successfully registered your hostname on a registration service, tested it using a jump service, and waited 24 hours for the address book update to propagate to others, that shouldn't be necessary.</p>
   143<p>Bazı web sitelerinin gerçekten uzun hedefi yapıştırmanızı önereceğini unutmayın.
   144      İstiyorsanız bunu yapabilirsiniz, ancak sunucu adınızı bir kayıt hizmeti üzerine kayıt ettiyseniz ve jump hizmetiyle çalıştığını gördükten sonra adres defteri güncellemesi ile diğer kişilere yayılması için 24 saat beklediyseniz buna gerek yoktur.</p>
  142145
  143     <h2>Using an alternative webserver to host your site</h2>
   146    <h2>Sitenizi barındırmak için alternatif bir web sunucusu kullanmak</h2>
  144147
  145     <p>This site (and the I2P router console) is running on the <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jetty_(web_server)" target="_blank">Jetty webserver</a>, but you may wish to use a different webserver to host your content.
  146       To maintain anonymity, be sure that your webserver is configured to only allow connections from localhost (127.0.0.1), and check the documentation to ensure your webserver isn't advertising details that may compromise your anonymity.</p>
   148    <p>Bu site (ve I2P yöneltici konsolu) Jetty web sunucusu üzerinde çalışır ancak içeriğinizi barındırmak için farklı bir web sunucusu kullanmak isteyebilirsiniz
   149       Anonim kalmayı sağlamak için web sunucunuzun yalnız localhost (127.0.0.1) üzerinden gelen bağlantılara izin verecek şekilde yapılandırıldığından ve web sunucunuzun anonimliğinizi zedeleyebilecek bilgiler yayınlamaması için belgelere baktığınızdan emin olun.</p>
  147150
  148      <p>To configure your webserver for use on I2P, you may either use the existing webserver tunnel and <a href="http://127.0.0.1:7657/configclients">disable the default webserver</a> from running, or create a new HTTP Server tunnel in the <a href="http://127.0.0.1:7657/i2ptunnelmgr">Hidden Services Manager</a>.
  149        Ensure that the listening port configured for the webserver (7658 by default) is also configured in the Hidden Services settings.
  150        For example, if your webserver is listening by default on address 127.0.0.1 port 80, you'd need to also ensure that the Target port in the Hidden Service Manager settings page for the service is also configured to port 80.</p>
   151     <p>Web sunucunuzu I2P üzerinde kullanılacak şekilde yapılandırmak için, var olan web sunucu tünelini kullanarak <a href="http://127.0.0.1:7657/configclients">varsayılan web sunucusunu devre dışı bırakıp</a> çalışmasını engelleyebileceğiniz gibi Gizli Hizmetler Yönetimi bölümünden yeni bir HTTP Sunucu tüneli oluşturabilirsiniz.
   152       Web sunucusunun dinlediği kapı numarasının (varsayılan olarak 7658) Gizli Hizmet Ayarlarında da aynı şekilde yazıldığından emin olun.
   153       Örneğin, web sunucunuz varsayılan olarak 127.0.0.1 adresinde 80 numaralı kapıyı dinliyorsa, Gizli Hizmet Yönetimi bölümünde Hedef kapı numarasının 80 olarak ayarlandığından emin olmalısınız.</p>
  151154
  152         <p>Beware that a poorly configured webserver or web appplication can leak potentially compromising information such as
  153           your real IP address or server details that may reduce your anonymity or assist a hacker.
  154           We recommend using the default server unless you feel comfortable doing server administration.
  155           Please ensure your web server is secure prior to placing it online.
  156           There are plenty of guides online, for example if you search for "nginx security hardening guide" you will find a number of guides that have good recommendations.</p>
   155        <p>Hatalı yapılandırılmış bir web sunucusu ya da web uygulamasının gerçek IP adresiniz ya da sunucu bilgileriniz gibi
   156          anonimliğinizi azaltacak ya da bir saldırgana yardımcı olabilecek bilgiler yayabileceğini unutmayın.
   157          Sunucu yönetimi konusunda yeterince bilgi sahibi değilseniz varsayılan sunucuyu kullanmanız önerilir.
   158          Lütfen çevrimiçi yapmadan önce web sunucunuzun güvenli olduğundan emin olun.
   159          Çok sayıda çevrimiçi belge bulabilirsiniz. Örneğin "nginx security hardening guide" ifadesini arayarak içinde iyi öneriler bulunan çeşitli rehberlere erişebilirsiniz.</p>
  157160
  158         <p>There is one important issue with the Apache web server.
  159           The <code>mod_status</code> and <code>mod_info</code> Apache modules are enabled by default on some operating systems.
  160           These modules expose internal data which can lead to serious compromise of anonymity when used on an anonymous network.
  161           Removing the lines in the configuration file where these modules are loaded is the easiest way to prevent these issues.</p>
   161        <p>Apache web sunucusu ile ilgili önemli bir sorun bulunuyor.
   162          Bazı işletim sistemlerinde Apache <code>mod_status</code> ve <code>mod_info</code> modülleri varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.
   163          Bu modüller anonim bir ağ üzerinde kullanıldığında anonimliği önemli ölçüde zedeleyebilecek iç verilerin yayınlanmasına yol açabilir.
   164          Bu sorunlardan kurtulmanın en kolay yolu yapılandırma dosyasından bu modüllerin yüklendiği satırları kaldırmaktır.</p>
  162165
  163     <h2>Further Assistance</h2>
   166    <h2>Daha Fazla Yardım Almak</h2>
  164167
  165         <p>If you have any questions, the following places are available for support:</p>
   168        <p>Sorularınız varsa destek almak için şuralara başvurabilirsiniz:</p>
  166169
  167170        <ul>
  168 <li>Our IRC support channel:<ul>
  169 <li><a href="irc://irc.freenode.net/i2p">#i2p on Freenode</a></li>
  170                 <li>Anonymously using your local <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">I2P IRC tunnel</a>.</li>
   171<li>IRC destek kanalı:<ul>
   172<li><a href="irc://irc.freenode.net/i2p">Freenode üzerinde #i2p</a></li>
   173                <li>Yerel <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">I2P IRC tünelinizi</a> anonim olarak kullanır.</li>
  171174             </ul>
  172175</li>
  173 <li>The project forum <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>.</li>
  174             <li><a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=EepsiteHosting" target="_blank">I2PWiki Eepsite Hosting guide</a></li>
   176<li>
   177<a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a> proje forumu.</li>
   178            <li><a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=EepsiteHosting" target="_blank">I2PWiki Eepsite barındırma rehberi</a></li>
  175179        </ul>
  176180<hr>
  177 <div class="notify">This page, the project website and the router console need translations!
  178           Please help the project grow by <a href="http://i2p-projekt.i2p/getinvolved.html" target="_blank"> getting involved</a> or <a href="http://i2p-projekt.i2p/en/get-involved/guides/new-translators" target="_blank">translating</a>.</div>
   181<div class="notify">Bu sayfanın, proje web sitesinin ve yöneltici konsolunun çevirilmesi gerekiyor!
   182          Lütfen projenin büyümesi için <a href="http://i2p-projekt.i2p/getinvolved.html" target="_blank"> katkıda bulunun</a> ya da <a href="http://i2p-projekt.i2p/en/get-involved/guides/new-translators" target="_blank">çevirilere destek olun</a>.</div>
  179183        <hr>
  180184</div>
 • installer/resources/readme/readme_ar.html

