Changeset db72f87 for debian


Ignore:
Timestamp:
Apr 6, 2018 11:14:40 PM (3 years ago)
Author:
zzz <zzz@…>
Branches:
master
Children:
3c78981, 4ac5059
Parents:
eb175f55
Message:

Pull from tx

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • debian/po/sq.po

  reb175f55 rdb72f87  
  11# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
  22# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
  3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
   3# This file is distributed under the same license as the i2p package.
  44#
  55# Translators:
   6# Shpetim <shpetim@privacysolutions.no>, 2014
  67# Shpetim <shpetim@privacysolutions.no>, 2014
  78msgid ""
  89msgstr ""
  910"Project-Id-Version: I2P\n"
  10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.i2p2.de/\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2015-02-18 22:14+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2017-06-30 21:32+0000\n"
  13 "Last-Translator: kytv <killyourtv@i2pmail.org>\n"
   11"Report-Msgid-Bugs-To: i2p@packages.debian.org\n"
   12"POT-Creation-Date: 2017-11-12 14:01+0000\n"
   13"PO-Revision-Date: 2018-02-12 06:55+0000\n"
   14"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
  1415"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/otf/I2P/language/sq/)\n"
  1516"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2324#: ../i2p.templates:2001
  2425msgid "Should the I2P router be started at boot?"
  25 msgstr "Duhet router'i i I2P'së të startojë në boot? "
   26msgstr "A duhet vënë në punë rrugëzuesi I2P gjatë nisjes?"
  2627
  2728#. Type: boolean
   
  3132"The I2P router can be run as a daemon that starts automatically when your "
  3233"computer boots up. This is the recommended configuration."
  33 msgstr "Router'i i I2P'së mund të punojë edhe si një daemon, që starton automatikisht kur kompjuteri boot'et. Ky është konfikurimi rekomandues. "
   34msgstr "Rrugëzuesi I2P mund të xhirohet si një demon që vihet vetvetiu në punë gjatë nisjes së kompjuterit tuaj. Ky është formësimi i këshilluar."
  3435
  3536#. Type: string
   
  3738#: ../i2p.templates:3001
  3839msgid "I2P daemon user:"
  39 msgstr "I2P përdorues i daemon'it:"
   40msgstr "Përdorues demon I2P:"
  4041
  4142#. Type: string
   
  4748"account name here. For example, if your previous I2P installation is at "
  4849"/home/user/i2p, you may enter 'user' here."
  49 msgstr "Zakonisht I2P është konfiguruar të punojë ndër llogarinë i2psvc kur është duke punuar si një deamon. Për të përdorur një profil **ekzistues** të I2P'së mund ta shtypni një emër tjetër llogarie këtu. Për shembull, nëse instalimi i kaluar është në shtëpi/përdorues/i2p, mund të hyni si \"përdorues\" këtu. "
   50msgstr "Si parazgjedhje, I2P-ja formësohet të xhirojë nën llogarinë i2psvc, kur xhirohet si demon. Për të përdorur një profil I2P **ekzistues** mund të jepni këtu emrin e një llogarie tjetër. Për shembull, nëse instalimi juaj i mëparshëm i I2P-së gjendet te /home/user/i2p, këtu mund të jepni 'user'."
  5051
  5152#. Type: string
   
  5556"Very important: If a user other than the default of 'i2psvc' is entered "
  5657"here, the chosen username *MUST* already exist."
  57 msgstr "Shumë e rëndësishme: Nëse një përdorues përveq default'i i 'i2psvc' është entruar këtu, emri i zgjedhur *DUHET* tashmë të ekzistojë. "
   58msgstr "Shumë e rëndësishme: Nëse këtu jepet një përdorues tjetër nga ai parazgjedhje 'i2psvc', emri i përdoruesit i zgjedhur *DUHET* të ekzistojë tashmë."
  5859
  5960#. Type: string
   
  6162#: ../i2p.templates:4001
  6263msgid "Memory that can be allocated to I2P:"
  63 msgstr "Kujtesat që mund të ndahen te  I2P:"
   64msgstr "Kujtesë që mund t’i caktohet I2P-së:"
  6465
  6566#. Type: string
   
  6768#: ../i2p.templates:4001
  6869msgid "By default, I2P will only be allowed to use up to 128MB of RAM."
  69 msgstr "Normalisht, I2P do ti lejohet të përdorë vetëm deri në 128Mb të RAM'it."
   70msgstr "Si parazgjedhje, I2P-ja do të lejohet të përdorë deri në 128MB RAM."
  7071
  7172#. Type: string
   
  7576"High bandwidth routers, as well as routers with a lot of active torrents / "
  7677"plugins, may need to have this value increased."
  77 msgstr ""
   78msgstr "Rrugëzuesve <em>high bandwidth</em>, si dhe rrugëzuesve me një numër të madh rrëkesh / shtojcash aktive, mund t’u duhet kjo vlerë më e madhe."
  7879
  7980#. Type: boolean
  8081#. Description
  8182#: ../i2p.templates:5001
  82 msgid "Run I2P daemon confined with AppArmor"
  83 msgstr ""
   83msgid "Should the I2P daemon be confined with AppArmor?"
   84msgstr "A duhet kufizuar demoni I2P me AppArmor-in?"
  8485
  8586#. Type: boolean
   
  8990"With this option enabled I2P will be sandboxed with AppArmor, restricting "
  9091"which files and directories may be accessed by I2P."
  91 msgstr ""
   92msgstr "Me këtë mundësi të aktivizuar, I2P-ja do të funksionojë e kufizuar nga AppArmor-i, kufizim që ka të bëjë me se te cilat kartela dhe drejtori mund hyjë I2P-ja."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.