  re59dd3bc rb84b298e  
   1<div lang="ar">
  12
  2 <div dir="rtl" lang="ar">
   3<ul class="links">
   4<li>
   5<b> بدءً </b> <br>
   6إذ كنت قد بدأت للتو في I2P، فإن عدد <i> اﻷقران النّشطين </i> المشار إليهم تحت قسم <i> اﻷقران </i> في اللوحة الجانبية على اليسار يجب أن يبدأ في النمو خلال الدقائق القليلة القادمة.
   7سترى أيضًا <i> نفقا محليًا </i> بمسمى <i> العملاء المشتركين </i> مدرجًا هناك، وربما عملاء وخوادم آخرين.
   8إذا لم يكن كذلك، فراجع قسم استكشاف اﻷخطاء وإصلاحها <a href="#trouble"> أدناه </a>.
   9تقوم هذه <i> اﻷنفاق المحليّة </i> بتوفير الاتصالات بشبكة I2P، ممّا يتيح لك خدمات كـ bittorrent, والبريد الإلكتروني، والوكيل عبر الإنترنت وخدمات أخرى.
   10تشير <a href="/netdb"> قاعدة بيانات الشبكة </a> الخاصة بك إلى كافة النظائر المعروفة على الشبكة.
   11بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراقبة <a href="/peers"> اتصالات الند </a> الحالية وعرض <a href="/tunnels"> اﻷنفاق </a> الحالية وحالتها.
   12المزيد من المعلومات متاحة على <a href="/help"> صفحة المساعدة </a>.</li>
  313
  4 <p>I2P عندما تقوم بتشغيل ستبدأ الأرقام على يسار الشاشة في الازدياد خلال الدقائق التالية وستظهر عبارة <i>Shared Clients</i> (ان <a href="#trouble">لم تظهر، انظر التعليمات اسفله</a>). عندها يمكنك الحصول على عدة خدمات مثل تورنت، البريد الإلكتروني السري، وخدمات أخرى:</p>
   14<li>
   15<b> تكامل الشّبكة </b><br>
   16عند بدء تشغيل I2P ، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق لبدء تشغيل (دمج) الموجه في الشبكة والبحث عن نظائر إضافيين ، لذا يرجى التحلي بالصبر.
   17عندما يبدأ تشغيل I2P ، وأثناء التشغيل العادي ، قد يشير مؤشر جاهز لبناء نفق I2P في اللوحة الجانبية إلى أن I2P  "يرفض الأنفاق" ؛ وهذا هو السّلوك الطبيعي.
   18بمجرد أن تظهر النجوم الخضراء بجوار <i>اﻷنفاق المحلية</i> الخاصة بك ، فهناك مجموعة متنوعة من الأشياء التي يمكنك القيام بها مع I2P ، وفيما يلي نقدم لك بعضًا منها.</li>
  519
  6 <p>قم بتغيير اعدادت المتصفح إلى HTTP-Proxy: <code dir="ltr">127.0.0.1 Port 4444</code> للتمكن من الدخول الى المواقع داخل الشبكة I2P</p>
   20</ul>
   21<h3>الخدمات في I2P</h3>
  722
  8 <ul>
   23<ul class="links">
   24<li>
   25<b>الخدمات المخفية وتصفح الويب العام</b><br>
   26على I2P ، يمكنك الوصول إلى مواقع الخدمات المخفية ("eepsites") وغيرها من الخدمات ، ويمكنك استضافة خدماتك الخاصة.
   27يمكنك أيضًا الوصول إلى الويب العادي بشكل مجهول عبر وكيل I2P المدمج للويب (outproxy).
   28قم <a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank"> بتهيئة المتصفح الخاص بك </a> لاستخدام وكيل HTTP على <code> 127.0.0.1 منفذ  4444 </code> ، ثم تصفح أي موقع ويب مخفي، أو عادي، عنوان <code>  http: // </code>  غير المشفر.
   29إذا كنت ترغب في تعطيل أو تغيير وصول outproxy إلى الإنترنت العادي ، قم بإزالة أو تعديل دخول outproxy لـ <code> false.i2p </code> تحت خيار <i>  Outproxies </i> في <a href="/i2ptunnel/edit?tunnel=0" target="_blank"> I2P HTTP Proxy Tunnel  </a>Editor.
   30في قسم "مواقع الاهتمام" <a href="#eepsites"> أدناه </a> ، نقوم بإدراج عدد قليل من المواقع الّتي تستضيفها I2P.</li>
   31
   32<li>
   33<b> البريد الإلكتروني المجهول </b><br>
   34يمكن الوصول إلى نظام ساعي البريد المستند على I2P إما عن طريق <a href="/webmail"> برنامج البريد المدمج في I2P </a> أو مع أي عميل بريد خارجي.
   35يمكن للحسابات إرسال واستلام البريد من الإنترنت العادي.
   36للحصول على حساب ، قم بزيارة <a href="http://hq.postman.i2p/" target="_blank"> hq.postman.i2p</a>.
   37بالإضافة إلى ذلك، يعتبر <a href="http://bote.i2p/" target="_blank">I2P-Bote</a> كنظامٍ I2P-داخلي، دون خادم، ونظام بريد إلكتروني آمن (بتشفير نهاية إلى نهاية) مع خدمة المجهول المدمجة/وإعادة إرسال اسم مستعار مجهول.
   38  يمكن تثبيته على أنه <a href="#plugins">ملحق </a>.</li>
   39
   40<li>
   41<b>النقل المجهول للملف </b><br><a href="/torrents">I2PSnark</a> مدموج في داخل I2P، ويقوم بتقديم عمليات تحويل BitTorrent مجهولة المصدر ومشفرة.</li>
   42<li>
   43<b> الدردشة المجهولة </b><br>
   44ابدأ عميل IRC الخاص بك (على سبيل المثال HexChat) وقم بالاتصال <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p"> بالخادم </a> على <code>127.0.0.1منفذ 6668</code>.
   45لا تحتاج إلى تهيئة وكيل في عميل IRC الخاص بك ؛ I2P يوفر لك نفق IRC محلي (تم تهيئته في عميل IRC الخاص بك كخادم IRC أو مضيف بعيد).
   46سيقوم نفق I2P IRC المحلي على <code> المضيف المحلي: 6668 </code> بتوجيهك إلى واحد من ثلاثة خوادم IRC مستضافة على I2P بواسطة Postman و echelon و zl0 ، ولكن لا أنت أو غيرك يعرف مكان تواجد اﻵخرين ، ويتم تشفير اتصالاتك أثناء النقل بواسطة I2P لمنع الاعتراض.
   47بمجرد أن تكون هناك ، فإن <code> #i2p-chat </code> و <code> #i2p-dev </code> ما هما إلا بعض القنوات المتاحة التي قد ترغب في الانضمام إليها.
   48هناك أيضًا برنامج <a href="http://echelon.i2p/qti2pmessenger/"> Instant Messenger </a> القائم على I2P للدردشة الغير معروفة والغير قابلة للمراقبة ، بالإضافة إلى خوادم IRC بديلة، وخوادم Jabber، والدردشة المستندة إلى موقع الويب، والمزيد.
   49بإمكانك تشغيل خوادمك الخاصة على I2P في أي نكهة تختارها ، أو إذا كنت مطورًا ، فاكتب <a href="http://i2p-projekt.i2p/applications.html" target="_blank"> تطبيقات I2P </a>الخاصة بك.
   50كلٌّ من برتوكولات UDP و TCP <a href="http://i2p-projekt.i2p/techintro.html#op.transport" target="_blank">مدعومة</a>.
   51كما نوفر أيضًا الوصول الكامل إلى <a href="http://docs.i2p-projekt.de/javadoc/" target="_blank"> Java API </a>.</li>
   52
   53<li>
   54<b>المنتديات والتدوين </b><br>
   55 سيتم تشغيل جميع برامج التدوين، والمنتدى وبرامج CMS العادية عبر I2P، على الرغم من ذلك ننصحك باتخاذ الاحتياطات الإضافية مع الأمان عند الإعداد والاحتفاظ بجميع البرامج المرتبطة (مثل Php و MySql و Python و Apache) محدثة ومؤمنة دائمًا.
   56أيضا ، هناك عدد غير قليل من المنتديات التي تديرها المجتمعات المحلية على I2P بلغات مختلفة. انظر <a href="#eepsites"> أدناه </a> للحصول على بعض الاقتراحات.</li>
   57
   58<li>
   59<a name="plugins"></a><b>إضافات لـ I2P</b><br>
   60قم بتوسيع فائدة I2P من خلال تثبيت إضافات: التدوين ، الدردشة ، مشاركة الملفات واﻹضافات الأخرى الّتي قد تمّ كتابتها أو نقلها بالفعل وفي انتظار <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank"> تثبيتك </a> لها!
   61تصفح اﻹضافات والمعلومات ذات الصلة على <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank"> i2pwiki.i2p</a>.
   62إذا كنت <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank"> مطورًا </a>، فسيتم تزويدك بإطار عمل كامل لكتابة اﻹضافات الخاصة بك مع <a href="http://i2p-projekt.i2p/plugins.html" target="_blank"> الوثائق </a>.</li>
   63
   64</ul>
   65<h3>تشفير استضافات المواقع اﻹلكترونية المجهولة على I2P</h3>
   66
   67<ul class="links">
   68<li>
   69<b>خادم الويب المدمج</b><br>
   70I2P يأتي مع خادم ويب مدمج ليستضيف موقع الويب الخفيّ الخاص بك ("eepite") على شبكة I2P: <a href="https://www.eclipse.org/jetty/" target="_blank">Jetty</a> على سبيل المثال يستمع على <a href="http://127.0.0.1:7658/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/</a>.
   71لاستضافة المحتوى الخاص بك ، قم ببساطة بوضع ملفاتك في المجلد <code> eepsite/docroot/ </code>(أو ضع أي ملفات JPS/Servlet .war موجودة تحت <code> eepsite/webapps </code>، أو البرامج النصية القياسية لـ CGI تحت <code> </code>eepsite/cgi-bin) وسوف تظهر.
   72يمكنك أيضًا تشغيل أي نظام بديل لخادم الويب عبر I2P واستبدال الخادم المدمج ، أو تشغيله على نفق آخر.</li>
   73
   74<li>
   75<b>ابدأ نفقك</b><br>
   76 بعد البدء ، سيكون <a href="/i2ptunnel/" target="_blank"> نفق خادم الويب I2P </a> الذي تم تهيئة مسبقًا ، وموقع الويب الخاص بك مرئيًا (ولكن غير قابل للاكتشاف) من اﻵخرين.
   77يمكن الوصول إلى الإرشادات التفصيلية لبدء موقعك الإلكتروني وتسجيل نطاق .i2p والترويج لموقعك للآخرين عبر خادم الويب I2P الخاص بك على <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" target="_blank"> http://127.0.0.1:7658/help/</a>.</li>
   78
   79</ul>
   80<a name="eepsites"></a>
   81<h3>I2P-Hidden الخدمات ذات الاهتمام</h3>
  982
  1083<ul class="links twocol">
   84<li>
   85<b> مشروع اﻹنترنت غير المرئي (I2P) الموقع الرسمي </b> <br><a href="http://i2p-projekt.i2p" target="_blank"> i2p-projekt.i2p </a> : اتصالات آمنة ومجهولة إلى <a href="https://geti2p.net/en/" target="_blank"> geti2p.net </a>. إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيفية عمل I2P أو كيف يمكنك المشاركة ، فهذا هو المكان الأول الذي يمكنك زيارته!</li>
  1186
  12 <!--
  13 <li><a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a> وصلة آمنة ومجهولة الى المنتدى الرسمي <a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a></li>
  14 -->
  15 <li><a href="http://i2p-projekt.i2p">i2p-projekt.i2p</a> هما موقع الرسمي للمشروع <a href="http://i2p-projekt.i2p/ar/">i2p-projekt.i2p</a>و <a href="https://geti2p.net/ar/">geti2p.net</a></li>
  16 <li><a href="http://i2pwiki.i2p/">i2pwiki.i2p</a> ويكي مفتوح التي يستطيع الجميع تحريرها مع الكثير من المعلومات حول الشبكة</li>
  17 <li><a href="http://echelon.i2p">echelon.i2p</a> موقع لتحميل مجموعة من البرامج مثل</li>
  18 <li><a href="http://zerobin.i2p">zerobin.i2p</a> موقع لمشاركة المحتوى النصي</li>
  19 <li>هناك العديد من eepsites، فقط اتبع هذه الروابط لإكتشاف المزيد!</li>
   87<li>
   88<b> I2P منتديات المجتمع </b><br>
   89تستضيف <a href="http://zzz.i2p/" target="_blank"> منتديات المطور zzz</a> المناقشات المتعلقة بتطوير I2P.
   90
   91<a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>اتصال آمن ومجهول بمنتدى المجتمع عبر الإنترنت حيث تتم مناقشة المشكلات والأفكار المتعلقة بـ I2P والموضوعات المرتبطة به.</li>
   92
   93<li>
   94<b>I2P Anonymous Pastebin </b> <br><a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank"> zerobin.i2p </a> : خدمة اللصق اﻷمن والمجهول تسمح بمشاركة النص و النص-المستند البرمجي عبر I2P.</li>
   95
   96<li>
   97<b> مصادر Echelon's I2P</b><br><a href="http://echelon.i2p/" target="_blank">echelon.i2p</a>: أرشيف برنامج I2P مزود بكود المصدر، ومعلومات حول I2P، بما في ذلك<a href="http://echelon.i2p/I2Pguide/index.html" target="_blank"> دليل للمبتدئين</a>،  وموجز عن نسخة بناء المطور I2P قبل النشر.</li>
   98
   99<li>
   100<b>i2pwiki Wiki</b><br><a href="http://i2pwiki.i2p/" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>: ويكي مفتوح يمكن لأي شخص تحريره مع الكثير من المعلومات حول I2P ، ومساعدة المبتدئين ، وروابط إضافية في الشبكة ، والمزيد.</li>
   101
   102<li>
   103<b>كوكب I2P</b><br><a href="http://planet.i2p/" target="_blank">planet.i2p</a>: موقع جامع لـلـ RSS يأخذ الأخبار والأحداث من حول I2P وينشرها كلها في مكان واحد. موقع جيد للزيارة لرؤية المجتمع في العمل!</li>
   104
   105<li>
   106<b>I2P شبكة الصحة</b><br><a href="http://stats.i2p/cgi-bin/dashboard.cgi" target="_blank">stats.i2p</a>: تحقق من جوانب مختلفة لأداء الشبكة مع موقع مراقبة شبكة I2P الذي يديره zzz.</li>
   107
   108<li>
   109<b> I2P مقتفي اﻷخطاء - Trac</b><br><a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a>: نظام I2P للإبلاغ عن المشاكل وتعقب الأخطاء. يرجى زيارة الموقع إذا كان لديك مشكلة للإبلاغ عنها ، أيضا متاح على <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank"> https://trac.i2p2.de/</a>
   110</li>
   111
   112<li>
   113<b>اكتشف I2P</b><br>
   114هناك العديد من الخدمات المخفية - فقط اتبع الروابط من تلك التي تراها ، ضعها في المفضلة لديك ، وقم بزيارتها في كثيرًا!</li>
   115
  20116</ul>
   117<h2 id="trouble">استكشاف الأخطاء وإصلاحها والمساعدة الإضافية</h2>
  21118
  22 <li><b>تصفح الانترنت</b> شبكة I2P مصممة لتقديم اكبر قدر من الامان والخصوصية للاتصال داخل الشبكة المغلقة، لذلك ينصح عدم استخدامها للوصول الى المواقع العادية مثل غوغل وغيرها لانها <b>لم تصمم كبروكسي خارجي للوصول لمواقع محجوبة</b>. يمكن معرفة استخدام الشبكة لكن بما أن الاتصال مجهول ومشفر لا يمكن معرفة النشاط الذي تقوم به (مشاركة الملفات، بريد الكتروني، دردشة...).</li>
  23 <li><b>مشاركة الملفات</b> يحتوي حزمة البرامج على برنامج تورنت <a href="i2psnark/">I2PSnark</a> يوفر امكانية مشاركة الملفات داخل الشبكة بصفة مشفرة وسرية، لكن لا يصلح لتحميل ملفات تورنت من الانترنت العادية.</li>
  24 <li><b>بريد الكتروني المجهول</b> يمكن تبادل بريد الكتروني المجهول داخل الشبكة وايضا مع شبكة الانترنت العادية عبر واجهة ويب <a href="/susimail/susimail">susimail</a> او اي برنامج متوافق مع (POP3/SMTP). يمكن التسجيل في الخدمة عبر <a href="http://hq.postman.i2p/">hq.postman.i2p</a><br>
  25 وسيلة اخرى مبتكرة لتبادل الرسائل بدون الحاجة الى خادم ويب <a href="http://tjgidoycrw6s3guetge3kvrvynppqjmvqsosmtbmgqasa6vmsf6a.b32.i2p/">I2P-Bote</a> يجب تنصيبه كملحق عبر موقع <a href="http:/i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">i2pwiki.i2p</a></li>
  26 <li><b>دردشة مجهولة</b> يمكنك استخدام برنامج الدردشة IRC المفضل والاتصال بـ <code dir="ltr">127.0.0.1 و Port 6668</code> والدخول الى غرفة الدردشة <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p" dir="ltr">#i2p</a> او <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat" dir="ltr">#i2p-chat</a></li>
   119<ul class="links">
   120<li>
   121<b>كن صبوراً!</b><br>
   122قد يكون I2P بطيئًا في الاندماج بالشبكة في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيله أثناء تمهيد دخوله في الشبكة واكتشاف الأقران.
   123كلما زاد تشغيل جهاز توجيه I2P ، كان الأداء أفضل ، لذا حاول أن تبقي على جهاز التوجيه لديك طوال الوقت ، إذا كان ذلك ممكنًا ، 24/7 إن أمكن!
   124إذا كان عدد الأقران النشطاء [متصلين/حديثًا] بعد 30 دقيقة أقل من 10 أقران، أو كان العدد الأقران المدمج أقل من 5، فهناك عدّة أشياء يمكنك التأكد منها لمعرفة إذ كان هناك أي مشاكل:</li>
   125
   126<li>
   127<b>تحقق من التهيئة الخاصة بك وتخصيص عرض النطاق الترددي</b><br>
   128تعمل وظائف I2P بشكل أفضل عندما يمكنك التعبير بدقة عن سرعة اتصال الشبكة الخاصة بك  في <a href="/config"> قسم تهيئة النطاق الترددي</a>.
   129بشكل افتراضي ، يتم تهيئة I2P مع بعض القيم المحافظة التي قد لا تتناسب مع العديد من حالات الاستخدام ، لذا يرجى أخذ الوقت لمراجعة هذه الإعدادات وتصحيحها عند الضرورة.
   130كلما زاد عرض النطاق الترددي الذي تخصصه ، <i> وتحديدًا </i> نطاق الرفع الترددي  ، كلما استفدت أكثر من الشبكة.</li>
   131
   132<li>
   133<b>جدران الحماية، وأجهزة المودم وأجهزة التوجيه</b><br>
   134حيثما أمكن ، يُرجى التأكد من السماح لـ I2P/Java بالدخول داخل جدار الحماية من الإنترنت عن طريق تكوين جدار حماية المودم/جهاز التوجيه/جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفقًا لذلك.
   135إذا كنت خلف جدار حماية مانع ولكنك تتمتع بإمكانية وصول غير مقيد إلى الخارج، فسيظل I2P يعمل؛ يمكنك إيقاف الوصول الوارد والاعتماد على <a href="http://i2p-projekt.i2p/udp.html" target="_blank"> SSU IP Detection </a> ( <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Hole_punching" target="_blank">ثقب جدار الحماية </a>) لتوصيلك بالشبكة ، وحالة الشبكة في اللوحة الجانبية ستشير إلى"Network: Firewalled".
   136للحصول على أفضل أداء ، يرجى التأكد من أن <a href="/confignet"> المنفذ الخارجي </a> لـ I2P مرئي من الإنترنت.
   137انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.</li>
   138
   139<li>
   140<b>تحقق من إعدادات الوكيل الخاصة بك</b><br>
   141إذا لم تتمكن من رؤية أي مواقع ويب على الإطلاق (ولا حتى <a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank"> i2p-projekt.i2p </a>) ، فتأكد من تعيين وكيل المتصفح الخاص بك للوصول إلى حركة مرور http ( <i>وليس </i> https ، <i>وليس</i> الجوارب) عبر <code> 127.0.0.1منفذ  4444</code>.
   142إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة ، فهناك <a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank">دليل </a> لتهيئة المتصفح الخاص بك لاستخدام I2P.</li>
   143
   144<li>
   145<b>تحقق من سجلاتك</b><br>
   146قد تكون <a href="/logs"> السجلات</a> مفيدة لحل مشكلة ما.
   147قد ترغب في لصق بعض المقتطفات من السجلان في <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank"> منتدانا </a> للمساعدة ، أو ربما <a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank"> لصقه </a> بالكامل بدلاً من ذلك ، ثم الرجوع إلى الرابط على IRC للحصول على المساعدة.</li>
   148
   149<li>
   150<b>تحقق من أن Java على آخر تحديث</b><br>
   151تأكد من تحديث جافا الخاص بك.
   152الإصدار 7 أو أعلى مطلوب ؛ ويوصى بالإصدار الثامن أو أعلى.
   153تحقق من إصدار Java الخاص بك في أعلى <a href="/logs"> صفحة السجلات</a>.</li>
   154<li>
   155<b>مشاكل تحصل في الأجهزة القديمة</b><br>
   156[Linux / BSD] إذا لم تتمكن من بدء تشغيل جهاز التوجيه باستخدام <code>  i2p/i2prouter </code>، فابدأ في تشغيل البرنامج النصي <code> runplain.sh </code> في نفس المجلد.
   157امتيازات المسؤول غير مطلوبة أبدًا لتشغيل I2P.
   158إذا كنت بحاجة إلى تجميع مكتبة jBigi (التي تعد ضرورية في حالات نادرة) ، فراجع الوثائق المناسبة ، أو قم بزيارة المنتديات ، أو قم بزيارة إلى <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev"> قناة مطوري IRC الخاصة بنا</a>.</li>
   159
   160<li>
   161<b>تمكين التوصيل والتشغيل العالمي (UPnP)</b><br>
   162ربما يدعم المودم أو جهاز التوجيه الخاص بك (UPnP) لإعادة توجيه المنفذ التلقائي.
   163تأكد من تمكين دعم UPnP على المودم أو الموجه الخاص بك.
   164حاول الآن إعادة تشغيل <a href="/"> جهاز التوجيه I2P </a>.
   165إذا نجحت ، يجب على I2P تقديم تقرير عن حالة "الشبكة: OK" في اللوحة الجانبية بمجرد إكمال جهاز التوجيه I2P اختبارات الاتصال الأولية.</li>
   166
   167<li>
   168<b>منفذ التقدم</b><br>
   169افتح <a href="/confignet">منفذ I2P </a>على المودم أو الموجه و/أو جدار (جدران) الحماية للحصول على اتصال أفضل (من الناحية المثالية UDP و TCP).
   170يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول كيفية التنقل حول منفذ التقدم بسهولة من خلال بحث الويب.
   171إذا واجهتك أي صعوبات ، يمكنك طلب المساعدة في منتدياتنا وقنوات IRC المدرجة أدناه.
   172لاحظ أن I2P لا يدعم الاتصال بالإنترنت عبر http أو بوكيل الجوارب [التعديلات مرحب بها!] ، على الرغم من ذلك يمكنك الاتصال بالوكيل عبر I2P نفسه بمجرد توصيله بالشبكة.</li>
   173
   174<li>
   175<b>الحصول على الدعم عبر الإنترنت</b><br>
   176قد ترغب أيضًا في مراجعة المعلومات على <a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank"> موقع I2P </a> ، أو نشر رسائل إلى <a href="http://forums.i2p/" target="_blank"> منتدى I2P للمناقشة  </a> أو السؤال في <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> أو <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat </a>على شبكة IRC الداخلية I2P - Irc2P.
   177تتوفر هذه القنوات أيضًا خارج شبكة I2P المشفرة والمجهولة عبر <a href="irc://irc.freenode.net/i2p"> Freenode IRC</a>.</li>
   178
   179<li>
   180<b>الإبلاغ عن الأخطاء</b><br>
   181للإبلاغ عن خطأ ، يرجى ملء تذكرة على <a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank"> trac.i2p2.i2p </a> أو ، عبر clearnet, <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>
   182للمناقشات المتعلقة بالمطور ، يرجى زيارة <a href="http://zzz.i2p/" target="_blank"> منتديات المطور zzz </a> أو زيارة <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev"> قناة المطور </a> على شبكة IRC في I2P.
   183يمكن للمطورين تصفح المصدر في <a href="https://github.com/i2p/i2p.i2p" target="_blank"> Github </a>.
   184نحن نستخدم العمل الروتيني لإدارة شفرة المصدر - في حين أنك قد تستنسخ شفرة المصدر بشكل مجهول ، ويتم قبول مساهماتك فقط بعد قبول اتفاقية المطور.</li>
   185
   186<li>
   187<b>شارك!</b><br>
   188تم تطوير I2P والحفاظ عليها في الغالب من خلال المشاركة الطوعية غير الممولة من قبل أفراد المجتمع.
   189نحن سعداء بقبول <a href="http://i2p-projekt.i2p/donate.html" target="_blank"> التبرعات</a>، والتي ستذهب في دفع تكاليف الاستضافة اﻷساسية والتكاليف اﻹدارية.
   190لدينا مكافآت نقدية لعدة جوانب في I2P للمطورين الذين يبحثون عن حوافز للمشاركة ، ونحن نبحث دائمًا عن المزيد من <a href="http://i2p-projekt.i2p/newdevelopers.html" target="_blank"> مطويرين Java </a>،  <a href="http://i2p-projekt.i2p/newtranslators.html" target="_blank">والمترجمين</a>، والمروجين، والمستخدمين للمساعدة في زيادة نمو I2P.
   191كلما كبرت شبكة I2P ، كلما استفاد الجميع من ذلك ، لذلك ببساطة إخبار جميع أصدقائك حول I2P (والمشاركة في المساعدة في التثبيت والإعداد عند الحاجة) أمر مفيد.
   192للمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة ، تفضل بزيارة <a href="http://i2p-projekt.i2p/getinvolved.html" target="_blank"> صفحة المتطوعين </a> على الموقع.</li>
   193
  27194</ul>
  28 
  29 <h3>هل ترغب في موقع خاص بك على الشبكة المجهولة؟</h3>
  30 
  31 <p>تتضمن حزمة I2P البرمجيات التي تمكنك من عمل، Eepseite الخاصة بك: خادم ويب <a href="https://www.eclipse.org/jetty/">Jetty</a> يشتغل على <a href="http://127.0.0.1:7658/" dir="ltr">http://127.0.0.1:7658/</a> قم بوضع الملفات داخل <code dir="ltr">eepsite/docroot/</code> او اي JSP/Servlet <code dir="ltr">.war</code> في <code dir="ltr">eepsite/webapps</code> سكريبت CGI داخل <code dir="ltr">eepsite/cgi-bin</code> قم بتشغيل <a href="/i2ptunnel/">I2P نفق</a> , يمكنك معرفة المزيد عن كيفية نشر موقعك الخاص في <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" dir="ltr">http://127.0.0.1:7658/help/</a>.</p>
  32 
  33 <h3 id="trouble">المشاكل الاتصال</h3>
  34 
  35 <p>تحقق من تغيير <a href="http://i2p-projekt.i2p/en/about/browser-config">اعدادات المتصفح</a>. واذا كانت مشاكل اخرى يمكن مراجعة الموقع الرسمي <a href="http://i2p-projekt.i2p">i2p-projekt.i2p</a><br>
  36 
  37 <!--
  38 او المشاركة في المنتدى <a href="http://forum.i2p/">I2P-Forum</a>
  39 <br>
  40 -->
  41 في الدردشة <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p" dir="ltr">#i2p</a> <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat" dir="ltr">#i2p-chat</a></p>
   195<div class="topness"><a href="#top">[العودة إلى اﻷعلى]</a></div>
  42196</div>
 • installer/resources/readme/readme_de.html

  re59dd3bc rb84b298e  
  164164
  165165<li>
  166 <b>Port Weiterleiten</b><br>
  167 Öffnen Sie die <a href="/confignet">I2P Ports</a> an Ihrem Modem, Router und/oder
  168 Firewall für einere bessere Konnektivität (idealerweise UDP und TCP).
  169 Mehr Informationen zur einrichtung einer Portweiterleitung finden Sie unter
  170  <a href="TODO" target="_blank">TODO</a>, als auch in unserem Forum oder IRC Kanälen, wie unten aufgeführt.
  171 Beachten Sie, das I2P nicht Verbindungen via HTTP oder einem SOCKS Proxy unterstützt [Patches werden dankend angenommen!], obwohl Sie via I2P zu Proxies verbinden könnnen, sobald Sie mit dem I2P Netzwerk verbunden sind.</li>
   166<b>Port-Weiterleitung</b><br>
   167Das Öffnen der <a href="/confignet">I2P-Ports</a> (idealerweise sowohl für UDP als auch für TCP) am Modem, Router und/oder Firewall(s) verbessert die Konnektivität.
   168Weitere Informationen, wie man Ports weiterleitet, kann man sehr leicht im Web finden.
   169Bei auftretenden Problemen kann man sich an unsere Foren und unten stehenden IRC-Kanäle wenden.
   170Hinweis: I2P kann sich nicht zum Internet über einen HTTP- oder SOCKS-Proxy verbinden (Patches dazu sind herzlich willkommen!), allerdings kann man sich über I2P zu solchen Proxys verbinden, sobald dafür eine Internetverbindung steht.</li>
  172171
  173172<li>
 • installer/resources/readme/readme_it.html

  re59dd3bc rb84b298e  
  167167<b>Port Forwarding</b><br>
  168168Open <a href="/confignet">I2P's port</a> on your modem, router and/or firewall(s) for better connectivity (ideally both UDP and TCP).
  169 More information on how to go about port forwarding can be found at <a href="TODO" target="_blank">TODO</a>, in addition to our forums and IRC channels listed below.
   169More information on how to go about port forwarding can be easily found through a web search.
   170Should you have any difficulties, you may request assistance in our forums and IRC channels listed below.
  170171Note that I2P does not support connecting to the internet via an http or socks proxy [patches welcome!], though you can connect to proxies via I2P itself once connected to the network.</li>
  171172
 • installer/resources/readme/readme_ja.html

  re59dd3bc rb84b298e  
  162162
  163163<li>
  164 <b>ポートフォワーディング</b><br>
  165 よりよい接続性のため、モデムやルータ、またはファイアウォール(など)で<a href="/confignet">I2Pのポート</a>を開いてください(できればUDPとTCPの両方)。
  166 ポートフォワーディングのやり方に関するさらに詳しい情報は、<a href="TODO" target="_blank">TODO</a>にあります。以下に挙げる掲示板やIRCチャンネルも参照してください。
  167 I2Pは、httpやsocksプロキシ経由でのインターネット接続をサポートしないことに注意してください[パッチは歓迎です!]。一度ネットワークに接続すれば、I2P自身を経由してプロキシに接続することはできます。</li>
   164<b>Port Forwarding</b><br>
   165Open <a href="/confignet">I2P's port</a> on your modem, router and/or firewall(s) for better connectivity (ideally both UDP and TCP).
   166More information on how to go about port forwarding can be easily found through a web search.
   167Should you have any difficulties, you may request assistance in our forums and IRC channels listed below.
   168Note that I2P does not support connecting to the internet via an http or socks proxy [patches welcome!], though you can connect to proxies via I2P itself once connected to the network.</li>
  168169
  169170<li>
 • installer/resources/readme/readme_pl.html

  re59dd3bc rb84b298e  
  1717<li>
  1818<b>Ukryte usługi i przeglądanie publicznego internetu</b><br>
  19 W sieci I2P masz dostęp do ukrytych stron („eepsite'ów”) i innych usług, a także możesz hostować własne. Możesz także korzystać z jawnego internetu poprzez wbudowany serwer pośredniczący (outproxy). <a href="https://geti2p.net/pl/about/browser-config" target="_blank">Skonfiguruj swoją przeglądarkę</a>, aby łączyła się przez proxy HTTP na <code>127.0.0.1 port 4444</code>, następnie odwiedź ukrytą stronę lub zwykły, nieszyfrowany adres <code>http://</code>. Jeżeli chcesz zlikwidować lub zmienić dostęp do normalnego internetu, usuń lub zmodyfikuj ustawienie <i>proxy wyjściowe</i>dla <code>false.i2p</code> w <a href="/i2ptunnel/edit?tunnel=0" target="_blank">edytorze tunelu HTTP I2P</a>. Sekcja <a href="#eepsites">„wybrane ukryte usługi”</a> wyświetla kilka wybranych ukrytych stron sieci I2P.</li>
   19W sieci I2P masz dostęp do ukrytych stron („eepsite'ów”) i innych usług, a także możesz hostować własne. Możesz także korzystać z jawnego internetu poprzez wbudowany serwer pośredniczący (outproxy). <a href="https://geti2p.net/pl/about/browser-config" target="_blank">Skonfiguruj swoją przeglądarkę</a>, aby łączyła się przez proxy HTTP na <code>127.0.0.1 port 4444</code>, następnie odwiedź ukrytą stronę lub zwykły, nieszyfrowany adres <code>http://</code>. Jeżeli chcesz zlikwidować lub zmienić dostęp do normalnego internetu, usuń lub zmodyfikuj ustawienie <i>proxy wyjściowe</i> dla <code>false.i2p</code> w <a href="/i2ptunnel/edit?tunnel=0" target="_blank">edytorze tunelu HTTP I2P</a>. Sekcja <a href="#eepsites">„wybrane ukryte usługi”</a> wyświetla kilka wybranych ukrytych stron sieci I2P.</li>
  2020
  2121<li>
   
  2424
  2525<li>
  26 <b>Anonimowa wymiana plików</b><br><a href="/torrents">I2PSnark</a> jest wbudowanym konsolę I2P, klientem sieci BitTorrent zapewniającym szyfrowanie i anonimowość.</li>
   26<b>Anonimowa wymiana plików</b><br><a href="/torrents">I2PSnark</a> jest wbudowanym w konsolę I2P klientem sieci BitTorrent zapewniającym szyfrowanie i anonimowość.</li>
  2727<li>
  2828<b>Anonimowe pogawędki</b><br>
  29 Uruchom swój klient IRC (np. HexChat) i połącz go z <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">serwerem</a> na <code>127.0.0.1 port 6668</code>. Nie musisz konfigurować proxy w swoim kliencie IRC, I2P dostarcza lokalny tunel IRC (widoczny w kliencie IRC jako serwer). Twój lokalny tunel IRC I2P na <code>localhost:6668</code> przekieruje Cie na jeden z trzech serwerów IRC hostowanych przez gości: Postman, echelon bądź zl0, których Ty nie znasz, oni się też nie znają, ale cała komunikacja jest szyfrowana i przesyłana przez I2P, aby zapobiec przejęciu. Jak już się połączysz, polecamy dołączyć do kanałów <code>#i2p-chat</code> lub <code>#i2p-dev</code>. Istnieje również oparty o I2P <a href="http://echelon.i2p/qti2pmessenger/">komunikator internetowy</a> umożliwiający niemożliwe do monitorowania anonimowe rozmowy i także alternatywne serwery IRC, Jabbera, czaty przeglądarkowe i inne. Możesz uruchomić swoje własne serwery w sieci I2P lub jeżeli jesteś programistą napisać swoją własną <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/develop/applications" target="_blank">aplikację I2P</a>. Zarówno protokoły UDP i TCP) są <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/docs/how/tech-intro#op.transport" target="_blank">wspierane</a>. Oferujemy także pały dostęp do <a href="http://docs.i2p-projekt.de/javadoc/" target="_blank">API Javy</a>.</li>
   29Uruchom swój klient IRC (np. HexChat) i połącz go z <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">serwerem</a> na <code>127.0.0.1 port 6668</code>. Nie musisz konfigurować proxy w swoim kliencie IRC, I2P dostarcza lokalny tunel IRC (widoczny w kliencie IRC jako serwer). Twój lokalny tunel IRC I2P na <code>localhost:6668</code> przekieruje Cię na jeden z trzech serwerów IRC hostowanych przez gości: Postman, echelon bądź zl0, których Ty nie znasz, oni się też nie znają, ale cała komunikacja jest szyfrowana i przesyłana przez I2P, aby zapobiec przejęciu. Jak już się połączysz, polecamy dołączyć do kanałów <code>#i2p-chat</code> lub <code>#i2p-dev</code>. Istnieje również oparty o I2P <a href="http://echelon.i2p/qti2pmessenger/">komunikator internetowy</a> umożliwiający niemożliwe do monitorowania anonimowe rozmowy i także alternatywne serwery IRC, Jabbera, czaty przeglądarkowe i inne. Możesz uruchomić swoje własne serwery w sieci I2P lub jeżeli jesteś programistą napisać swoją własną <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/develop/applications" target="_blank">aplikację I2P</a>. Zarówno protokoły UDP jak i TCP są <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/docs/how/tech-intro#op.transport" target="_blank">wspierane</a>. Oferujemy także pełny dostęp do <a href="http://docs.i2p-projekt.de/javadoc/" target="_blank">API Javy</a>.</li>
  3030
  3131<li>
   
  3535<li>
  3636<a name="plugins"></a><b>Wtyczki</b><br>
  37 Rozszerz możliwości I2P instalując wtyczki do blogowania, pogawędek, wymiany plików i inne zostały przepisane i czekają aż je <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">zainstalujesz</a>! Poczytaj o nich na <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>. Jeżeli jesteś  <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">programistą</a>, pełna platforma programistyczna do tworzenia własnych wtyczek jest dostępna wraz z <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/docs/plugins" target="_blank">dokumentacją</a>.</li>
   37Rozszerz możliwości I2P instalując wtyczki: wtyczki do blogowania, pogawędek, wymiany plików i inne zostały już przygotowane i czekają aż je <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">zainstalujesz</a>! Poczytaj o nich na <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>. Jeżeli jesteś  <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">programistą</a>, pełna platforma programistyczna do tworzenia własnych wtyczek jest dostępna wraz z <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/docs/plugins" target="_blank">dokumentacją</a>.</li>
  3838
  3939</ul>
   
  4343<li>
  4444<b>Wbudowany serwer www</b><br>
  45 I2P jest dostarczany wraz z wbudowanym serwerem www, za pomocą którego możesz hostować własną ukrytą stronę („eepsite'a”) w sieci I2P: instancja <a href="https://www.eclipse.org/jetty/" target="_blank">Jetty</a> nasłuchuje na <a href="http://127.0.0.1:7658/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/</a>. Aby udostępnić własną treść, po prostu umieść pliki w katalogu <code>eepsite/docroot/</code> (lub umieść dowolny plik JSP/Servlet .war w <code>eepsite/webapps</code>, bądź standardowy skrypt CGI w <code>eepsite/cgi-bin</code>) i powinno to działać. Możesz także uruchomić alternatywny serwer www przez I2P i zastąpić wbudowany serwer I2P, bądź uruchomić go w innym tunelu.</li>
   45I2P jest dostarczany wraz z wbudowanym serwerem www, za pomocą którego możesz hostować własną ukrytą stronę („eepsite'a”) w sieci I2P: instancja <a href="https://www.eclipse.org/jetty/" target="_blank">Jetty</a> nasłuchuje na <a href="http://127.0.0.1:7658/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/</a>. Aby udostępnić własną treść, po prostu umieść pliki w katalogu <code>eepsite/docroot</code> (lub umieść dowolny plik JSP/Servlet .war w <code>eepsite/webapps</code>, bądź standardowy skrypt CGI w <code>eepsite/cgi-bin</code>) i powinno to działać. Możesz także uruchomić alternatywny serwer www przez I2P i zastąpić wbudowany serwer I2P, bądź uruchomić go w innym tunelu.</li>
  4646
  4747<li>
  4848<b>Uruchamianie własnego tunelu</b><br>
  49 Po starcie, przedefiniowany <a href="/i2ptunnel/" target="_blank">tunel Twojego serwera www</a> jest dostępny (ale nieosiągalny dla innych). Szczegółowe instrukcje o tym jak założyć własną stronę na własnym serwerze www, zarejestrować domenę .i2p i wypromować ją znajdziesz na <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/help/</a>.</li>
   49Po starcie już skonfigurowany <a href="/i2ptunnel/" target="_blank">tunel Twojego serwera www</a> jest dostępny (ale nieosiągalny dla innych). Szczegółowe instrukcje o tym jak założyć własną stronę na własnym serwerze www, zarejestrować domenę .i2p i wypromować ją znajdziesz na <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/help/</a>.</li>
  5050
  5151</ul>
   
  5858
  5959<li>
  60 <b>Fora społeczności I2P</b><br><a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">Forum dewelopera zzz</a> zawiera dyskusje dotyczące rozwoju I2P.
  61 
  62 <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>: bezpieczne i anonimowe połączenie z forum społeczności I2P, na którym prowadzone są dyskusje dotyczące problemów i pomysłów sieci I2P i innych tematów.</li>
   60<b>Fora społeczności I2P</b><br><a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">Forum dewelopera zzz</a> zawiera dyskusje dotyczące rozwoju I2P.<br><a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>: bezpieczne i anonimowe połączenie z forum społeczności I2P, na którym prowadzone są dyskusje dotyczące problemów i pomysłów dotyczących sieci I2P i innych tematów.</li>
  6361
  6462<li>
   
  6664
  6765<li>
  68 <b>Zasoby Echelon</b><br><a href="http://echelon.i2p/" target="_blank">echelon.i2p</a>: archiwum oprogramowania I2P wraz z kodem źródłowym, informacjami o I2P, <a href="http://echelon.i2p/I2Pguide/index.html" target="_blank">podręcznikiem dla początkujących</a> (po angielsku) i testowymi kompilacjami węzła I2P.</li>
   66<b>Zasoby Echelona</b><br><a href="http://echelon.i2p/" target="_blank">echelon.i2p</a>: archiwum oprogramowania I2P wraz z kodem źródłowym, informacjami o I2P, <a href="http://echelon.i2p/I2Pguide/index.html" target="_blank">podręcznikiem dla początkujących</a> (po angielsku) i testowymi kompilacjami węzła I2P.</li>
  6967
  7068<li>
   
  10098<li>
  10199<b>Zapory sieciowe, modemy, rutery</b><br>
  102 Jeżeli jest to możliwe, upewnij się, że Java/I2P może odpierać połączenia przychodzące z internetu konfigurując odpowiednio swój modem/ruter/zaporę na komputerze. Jeżeli jesteś za restrykcyjną zaporą sieciową, ale możesz tworzyć połączenia wychodzące, I2P wciąż będzie działało: wyłącz ruch przychodzący i polegaj na <a href="http://i2p-projekt.i2p/en/docs/transport/ssu" target="_blank">SSU</a> (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punching_(networking)" target="_blank">«firewall hole punching»</a>), aby połączyć się z siecią, przy czym po lewej stronie ujrzysz „sieć: za zaporą”. Dla optymalnej wydajności, upewnij się, że <a href="/confignet">skonfigurowany port</a> jest dostępny z zewnątrz. Więcej informacji poniżej.</li>
   100Jeżeli jest to możliwe, upewnij się, że Java/I2P może odbierać połączenia przychodzące z internetu konfigurując odpowiednio swój modem/ruter/zaporę na komputerze. Jeżeli jesteś za restrykcyjną zaporą sieciową, ale możesz tworzyć połączenia wychodzące, I2P wciąż będzie działało: wyłącz ruch przychodzący i polegaj na <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/docs/transport/ssu" target="_blank">SSU</a> (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punching_(networking)" target="_blank">«firewall hole punching»</a>), aby połączyć się z siecią, przy czym po lewej stronie ujrzysz „sieć: za zaporą”. Dla optymalnej wydajności, upewnij się, że <a href="/confignet">skonfigurowany port</a> jest dostępny z zewnątrz. Więcej informacji poniżej.</li>
  103101
  104102<li>
   
  122120<li>
  123121<b>Przekierowanie portów</b><br>
  124 Dla lepszego połączenia, otwórz <a href="/confignet">port używany przez I2P</a> na swoim modemie, ruterze czy też zaporze sieciowej. Więcej informacji o przekierowaniu portów pojawi się <a href="TODO" target="_blank">wkrótce</a>, zajrzyj też na nasze fora i kanały IRC. Zauważ, że I2P nie wspiera połączenia z internetem poprzez proxy http lub socks [możesz pomóc?], ale możesz łączyć się z serwerami proxy przez I2P, po połączeniu się do sieci.</li>
   122Dla lepszego połączenia, otwórz <a href="/confignet">port używany przez I2P</a> na swoim modemie, ruterze czy też zaporze sieciowej. Więcej informacji o przekierowaniu portów znajdziesz w internecie wpisując w wyszukiwarkę „przekierowanie portów” (bądź „port forwarding”) i typ swojego rutera.. Zajrzyj też na nasze fora i kanały IRC. Zauważ, że I2P nie wspiera połączenia z internetem poprzez proxy http lub socks [możesz pomóc?], ale możesz łączyć się z serwerami proxy przez I2P, po połączeniu się do sieci.</li>
  125123
  126124<li>
   
  134132<li>
  135133<b>Zaangażuj się!</b><br>
  136 I2P jest rozwijane głównie bezinteresownie, poprzez wolontariat członków społeczności. Chętnie przyjmiemy <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/donate" target="_blank">datki</a>, które zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych kosztów administracyjnych. Przyznajemy <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/bounties" target="_blank">nagrody pieniężne</a> za rozwiązanie problemów programistycznych, potrzebujemy więcej <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/guides/new-developers" target="_blank">programistów Javy</a>, <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/guides/new-translatorsl" target="_blank">tłumaczy</a>, a także zwykłych użytkowników i agitatorów I2P. Im sieć I2P jest większa, tym więcej można na niej skorzystać, więc po prostu rozreklamuj I2P wśród swoich znajomych (i pomóż im ją zainstalować i skonfigurować). Więcej informacji odnośnie tego jak wspomóc sieć I2P, znajdziesz w sekcji <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved" target="_blank">„zaangażuj się”</a> na naszej stronie.</li>
   134I2P jest rozwijane głównie bezinteresownie, poprzez wolontariat członków społeczności. Chętnie przyjmiemy <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/donate" target="_blank">darowizny</a>, które zostaną przeznaczone na pokrycie niezbędnych kosztów administracyjnych. Przyznajemy <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/bounties" target="_blank">nagrody pieniężne</a> za rozwiązanie problemów programistycznych, potrzebujemy więcej <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/guides/new-developers" target="_blank">programistów Javy</a>, <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved/guides/new-translators" target="_blank">tłumaczy</a>, a także zwykłych użytkowników i agitatorów I2P. Im sieć I2P jest większa, tym więcej można na niej skorzystać, więc po prostu rozreklamuj I2P wśród swoich znajomych (i pomóż im ją zainstalować i skonfigurować). Więcej informacji odnośnie tego jak wspomóc sieć I2P, znajdziesz w sekcji <a href="http://i2p-projekt.i2p/pl/get-involved" target="_blank">„zaangażuj się”</a> na naszej stronie.</li>
  137135
  138136</ul>
 • installer/resources/readme/readme_pt.html

  re59dd3bc rb84b298e  
  11<div lang="pt">
  22
  3 <p>Se você acaba de iniciar I2P, os n&uacute;meros à esquerda ao lado de "Active:" deberiam subir nos seguintes minutos e logo lá ver&aacute; uma Destinação chamada "shared clients". (se não, <a href="#trouble">veija embaixo!</a>)<br>
  4 Assim que apareça isto, você pode:</p>
   3<ul class="links">
   4<li>
   5<b>Starting Up</b><br>
   6If you've just started I2P, the number of <i>Active Peers</i> indicated under the <i>Peers</i> section in the side panel on the left should start to grow over the next few minutes.
   7You'll also see a <i>Local Tunnel</i> named <i>Shared Clients</i> listed there, and possibly other clients and servers.
   8If not, see the troubleshooting section <a href="#trouble">below</a>.
   9These <i>Local Tunnels</i> provide connections to the I2P network, enabling your bittorrent, email, web proxy and other services.
   10Your <a href="/netdb">Network Database</a> indicates all known peers on the network.
   11Additionally, you can monitor existing <a href="/peers">Peer Connections</a>, and view existing <a href="/tunnels">Tunnels</a> and their status.
   12More information is available on the <a href="/help">help page</a>.</li>
  513
  6 <ul>
   14<li>
   15<b>Network Integration</b><br>
   16When you start I2P, it may take a few minutes to bootstrap (integrate) your router into the network and find additional peers, so please be patient.
   17When I2P starts up, and during normal operation, I2P's tunnel build readiness indicator in the side panel may indicate that I2P is "Rejecting Tunnels"; this is normal behavior.
   18Once green stars are indicated next to your <i>Local Tunnels</i>, there is a wide variety of things you can do with I2P, and below we introduce you to some of them.</li>
  719
  8 <li><b>Visitar p&aacute;ginas I2P ("Eepsites")</b> - Na rede I2P tem p&aacute;ginas web anônimas: Configure o seu navegador web para usar o <b>proxy HTTP: 127.0.0.1 porto 4444</b>, logo visite uma p&aacute;gina I2P:<br>
   20</ul>
   21<h3>Serviços no I2P</h3>
   22
   23<ul class="links">
   24<li>
   25<b>Hidden Services and Public Web Browsing</b><br>
   26On I2P you can access hidden service websites ("eepsites") and other services, and you can host your own services.
   27You can also access the normal web anonymously via I2P's built-in web proxy (outproxy).
   28<a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank">Configure your browser</a> to use the HTTP proxy at <code>127.0.0.1 port 4444</code>, then browse to a hidden service website or a normal, unencrypted <code>http://</code> address.
   29If you wish to disable or change outproxy access to the normal internet, remove or modify the outproxy entry for <code>false.i2p</code> under the <i>Outproxies</i> option in the <a href="/i2ptunnel/edit?tunnel=0" target="_blank">I2P HTTP Proxy Tunnel Editor</a>.
   30In the "Sites of Interest" section <a href="#eepsites">below</a>, we list a few of the sites hosted on I2P.</li>
   31
   32<li>
   33<b>Anonymous Email</b><br>
   34Postman's I2P-based mail system can be accessed either via <a href="/webmail">I2P's built-in mail client</a> or with any external mail client.
   35Accounts can send and receive mail from the normal internet.
   36For an account, visit <a href="http://hq.postman.i2p/" target="_blank">hq.postman.i2p</a>.
   37Additionally, <a href="http://bote.i2p/" target="_blank">I2P-Bote</a> is an I2P-internal, serverless, secure (end-to-end encrypted) email system with an integrated anonymous/pseudonymous remailer, providing a web interface and a built-in addressbook.
   38It can be installed as a <a href="#plugins">plugin</a>.</li>
   39
   40<li>
   41<b>Anonymous File Transfer</b><br><a href="/torrents">I2PSnark</a> is integrated into I2P, providing anonymous, encrypted BitTorrent transfers.</li>
   42<li>
   43<b>Anonymous Chat</b><br>
   44Start your IRC client (e.g. HexChat) and connect to the <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">server</a> at <code>127.0.0.1 port 6668</code>.
   45You do not need to configure a proxy in your IRC client; I2P provides you with a local IRC tunnel (configured in your IRC client as an IRC server or remote host).
   46Your local I2P IRC tunnel on <code>localhost:6668</code> will direct you to one of three IRC servers hosted on I2P by Postman, echelon and zl0, but neither you nor they know where the other is, and your communcations are encrypted in transit by I2P to prevent interception.
   47Once you're there, <code>#i2p-chat</code> and <code>#i2p-dev</code> are just a few of the available channels you may wish to join.
   48There's also an I2P-based <a href="http://echelon.i2p/qti2pmessenger/">Instant Messenger</a> for unmonitorable and uncensorable anonymous chat, as well as alternative IRC servers, Jabber servers, website-based chat, and more.
   49You may run your own servers over I2P in whatever flavor you choose, or if you're a developer write your own <a href="http://i2p-projekt.i2p/applications.html" target="_blank">I2P applications</a>.
   50Both UDP and TCP protocols are <a href="http://i2p-projekt.i2p/techintro.html#op.transport" target="_blank">supported</a>.
   51We also provide full access to the <a href="http://docs.i2p-projekt.de/javadoc/" target="_blank">Java API</a>.</li>
   52
   53<li>
   54<b>Forums and Blogging</b><br>
   55All normal blogging, forum and CMS software will run over I2P, though you're advised to take extra precautions with security when setting up and to keep all associated software (e.g. Php, MySql, Python, Apache) up to date and locked-down!
   56Also, there are quite a few community run forums on I2P in various languages; see <a href="#eepsites">below</a> for some suggestions.</li>
   57
   58<li>
   59<a name="plugins"></a><b>Plugins for I2P</b><br>
   60Extend the usefulness of I2P by installing plugins: blogging, chatting, file sharing and other plugins have already been written or ported and await your <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">installation</a>!
   61Browse the plugins and related info at <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>.
   62If you're a <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">developer</a>, a complete framework for writing your own plugins is provided with <a href="http://i2p-projekt.i2p/plugins.html" target="_blank">documentation</a>.</li>
   63
   64</ul>
   65<h3>Hospedagem da Web Anónima Encriptada no I2P</h3>
   66
   67<ul class="links">
   68<li>
   69<b>Built-in Web-Server</b><br>
   70I2P comes with a built-in web server for hosting your own hidden service website ("eepsite") on the I2P network: a <a href="https://www.eclipse.org/jetty/" target="_blank">Jetty</a> instance listening on <a href="http://127.0.0.1:7658/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/</a>.
   71To host your own content, simply place your files in the <code>eepsite/docroot/</code> directory (or place any standard JSP/Servlet .war files under <code>eepsite/webapps</code>, or standard CGI scripts under <code>eepsite/cgi-bin</code>) and they'll show up.
   72You can also run any alternative web server platform over I2P and replace the built-in server, or run it on another tunnel.</li>
   73
   74<li>
   75<b>Start Your Tunnel</b><br>
   76After starting up, your pre-configured <a href="/i2ptunnel/" target="_blank">I2P Webserver Tunnel</a>, your website will be visible (but not discoverable) to others.
   77Detailed instructions for starting your website, registering an .i2p domain and promoting your site to others are accessible via your own I2P webserver on <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/help/</a>.</li>
   78
   79</ul>
   80<a name="eepsites"></a>
   81<h3>Serviços de Interesse Ocultados no I2P</h3>
  982
  1083<ul class="links twocol">
   84<li>
   85<b>Invisible Internet Project (I2P) Official Website</b><br><a href="http://i2p-projekt.i2p" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a>: Secure and anonymous connections to <a href="https://geti2p.net/en/" target="_blank">geti2p.net</a>. If you want to know more about how I2P works or how you can participate, this is the first place to visit!</li>
  1186
  12 <!--
  13 <li><a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a>: Conexão segura e anônima para <a href="http://forum.i2p/">forum.i2p</a></li>
  14 -->
  15 <li><a href="http://i2p-projekt.i2p/pt/">i2p-projekt.i2p</a>: Conexões seguras e anônimas para <a href="https://geti2p.net/pt/">geti2p.net</a></li>
  16 <li><a href="http://i2pwiki.i2p/">i2pwiki.i2p</a>: P&aacute;gina de i2pwiki; um wiki p&uacute;blico com muitos links</li>
  17 <li><a href="http://echelon.i2p">echelon.i2p</a>: Arquivo de software e informações sobre I2P</li>
  18 <li><a href="http://zerobin.i2p">zerobin.i2p</a>: Pastebin anônimo</li>
  19 <li><a href="http://stats.i2p/">stats.i2p</a>: Saúde e desempenho da rede I2P
  20 <li>Ha muitas mais p&aacute;ginas I2P - simplesmente segue os links que encontre, ponhe marcadores para os seus favoritos e vis&iacute;te-los freqüentemente!
  21 </ul>
   87<li>
   88<b>I2P Community Forums</b><br><a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">zzz's developer forums</a> hosts discussion related to I2P development.
   89
   90<a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>: A secure and anonymous connection to an online forum community where problems and ideas relating to I2P and associated topics are discussed.</li>
   91
   92<li>
   93<b>I2P Anonymous Pastebin</b><br><a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">zerobin.i2p</a>: Secure and anonymous paste service allowing anonymous text and text-based code sharing over I2P.</li>
   94
   95<li>
   96<b>Echelon's I2P Resources</b><br><a href="http://echelon.i2p/" target="_blank">echelon.i2p</a>: I2P software archive with source code, information about I2P, including a <a href="http://echelon.i2p/I2Pguide/index.html" target="_blank">beginner's guide</a> and pre-release developer builds of I2P.</li>
   97
   98<li>
   99<b>i2pwiki Wiki</b><br><a href="http://i2pwiki.i2p/" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>: An open wiki that anyone can edit with plenty of information about I2P, help for beginners, additional links into the network, and more.</li>
   100
   101<li>
   102<b>I2P Planet</b><br><a href="http://planet.i2p/" target="_blank">planet.i2p</a>: An RSS aggregator site that takes news and events from around I2P and publishes them all in one place. A good site to visit to see the community at work!</li>
   103
   104<li>
   105<b>I2P Network Health</b><br><a href="http://stats.i2p/cgi-bin/dashboard.cgi" target="_blank">stats.i2p</a>: Check out various aspects of network performance with this I2P network monitoring site run by zzz.</li>
   106
   107<li>
   108<b>I2P Bug Tracker - Trac</b><br><a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a>: I2P's issue reporting and bug-tracking system. Please visit if you have an issue to report, also available at <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>
  22109</li>
  23110
  24 <li><b>Navegar na internet</b> - I2P dispõe de um "outproxy" http - para usâ-lo, tamb&eacute;m pode empregar o proxy http no porto 4444 - Se configurar o seu navegador web para usar este proxy, pode visitar as p&aacute;ginas web de maneira anônima e o trânsito ser&aacute; roteado atravez da rede I2P.</li>
  25 <li><b>Trocar dados</b> - Ha uma <a href="/torrents">adaptação</a> para I2P da aplicação BitTorrent <a href="http://www.klomp.org/snark/">Snark</a>.</li>
  26 <li><b>Correio eletrônico anônimo</b> - O Postman fez um sistema de correio eletrônico que é compatível com as aplicações de correio eletrônico comunes (POP3/SMTP), o qual permite de enviar correios eletrônicos tanto dentro de I2P como também receber e mandar correios desde a / para a internet. Pode registrar a sua conta aqui: <a href="http://hq.postman.i2p/">hq.postman.i2p</a>. Junto com isso temos <a href="/webmail">susimail</a>, um cliente anônimo de correio que se abre com o navegador web. Já est&aacute; configurado para o servício de Postman.<br>
  27 Tamb&eacute;m lhe recomendamos o nosso novo sistema de correio eletrônico sem servidor <a href="http://tjgidoycrw6s3guetge3kvrvynppqjmvqsosmtbmgqasa6vmsf6a.b32.i2p/">I2P-Bote</a>, que existe em forma de um plugin. Vem com uma interface web e criptografa todas as mensagens de final a final.</li>
  28 <li><b>Bate-papo anônimo</b> - Lance o seu cliente IRC preferido e con&eacute;cte-se com o servidor anônimamente en <code>127.0.0.1 porto 6668</code>. Isto lhe levar&aacute; a um dos dois servidores anônimos de IRC oficiales em I2P - e nem você nem os outros usuários sabrão quem é o outro, nem mesmo o administrador do servidor!</li>
  29 <li><b>Blogar anônimamente</b> - Experimente com <a href="http://syndie-project.i2p/">Syndie</a>!</li>
  30 <li>E muito mais&hellip;</li>
   111<li>
   112<b>Discover I2P</b><br>
   113There are many more hidden services - just follow the links from the ones you see, bookmark your favourites, and visit them often!<br>
   114</li>
  31115
  32116</ul>
   117<h2 id="trouble">Resolução de Problemas e Assistência Adicional</h2>
  33118
  34 <h3>&iquest;Quer ter a sua propria p&aacute;gina I2P?</h3>
   119<ul class="links">
   120<li>
   121<b>Be Patient!</b><br>
   122I2P may be slow to integrate into network the first time you run it as it bootstraps into the network and finds peers.
   123The longer your I2P router is running, the better it will perform, so try and keep your router on as long as you can, 24/7 if possible!
   124If, after 30 minutes, your <i>Active: [connected/recent]</i> count still has less than 10 peers, or your total number of <i>Integrated</i> peers is less than 5, there are several things you can do to check for problems:</li>
  35125
  36 <p>O paquete I2P contem programas que facilitan gestionar a sua propria p&aacute;gina I2P: Uma instância de <a href="https://www.eclipse.org/jetty/">Jetty</a> está ouvindo em <a href="http://127.0.0.1:7658/">http://127.0.0.1:7658/</a>. Simplesmente coloque os seus arquivos no diretório <code>eepsite/docroot/</code> (ou os servlets/jsp <code>.war</code> em <code>eepsite/webapps</code>, scripts cgi em <code>eepsite/cgi-bin</code>) e já est&aacute; pronta a sua p&aacute;gina I2P. Depois do início do <a href="/i2ptunnel/">t&uacute;nel da p&aacute;gina I2P</a> que conecta com o seu servidor a sua p&aacute;gina I2P est&aacute; disponível para os outros. Instruções mais detalhadas sobre c&oacute;mo lançar a sua p&aacute;gina I2P podem encontrar-se na <a href="http://127.0.0.1:7658/">sua p&aacute;gina I2P temporal</a>.</p>
   126<li>
   127<b>Check Your Configuration and Bandwidth Allocation</b><br>
   128I2P functions best when you can accurately reflect the speed of your network connection in the <a href="/config">bandwidth configuration section</a>.
   129By default I2P is configured with some fairly conservative values that will not suit many use cases, so please take time to review these settings and correct where necessary.
   130The more bandwidth you allocate, <i>specifically</i> upstream bandwidth, the more you will benefit from the network.</li>
  37131
  38 <h3 id="trouble">Problemas</h3>
   132<li>
   133<b>Firewalls, Modems and Routers</b><br>
   134Where possible, please ensure I2P/Java is allowed un-firewalled access from the internet by configuring your modem/router/pc firewall accordingly.
   135If you're behind a prohibitive firewall but have unrestricted outbound access, I2P can still function; you can turn off inbound access and rely on <a href="http://i2p-projekt.i2p/udp.html" target="_blank">SSU IP Address Detection</a> (<a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Hole_punching" target="_blank">firewall hole punching</a>) to connect you to the network, and your network status in the side panel will indicate "Network: Firewalled".
   136For optimal performance, please ensure I2P's <a href="/confignet">external port</a> is visible from the internet.
   137See below for more information.</li>
  39138
  40 <p>Seja paciente! Depois do primer início, I2P pode ainda ser devagar. Isto é devido ao fato de que o seu roteador I2P precisa de tempo tanto para estabelecer conexões com outros roteadores I2P como para conhecer a rede. Se depois de trinta minutos o n&uacute;mero das suas conexões ativas (olhe ao lado esquerdo, embaixo de "participantes"!) ainda fica embaixo de dez, verifique que o porto que usa I2P est&aacute; aberto no seu muro corta-fogo para ter uma conexão melhor. O porto que usa o seu roteador I2P (um porto aleatório escolhido na hora da instalação) se pode ver na <a href="config.jsp">p&aacute;gina da configuração</a>. Se não pode acessar nenhuma p&aacute;gina I2P (nem mesmo <a href="http://i2p-projekt.i2p/pt/">i2p-projekt.i2p</a>), certifique-se de que o seu navegador esteja usando o proxy que está em <code>127.0.0.1 porto 4444</code>!</p>
   139<li>
   140<b>Check Your Proxy Setttings</b><br>
   141If you cannot see any websites at all (not even <a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a>), make sure your browser's proxy is set to access http traffic (<i>not</i> https, <i>not</i> socks) via <code>127.0.0.1 port 4444</code>.
   142If you need some help, there's <a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank">a guide</a> to configuring your browser for I2P use.</li>
  41143
  42 <p>Talvez quera ler as informações disponívels no <a href="http://i2p-projekt.i2p/pt/">site de I2P</a><!--, ler notícias e escrever no <a href="http://forum.i2p/">Foro de I2P</a>--> o vir saludá-nos no canal oficial em português <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-br">#i2p-br</a>, o canal oficial em inglês <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> ou em <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a> - todos nos servidores irc.postman.i2p, irc.dg.i2p e irc.echelon.i2p. (A ambos pode acessar baixo <a href="irc://localhost:6668">irc://localhost:6668</a>; os dois servidores estão conectados.) Se você ainda não tem acesso a I2P, tamb&eacute;m pode entrar em #i2p do servidor <a href="irc://irc.freenode.net/i2p">irc.freenode.net</a> - mas então de forma não anônima.</p>
   144<li>
   145<b>Check Your Logs</b><br><a href="/logs">Logs</a> may be helpful to resolve a problem.
   146You may wish to paste excerpts in our <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">forum</a> for help, or perhaps <a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">paste</a> it instead and reference the link on IRC for help.</li>
  43147
   148<li>
   149<b>Verify Java is Up to Date</b><br>
   150Ensure your Java is up to date.
   151Version 7 or higher is required; 8 or higher is recommended.
   152Check your Java version at the top of <a href="/logs">the logs page</a>.</li>
   153<li>
   154<b>Problems running on Legacy Hardware</b><br>
   155[Linux/BSD] If you can't start the router with <code>i2p/i2prouter start</code> try the <code>runplain.sh</code> script in the same directory.
   156Root privileges are never required to run I2P.
   157If you need to compile the <a href="http://i2p-projekt.i2p/jbigi.html" target="_blank">jBigi library</a> (which is necessary in rare cases), consult appropriate documentation, visit the forums, or come pay a visit to our <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">IRC developer channel</a>.</li>
   158
   159<li>
   160<b>Enable Universal Plug and Play (UPnP)</b><br>
   161Your modem or router probably supports UPnP for automatic port forwarding.
   162Ensure UPnP support is enabled on your modem or router.
   163Now try restarting the <a href="/">I2P router</a>.
   164If successful, I2P should report "Network: OK" in the side panel once the I2P router completes initial connectivity tests.</li>
   165
   166<li>
   167<b>Port Forwarding</b><br>
   168Open <a href="/confignet">I2P's port</a> on your modem, router and/or firewall(s) for better connectivity (ideally both UDP and TCP).
   169More information on how to go about port forwarding can be easily found through a web search.
   170Should you have any difficulties, you may request assistance in our forums and IRC channels listed below.
   171Note that I2P does not support connecting to the internet via an http or socks proxy [patches welcome!], though you can connect to proxies via I2P itself once connected to the network.</li>
   172
   173<li>
   174<b>Getting Support Online</b><br>
   175You may also want to review the information on the <a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank">I2P website</a>, post messages to the <a href="http://forums.i2p/" target="_blank">I2P discussion forum</a> or swing by <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> or <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a> on I2P's internal IRC network - Irc2P.
   176These channels are also available outside of I2P's encrypted, anonymous network via <a href="irc://irc.freenode.net/i2p">Freenode IRC</a>.</li>
   177
   178<li>
   179<b>Reporting Bugs</b><br>
   180To report a bug, please file a ticket on <a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a> or, over clearnet, <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>.
   181For developer-related discussions, please visit <a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">zzz's developer forums</a> or come and visit the <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">developer channel</a> on I2P's IRC network.
   182Developers can browse source at <a href="https://github.com/i2p/i2p.i2p" target="_blank">Github</a>.
   183We use <a href="http://i2p-projekt.i2p/monotone.html" target="_blank">monotone</a> to manage our source code - while you may clone the source code anonymously, commits are accepted only after accepting the developer agreement.</li>
   184
   185<li>
   186<b>Get Involved!</b><br>
   187I2P is developed and maintained mostly through unfunded, voluntary participation by community members.
   188We're happy to accept <a href="http://i2p-projekt.i2p/donate.html" target="_blank">donations</a>, which go into essential hosting and administrative costs.
   189We have <a href="http://i2p-projekt.i2p/bounties.html" target="_blank">cash bounties</a> for aspects of I2P for developers looking for incentives to participate, and we're always looking for more <a href="http://i2p-projekt.i2p/newdevelopers.html" target="_blank">Java coders</a>, <a href="http://i2p-projekt.i2p/newtranslators.html" target="_blank">translators</a>, promoters and users to help I2P grow.
   190The bigger the I2P network, the more everyone benefits, so simply telling all your friends about I2P (and lending a hand with the installation and setup where needed) is helpful.
   191For further info on how you can participate, visit the <a href="http://i2p-projekt.i2p/getinvolved.html" target="_blank">volunteers page</a> on the website.</li>
   192
   193</ul>
   194<div class="topness"><a href="#top">[Voltar ao Topo]</a></div>
  44195</div>
 • installer/resources/readme/readme_tr.html

  re59dd3bc rb84b298e  
  2323<ul class="links">
  2424<li>
  25 <b>Hidden Services and Public Web Browsing</b><br>
  26 On I2P you can access hidden service websites ("eepsites") and other services, and you can host your own services.
  27 You can also access the normal web anonymously via I2P's built-in web proxy (outproxy).
  28 <a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank">Configure your browser</a> to use the HTTP proxy at <code>127.0.0.1 port 4444</code>, then browse to a hidden service website or a normal, unencrypted <code>http://</code> address.
  29 If you wish to disable or change outproxy access to the normal internet, remove or modify the outproxy entry for <code>false.i2p</code> under the <i>Outproxies</i> option in the <a href="/i2ptunnel/edit?tunnel=0" target="_blank">I2P HTTP Proxy Tunnel Editor</a>.
  30 In the "Sites of Interest" section <a href="#eepsites">below</a>, we list a few of the sites hosted on I2P.</li>
   25<b>Gizli Hizmetler ve Herkese Açık Web Taraması</b><br>
   26I2P üzerinden gizli hizmet web sitelerine ("eepsites") ve diğer hizmetlere erişebilir ve kendi hizmetlerinizi sunabilirsiniz.
   27I2P içindeki vekil sunucuyu (çıkış vekil sunucusu) kullanarak normal web sitelerine anonim olarak erişebilirsiniz.
   28<a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank">Web tarayıcınızın yapılandırma ayarlarından</a> HTTP vekil sunucusunu <code>127.0.0.1 kapı 4444</code> olarak ayarladıktan sonra, bir gizli hizmet web sitesine ya da normal şifrelenmemiş<code>http://</code> adresine bakın.
   29Normal İnternet bağlantısını kurarken çıkış sunucusu erişimini devre dışı bırakmak isterseniz, <code>false.i2p</code> dosyasında <i>Outproxies</i> bölümü altındaki çıkış sunucusu (outproxy) kaydını <a href="/i2ptunnel/edit?tunnel=0" target="_blank">I2P HTTP Vekil Sunucu Tünel Düzenleyici</a>değiştirin ya da silin.
   30<a href="#eepsites">Aşağıdaki</a> "İlginç Siteler" bölümünde I2P üzerinden sunulan bir kaç örnek site bulabilirsiniz.</li>
  3131
  3232<li>
  33 <b>Anonymous Email</b><br>
  34 Postman's I2P-based mail system can be accessed either via <a href="/webmail">I2P's built-in mail client</a> or with any external mail client.
  35 Accounts can send and receive mail from the normal internet.
  36 For an account, visit <a href="http://hq.postman.i2p/" target="_blank">hq.postman.i2p</a>.
  37 Additionally, <a href="http://bote.i2p/" target="_blank">I2P-Bote</a> is an I2P-internal, serverless, secure (end-to-end encrypted) email system with an integrated anonymous/pseudonymous remailer, providing a web interface and a built-in addressbook.
  38 It can be installed as a <a href="#plugins">plugin</a>.</li>
   33<b>Anonim E-posta Kullanımı</b><br>
   34Postman I2P temelli posta sistemine <a href="/webmail">I2P içindeki posta istemcisini</a> ya da herhangi bir dış posta istemcisi kullanılarak erişilebilir.
   35Hesaplar normal İnternet üzerindeki gibi e-posta gönderip alabilir.
   36Bir hesap edinmek için <a href="http://hq.postman.i2p/" target="_blank">hq.postman.i2p</a> adresine bakın.
   37Ek olarak, <a href="http://bote.i2p/" target="_blank">I2P-Bote</a> I2P içinde bulunan, sunucusuz, güvenli (uçtan uca şifrelenmiş), bütünleşik anonim/takma adlı remailer ile bütünleşik, bir web arayüzü ve adres defterine sahip bir e-posta sistemidir.
   38Bir <a href="#plugins">uygulama eki</a> olarak kurulabilir.</li>
  3939
  4040<li>
  41 <b>Anonymous File Transfer</b><br><a href="/torrents">I2PSnark</a> is integrated into I2P, providing anonymous, encrypted BitTorrent transfers.</li>
   41<b>Anonim Dosya Aktarımı</b><br><a href="/torrents">I2PSnark</a> I2P ile bütünleşik olarak, anonim ve şifreli BitTorrent aktarımlarının yapılmasını sağlar.</li>
  4242<li>
  43 <b>Anonymous Chat</b><br>
  44 Start your IRC client (e.g. HexChat) and connect to the <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">server</a> at <code>127.0.0.1 port 6668</code>.
  45 You do not need to configure a proxy in your IRC client; I2P provides you with a local IRC tunnel (configured in your IRC client as an IRC server or remote host).
  46 Your local I2P IRC tunnel on <code>localhost:6668</code> will direct you to one of three IRC servers hosted on I2P by Postman, echelon and zl0, but neither you nor they know where the other is, and your communcations are encrypted in transit by I2P to prevent interception.
  47 Once you're there, <code>#i2p-chat</code> and <code>#i2p-dev</code> are just a few of the available channels you may wish to join.
  48 There's also an I2P-based <a href="http://echelon.i2p/qti2pmessenger/">Instant Messenger</a> for unmonitorable and uncensorable anonymous chat, as well as alternative IRC servers, Jabber servers, website-based chat, and more.
  49 You may run your own servers over I2P in whatever flavor you choose, or if you're a developer write your own <a href="http://i2p-projekt.i2p/applications.html" target="_blank">I2P applications</a>.
  50 Both UDP and TCP protocols are <a href="http://i2p-projekt.i2p/techintro.html#op.transport" target="_blank">supported</a>.
  51 We also provide full access to the <a href="http://docs.i2p-projekt.de/javadoc/" target="_blank">Java API</a>.</li>
   43<b>Anonim Sohbet</b><br>
   44IRC istemcinizi başlatın (HexChat gibi) ve <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">sunucuya</a> bağlanmak için <code>127.0.0.1 adresiyle 6668 kapı numarasını</code> kullanın.
   45IRC isteciniz için bir vekil sunucu yapılandırmanıza gerek yoktur. I2P size yerel bir IRC tüneli sunar (IRC istemcinizin içinden bir IRC sunucusu ya da uzak sunucu gibi yapılandırabilirsiniz).
   46<code>localhost:6668</code> ile erişebileceğiniz yerel I2P IRC tüneliniz sizi I2P üzerinde Postman, echelon ve zl0 tarafından sunulan üç IRC sunucusundan birine yönlendirir. Ancak siz ya da başkaları bunların nerede olduğunu bilemez. İletişiminiz izlenmeyi engellemek için I2P tarafından şifrelenir.
   47IRC sunucusuna bağlandıktan sonra, pek çok kanal arasından <code>#i2p-chat</code> ve <code>#i2p-dev</code> kanallarına katılmak isteyebilirsiniz.
   48Ayrıca izlenemeyen ve engellenmeyen anonim sohbetler için kullanılabilecek diğer IRC sunucuları, Jabber sunucuları, web sitesi temelli sohbet gibi diğer seçeneklerin yanı sıra I2P temelli bir <a href="http://echelon.i2p/qti2pmessenger/">Anlık İleti</a> uygulaması vardır.
   49I2P ağında kullandığınız sürümden bağımsız olarak kendi sunucularınızı çalıştırabilir ya da uygulama geliştirmeyi biliyorsanız kendi <a href="http://i2p-projekt.i2p/applications.html" target="_blank">I2P uygulamalarınızı</a> yazabilirsiniz.
   50Hem UDP hem TCP iletişim kuralları <a href="http://i2p-projekt.i2p/techintro.html#op.transport" target="_blank">desteklenir</a>.
   51Ayrıca <a href="http://docs.i2p-projekt.de/javadoc/" target="_blank">Java API</a> koduna tam erişim sunuyoruz.</li>
  5252
  5353<li>
  54 <b>Forums and Blogging</b><br>
  55 All normal blogging, forum and CMS software will run over I2P, though you're advised to take extra precautions with security when setting up and to keep all associated software (e.g. Php, MySql, Python, Apache) up to date and locked-down!
  56 Also, there are quite a few community run forums on I2P in various languages; see <a href="#eepsites">below</a> for some suggestions.</li>
   54<b>Forumlar ve Blog Yazarlığı</b><br>
   55Tüm normal blog, forum ve İçerik Yönetim Sistemi yazılımları I2P üzerinde çalışır. Bununla birlikte güvenliğinizi korumak için ek dikkat göstermeniz ve ilgili yazılımları kullanırken güncel ve kilitlenmiş olarak tutmanız önerilir (Php, MySql, Python, Apache gibi).
   56Ayrıca I2P üzerine çeşitli dillerde bir kaç topluluk forumu var. <a href="#eepsites">Aşağıda</a> bazı önerileri görebilirsiniz.</li>
  5757
  5858<li>
  59 <a name="plugins"></a><b>Plugins for I2P</b><br>
  60 Extend the usefulness of I2P by installing plugins: blogging, chatting, file sharing and other plugins have already been written or ported and await your <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">installation</a>!
  61 Browse the plugins and related info at <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>.
  62 If you're a <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">developer</a>, a complete framework for writing your own plugins is provided with <a href="http://i2p-projekt.i2p/plugins.html" target="_blank">documentation</a>.</li>
   59<a name="plugins"></a><b>I2P Uygulama Ekleri</b><br>
   60Uygulama Eklerini kullanarak I2P üzerine blog yazma, sohbet, dosya paylaşımı gibi yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Yazılmış ya da uyarlanmış pek çok uygulama eki <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">kurmanız için</a> hazır bekliyor.
   61Uygulama eklerine ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak için <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">i2pwiki.i2p</a> sitesine bakabilirsiniz.
   62Bir <a href="http://i2pwiki.i2p/index.php?title=Plugins" target="_blank">geliştirici</a> iseniz, kendi uygulama eklerinizi yazmak için sunulan geliştirme çatısı ve <a href="http://i2p-projekt.i2p/plugins.html" target="_blank">belgeleri</a> kullanabilirsiniz.</li>
  6363
  6464</ul>
  65 <h3>Anonymous Encrypted Web Hosting on I2P</h3>
   65<h3>ISP Üzerinde Anonim ve Şifreli Web Sitesi Barındırma</h3>
  6666
  6767<ul class="links">
  6868<li>
  69 <b>Built-in Web-Server</b><br>
  70 I2P comes with a built-in web server for hosting your own hidden service website ("eepsite") on the I2P network: a <a href="https://www.eclipse.org/jetty/" target="_blank">Jetty</a> instance listening on <a href="http://127.0.0.1:7658/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/</a>.
  71 To host your own content, simply place your files in the <code>eepsite/docroot/</code> directory (or place any standard JSP/Servlet .war files under <code>eepsite/webapps</code>, or standard CGI scripts under <code>eepsite/cgi-bin</code>) and they'll show up.
  72 You can also run any alternative web server platform over I2P and replace the built-in server, or run it on another tunnel.</li>
   69<b>İç Web Sunucusu</b><br>
   70I2P içinde kendi gizli hizmet web sitesinizi ("eepsite") I2P ağı üzerinde sunabileceğiniz  bir web sunucusu bulunur: Bir <a href="https://www.eclipse.org/jetty/" target="_blank">Jetty</a> kopyası <a href="http://127.0.0.1:7658/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/</a>adresini dinler.
   71Kendi içeriğinizi sunmak için web sitesi dosyalarınızı <code>eepsite/docroot/</code> klasörüne (ya da standart JSP/Servlet .war dosyalarını <code>eepsite/webapps</code> klasörüne ya da  standart CGI betiklerini <code>eepsite/cgi-bin</code> klasörüne) koyabilirsiniz.
   72Ayrıca I2P üzerinde iç web sunucunun yerini alacak farklı bir web sunucusu çalıştırabilir ya da farklı bir tünel kullanabilirsiniz.</li>
  7373
  7474<li>
  75 <b>Start Your Tunnel</b><br>
  76 After starting up, your pre-configured <a href="/i2ptunnel/" target="_blank">I2P Webserver Tunnel</a>, your website will be visible (but not discoverable) to others.
  77 Detailed instructions for starting your website, registering an .i2p domain and promoting your site to others are accessible via your own I2P webserver on <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/help/</a>.</li>
   75<b>Tüneli Başlatma</b><br>
   76Önceden yapılandırılmış <a href="/i2ptunnel/" target="_blank">I2P Web Sunucu Tüneli</a> başlatıldıktan sonra, web siteniz diğer kullanıcılar tarafından görülebilir (ancak bulunamaz).
   77Web sitenizi hazırlamak ile ilgili ayrıntılı bilgi almak, bir .i2p etki alanı kaydetmek ve sitenizi diğer I2P web sunucunuz üzerinden tanıtmak için <a href="http://127.0.0.1:7658/help/" target="_blank">http://127.0.0.1:7658/help/</a> adresine bakabilirsiniz.</li>
  7878
  7979</ul>
  8080<a name="eepsites"></a>
  81 <h3>I2P-Hidden Services of Interest</h3>
   81<h3>İlgi Çeken I2P Gizli Hizmetleri</h3>
  8282
  8383<ul class="links twocol">
  8484<li>
  85 <b>Invisible Internet Project (I2P) Official Website</b><br><a href="http://i2p-projekt.i2p" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a>: Secure and anonymous connections to <a href="https://geti2p.net/en/" target="_blank">geti2p.net</a>. If you want to know more about how I2P works or how you can participate, this is the first place to visit!</li>
   85<b>Görünmez Internet Projesi (I2P) Resmi Web Sitesi</b><br><a href="http://i2p-projekt.i2p" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a>: <a href="https://geti2p.net/en/" target="_blank">geti2p.net</a> sitesine güvenli ve anonim bağlantılar. I2P ağının çalışması ve nasıl katkıda bulunabileceğiniz ile ilgili bilgiler almak istiyorsanız ilk bakacağınız yer burasıdır!</li>
  8686
  8787<li>
  88 <b>I2P Community Forums</b><br><a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">zzz's developer forums</a> hosts discussion related to I2P development.
   88<b>I2P Topluluk Forumları</b><br><a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">zzz geliştirici forumlarında</a> I2P geliştirmesi ile ilgili tartışmaları bulabilirsiniz.
  8989
  90 <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>: A secure and anonymous connection to an online forum community where problems and ideas relating to I2P and associated topics are discussed.</li>
   90<a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">i2pforum.i2p</a>: I2P ve ilgili diğer konular hakkında sorun ve fikirlerin tartışıldığı bir forum sitesine güvenli ve anonim bağlantı.</li>
  9191
  9292<li>
  93 <b>I2P Anonymous Pastebin</b><br><a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">zerobin.i2p</a>: Secure and anonymous paste service allowing anonymous text and text-based code sharing over I2P.</li>
   93<b>I2P Anonim Pastebin</b><br><a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">zerobin.i2p</a>: I2P üzerinden güvenli ve anonim yapıştırma hizmeti anonim metin ve metin temelli kod paylaşımını sağlar..</li>
  9494
  9595<li>
  96 <b>Echelon's I2P Resources</b><br><a href="http://echelon.i2p/" target="_blank">echelon.i2p</a>: I2P software archive with source code, information about I2P, including a <a href="http://echelon.i2p/I2Pguide/index.html" target="_blank">beginner's guide</a> and pre-release developer builds of I2P.</li>
   96<b>Echelon I2P Kaynakları</b><br><a href="http://echelon.i2p/" target="_blank">echelon.i2p</a>: I2P yazılım arşivi, kaynak kodlar, I2P hakkında bilgiler ve <a href="http://echelon.i2p/I2Pguide/index.html" target="_blank">yeni başlayanlar rehberi</a> ile I2P geliştirici sürümlerinin ön yayınları.</li>
  9797
  9898<li>
  99 <b>i2pwiki Wiki</b><br><a href="http://i2pwiki.i2p/" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>: An open wiki that anyone can edit with plenty of information about I2P, help for beginners, additional links into the network, and more.</li>
   99<b>i2pwiki Wiki</b><br><a href="http://i2pwiki.i2p/" target="_blank">i2pwiki.i2p</a>: I2P hakkında pek çok bilginin bulunduğu ve herkes tarafından düzenlenebilen bir açık wiki sayfası. Yeni başlayanlar için yardım, ek ağ bağlantıları ve diğer bilgiler.</li>
  100100
  101101<li>
  102 <b>I2P Planet</b><br><a href="http://planet.i2p/" target="_blank">planet.i2p</a>: An RSS aggregator site that takes news and events from around I2P and publishes them all in one place. A good site to visit to see the community at work!</li>
   102<b>I2P Planet</b><br><a href="http://planet.i2p/" target="_blank">planet.i2p</a>: I2P haber ve etkinliklerini tek bir noktada toplayarak yayınlayan bir RSS akışı sitesi. Topluluğu iş başında görmek için bakılması gereken iyi bir site!</li>
  103103
  104104<li>
  105 <b>I2P Network Health</b><br><a href="http://stats.i2p/cgi-bin/dashboard.cgi" target="_blank">stats.i2p</a>: Check out various aspects of network performance with this I2P network monitoring site run by zzz.</li>
   105<b>I2P Ağ Durumu</b><br><a href="http://stats.i2p/cgi-bin/dashboard.cgi" target="_blank">stats.i2p</a>: zzz tarafından işletilen bu sitede I2P ağının durumunu çeşitli açılardan görebilirsiniz.</li>
  106106
  107107<li>
  108 <b>I2P Bug Tracker - Trac</b><br><a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a>: I2P's issue reporting and bug-tracking system. Please visit if you have an issue to report, also available at <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>
  109 </li>
   108<b>I2P Hata İzleyici - Trac</b><br><a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a>: I2P sorun bildirme ve hata izleme sistemi. Bildirmek istediğiniz bir sorun varsa ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a> adresinden de erişilebilir.</li>
  110109
  111110<li>
  112 <b>Discover I2P</b><br>
  113 There are many more hidden services - just follow the links from the ones you see, bookmark your favourites, and visit them often!<br>
   111<b>I2P Ağını Keşfetmek</b><br>
   112İlginizi çekebilecek başka pek çok gizli hizmet var. Görüntülemek istediğiniz bağlantıları izleyin, beğendiklerinizi yer imlerinize ekleyin ve sık sık ziyaret edin!<br>
  114113</li>
  115114
  116115</ul>
  117 <h2 id="trouble">Troubleshooting and Further Assistance</h2>
   116<h2 id="trouble">Sorun Çözme ve Diğer Yardımlar</h2>
  118117
  119118<ul class="links">
  120119<li>
  121 <b>Be Patient!</b><br>
  122 I2P may be slow to integrate into network the first time you run it as it bootstraps into the network and finds peers.
  123 The longer your I2P router is running, the better it will perform, so try and keep your router on as long as you can, 24/7 if possible!
  124 If, after 30 minutes, your <i>Active: [connected/recent]</i> count still has less than 10 peers, or your total number of <i>Integrated</i> peers is less than 5, there are several things you can do to check for problems:</li>
   120<b>Sabırlı Olun!</b><br>
   121İlk kez çalıştırdığınızda ağa giriş yapılması ve eşlerin bulunması gerektiğinden I2P ağa bağlanmakta yavaş olabilir.
   122I2P yönelticiniz ne kadar uzun süre çalışırsa başarımı o kadar artar. Bu nedenle olabiliyorsa yönelticinizi 7/24 açık turun!
   12330 dakika sonra <i>Etkin: [bağlı/geçmiş]</i> sayınız hala 10 değerinin altındaysa ya da <i>bütünleşilmiş</i> eşlerin toplam sayısı 5 değerinin altındaysa, olabilecek sorunlara karşı yapabileceğiniz bir kaç şey var:</li>
  125124
  126125<li>
  127 <b>Check Your Configuration and Bandwidth Allocation</b><br>
  128 I2P functions best when you can accurately reflect the speed of your network connection in the <a href="/config">bandwidth configuration section</a>.
  129 By default I2P is configured with some fairly conservative values that will not suit many use cases, so please take time to review these settings and correct where necessary.
  130 The more bandwidth you allocate, <i>specifically</i> upstream bandwidth, the more you will benefit from the network.</li>
   126<b>Yapılandırmanızı ve Ayırdığınız Bant Genişliğinizi Denetleyin</b><br>
   127I2P uygulamasının iyi çalışması için <a href="/config">bant genişliği yapılandırma bölümünden</a>ağ bağlantınızın hızını doğru olarak belirtin.
   128I2P varsayılan olarak her duruma uygun olmayan oldukça kısıtlı ayarlar ile yapılandırılmıştır. Bu nedenle lütfen bu ayarları gözden geçirmek ve gerekiyorsa düzenlemek için zaman ayırın.
   129Ne kadar çok bant genişliği ayırırsanız, <i>özellikle</i> giden bant genişliği, ağdan o oranda yararlanırsınız.</li>
  131130
  132131<li>
  133 <b>Firewalls, Modems and Routers</b><br>
  134 Where possible, please ensure I2P/Java is allowed un-firewalled access from the internet by configuring your modem/router/pc firewall accordingly.
  135 If you're behind a prohibitive firewall but have unrestricted outbound access, I2P can still function; you can turn off inbound access and rely on <a href="http://i2p-projekt.i2p/udp.html" target="_blank">SSU IP Address Detection</a> (<a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Hole_punching" target="_blank">firewall hole punching</a>) to connect you to the network, and your network status in the side panel will indicate "Network: Firewalled".
  136 For optimal performance, please ensure I2P's <a href="/confignet">external port</a> is visible from the internet.
  137 See below for more information.</li>
   132<b>Güvenlik Duvarları, Modemler ve Yönelticiler</b><br>
   133Yapabiliyorsanız modeminizi, yönelticinizi, bilgisayarınızdaki güvenlik duvarını uygun şekilde ayarlayarak, I2P/Java bağlantısının herhangi bir güvenlik duvarından geçmeden İnternet üzerine çıktığından emin olun.
   134Engelleme yapan bir güvenlik duvarının arkasında olduğunuz halde kısıtlamasız bir giden bağlantınız varsa, I2P çalışabilir; ağa bağlanmak için gelen erişimi kapatıp <a href="http://i2p-projekt.i2p/udp.html" target="_blank">SSU IP Adresi Algılaması</a> özelliğine güvenebilirsiniz (<a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Hole_punching" target="_blank">güvenlik duvarını delme</a>), yan panodaki ağ durumunuz "Ağ: Güvenlik Duvarlı" olarak görüntülenir.
   135En iyi başarım için, I2P <a href="/confignet">dış kapı numarasının</a> İnternet üzerinde görülebilir olduğundan emin olun.
   136Ayrıntılı bilgi almak için aşağıya bakabilirsiniz.</li>
  138137
  139138<li>
  140 <b>Check Your Proxy Setttings</b><br>
  141 If you cannot see any websites at all (not even <a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a>), make sure your browser's proxy is set to access http traffic (<i>not</i> https, <i>not</i> socks) via <code>127.0.0.1 port 4444</code>.
  142 If you need some help, there's <a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank">a guide</a> to configuring your browser for I2P use.</li>
   139<b>Vekil Sunucu Ayarlarınızı Denetleyin</b><br>
   140Herhangi bir web sitesine bağlanamıyorsanız (<a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank">i2p-projekt.i2p</a> sitesine bile), web tarayıcınızın vekil sunucu ayarlarının http trafiğini (https <i>değil</i>,  socks <i>değil</i>) <code>127.0.0.1 adresini ve 4444 kapı numarasını</code> kullanacak şekilde ayarlayın.
   141Yardıma gerek duyarsanız web tarayıcınızı I2P ile kullanma <a href="https://geti2p.net/en/about/browser-config" target="_blank">rehberine</a> bakabilirsiniz.</li>
  143142
  144143<li>
  145 <b>Check Your Logs</b><br><a href="/logs">Logs</a> may be helpful to resolve a problem.
  146 You may wish to paste excerpts in our <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">forum</a> for help, or perhaps <a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">paste</a> it instead and reference the link on IRC for help.</li>
   144<b>Günlük Kayıtlarınıza Bakın</b><br><a href="/logs">Günlük kayıtları</a> sorunu çözmenize yardımcı olabilir.
   145Yardım almak için sorununuzu <a href="http://i2pforum.i2p/" target="_blank">forum</a> üzerine gönderebilir ya da <a href="http://zerobin.i2p/" target="_blank">yapıştırıp</a> bağlantıyı IRC üzerinden gönderebilirsiniz.</li>
  147146
  148147<li>
  149 <b>Verify Java is Up to Date</b><br>
  150 Ensure your Java is up to date.
  151 Version 7 or higher is required; 8 or higher is recommended.
  152 Check your Java version at the top of <a href="/logs">the logs page</a>.</li>
   148<b>Java Sürümünüzü Denetleyin</b><br>
   149Java sürümünüzün güncel olduğundan emin olun.
   1507 ya da üzerindeki sürümler gereklidir. 8 ya da üzerindeki sürümleri kullanmanız önerilir.
   151Java sürümünüzü <a href="/logs">günlük sayfasının üzerinde</a> görebilirsiniz.</li>
  153152<li>
  154 <b>Problems running on Legacy Hardware</b><br>
  155 [Linux/BSD] If you can't start the router with <code>i2p/i2prouter start</code> try the <code>runplain.sh</code> script in the same directory.
  156 Root privileges are never required to run I2P.
  157 If you need to compile the <a href="http://i2p-projekt.i2p/jbigi.html" target="_blank">jBigi library</a> (which is necessary in rare cases), consult appropriate documentation, visit the forums, or come pay a visit to our <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">IRC developer channel</a>.</li>
   153<b>Eski Donanımlar Üzerinde Karşılaşılan Sorunlar</b><br>
   154[Linux/BSD] Yönelticiyi <code>i2p/i2prouter start</code> komutu ile başlatamazsanız aynı klasördeki <code>runplain.sh</code> betiğini kullanın.
   155I2P çalıştırmak için hiç bir zaman root yetkilerine gerek yoktur.
   156<a href="http://i2p-projekt.i2p/jbigi.html" target="_blank">jBigi kitaplığını</a> yeniden derlemeniz gerekiyorsa (nadiren gerekebilir), ilgili belgelere ve forumlara bakın ya da <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">IRC geliştirici kanalını</a> ziyaret edin.</li>
  158157
  159158<li>
  160 <b>Enable Universal Plug and Play (UPnP)</b><br>
  161 Your modem or router probably supports UPnP for automatic port forwarding.
  162 Ensure UPnP support is enabled on your modem or router.
  163 Now try restarting the <a href="/">I2P router</a>.
  164 If successful, I2P should report "Network: OK" in the side panel once the I2P router completes initial connectivity tests.</li>
   159<b>Evrensel Tak Çalıştır (UPnP) Özelliğini Etkinleştirin</b><br>
   160Modem ya da yönelticiniz otomatik kapı numarası yönlendirmesi için büyük olasılıkla UPnP özelliğini destekliyordur.
   161Modeminiz ya da yönelticiniz üzerinde UPnP özelliğinin desteklendiğinden emin olun.
   162Şimdi <a href="/">I2P yönelticiyi</a> yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
   163Başarılı olursa, I2P yönelticisi bağlantı sınamalarını tamamladıktan sonra I2P yan çubuğunda "Ağ: Tamam" iletisi görüntülenir.</li>
  165164
  166165<li>
  167166<b>Port Forwarding</b><br>
  168167Open <a href="/confignet">I2P's port</a> on your modem, router and/or firewall(s) for better connectivity (ideally both UDP and TCP).
  169 More information on how to go about port forwarding can be found at <a href="TODO" target="_blank">TODO</a>, in addition to our forums and IRC channels listed below.
   168More information on how to go about port forwarding can be easily found through a web search.
   169Should you have any difficulties, you may request assistance in our forums and IRC channels listed below.
  170170Note that I2P does not support connecting to the internet via an http or socks proxy [patches welcome!], though you can connect to proxies via I2P itself once connected to the network.</li>
  171171
  172172<li>
  173 <b>Getting Support Online</b><br>
  174 You may also want to review the information on the <a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank">I2P website</a>, post messages to the <a href="http://forums.i2p/" target="_blank">I2P discussion forum</a> or swing by <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> or <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a> on I2P's internal IRC network - Irc2P.
  175 These channels are also available outside of I2P's encrypted, anonymous network via <a href="irc://irc.freenode.net/i2p">Freenode IRC</a>.</li>
   173<b>Çevrimiçi Destek Alın</b><br><a href="http://i2p-projekt.i2p/" target="_blank">I2P web sitesindeki</a> bilgilere bakabilir, <a href="http://forums.i2p/" target="_blank">I2P tartışma forumuna</a> iletiler gönderebilir ya da I2P içindeki  Irc2P IRC ağında <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p">#i2p</a> ve <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-chat">#i2p-chat</a> kanallarında takılabilirsiniz.
   174Bu kanallara anonim ve şifreli I2P ağı dışından <a href="irc://irc.freenode.net/i2p">Freenode IRC</a> ile erişebilirsiniz.</li>
  176175
  177176<li>
  178 <b>Reporting Bugs</b><br>
  179 To report a bug, please file a ticket on <a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a> or, over clearnet, <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>.
  180 For developer-related discussions, please visit <a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">zzz's developer forums</a> or come and visit the <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">developer channel</a> on I2P's IRC network.
  181 Developers can browse source at <a href="https://github.com/i2p/i2p.i2p" target="_blank">Github</a>.
  182 We use <a href="http://i2p-projekt.i2p/monotone.html" target="_blank">monotone</a> to manage our source code - while you may clone the source code anonymously, commits are accepted only after accepting the developer agreement.</li>
   177<b>Hataları Bildirin </b><br>
   178Bir hata bildirmek için <a href="http://trac.i2p2.i2p/" target="_blank">trac.i2p2.i2p</a> ya da clearnet, <a href="https://trac.i2p2.de/" target="_blank">https://trac.i2p2.de/</a>adresinden bir kayıt açın.
   179Geliştiriciler ile ilgili tartışmalar için <a href="http://zzz.i2p/" target="_blank">zzz geliştirici forumlarına</a>bakabilir ya da I2P IRC ağındaki <a href="irc://127.0.0.1:6668/i2p-dev">geliştirici kanalına</a> uğrayabilirsiniz.
   180Geliştriciler kaynak kodunu <a href="https://github.com/i2p/i2p.i2p" target="_blank">Github</a> üzerinde bulabilir.
   181Kaynak kodunu yönetmek için <a href="http://i2p-projekt.i2p/monotone.html" target="_blank">monotone</a> kullanıyoruz. Kaynak kodunu anonim olarak kopyalayabilirsiniz. Koda yapılacak katkılar yalnız geliştirici anlaşması onaylandıktan sonra kabul edilir.</li>
  183182
  184183<li>
  185 <b>Get Involved!</b><br>
  186 I2P is developed and maintained mostly through unfunded, voluntary participation by community members.
  187 We're happy to accept <a href="http://i2p-projekt.i2p/donate.html" target="_blank">donations</a>, which go into essential hosting and administrative costs.
  188 We have <a href="http://i2p-projekt.i2p/bounties.html" target="_blank">cash bounties</a> for aspects of I2P for developers looking for incentives to participate, and we're always looking for more <a href="http://i2p-projekt.i2p/newdevelopers.html" target="_blank">Java coders</a>, <a href="http://i2p-projekt.i2p/newtranslators.html" target="_blank">translators</a>, promoters and users to help I2P grow.
  189 The bigger the I2P network, the more everyone benefits, so simply telling all your friends about I2P (and lending a hand with the installation and setup where needed) is helpful.
  190 For further info on how you can participate, visit the <a href="http://i2p-projekt.i2p/getinvolved.html" target="_blank">volunteers page</a> on the website.</li>
   184<b>Katkıda Bulunun!</b><br>
   185I2P çoğunlukla mali olarak desteklenmeyen ve gönüllü katkıda bulunan topluluk üyeleri tarafından geliştirilmektedir..
   186Temel barındırma ve yönetim maliyetlerini karşılamak için <a href="http://i2p-projekt.i2p/donate.html" target="_blank">bağışlarınızı</a> bekliyoruz.
   187Katkıda bulunmak isteyebilecek geliştiricileri özendirmek <a href="http://i2p-projekt.i2p/bounties.html" target="_blank">nakit ödüllerimiz</a> var ve I2P projesini büyütmek için her zaman daha fazla <a href="http://i2p-projekt.i2p/newdevelopers.html" target="_blank">Java programcısı</a>, <a href="http://i2p-projekt.i2p/newtranslators.html" target="_blank">çevirmen</a>, destekçi ve kullanıcı arıyoruz.
   188I2P ağı büyüdükçe herkes daha fazla fayda görecek. Bu nedenle tüm arkadaşlarınıza I2P projesinden bahsetmenizin (ve gerektiğinde kurulum ve ayarlama işlemleri için yardım elinizi uzatmanızın) çok yardımı olur.
   189NAsıl katkıda bulunabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için web sitesindeki <a href="http://i2p-projekt.i2p/getinvolved.html" target="_blank">gönüllüler bölümüne</a> bakabilirsiniz.</li>
  191190
  192191</ul>
  193 <div class="topness"><a href="#top">[Return to Top]</a></div>
   192<div class="topness"><a href="#top">[Başlangıca Dön]</a></div>
  194193</div>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.